Sven-Erik Dahlén

Sven-Erik Dahlén

Professor
Telefon: +46852487092
Besöksadress: M 52, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och lungsjukdomar Mjösberg, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsbeskrivning
  Leukotriener och prostanoider som mastcellsmediatorer och modulatorer av astmatisk luftvägsobstruktion

  Projektet syftar till att öka förståelsen av mekanismer vid astma och andra inflammatoriska luftvägssjukdomar. Forskargruppen har specifik erfarenhet och kompetens att undersöka betydelsen av leukotriener, prostanoider och andra inflammationsmediatorer. Tidigare forskning i projektet har visat att vissa leukotriener tillsammans med histamin orsakar flera av kardinalsymptomen vid astma. Kunskap om grundläggande mekanismer inom leukotriensystemet är dock fortfarande begränsad. Prostaglandiner bildas också från arakidonsyra men via andra mekanismer och i andra kompartment. Nu vet man att prostaglandinfamiljen innehåller både en del föreningar som kan förvärra astma och inflammation i luftvägarna medan andra har potential att kunna bli läkemedel för att lindra symtomen. Men innan vi når dit måste kunskapen om prostaglandinernas verkan i lungan ökas. Med ett brett och integrerat angrepp undersöks alltså betydelse och verkningsmekanismer för leukotriener och prostaglandiner. Det här projektet är av grundforskningsnatur och utreder förhållanden med hjälp av flera olika experimentella modeller som innefattar både human vävnad och djursförsök. Projektet ingår i ett nätverk där grundforskare och kliniska forskare samarbetar för att med olika infallsvinklar försöka lösa gemensamma övergripande frågeställningar. Ett övergripande mål med vår forskning är att upptäcka nya molekyler eller andra förhållanden som leder till att ny och bättre diagnostik och behandling mot astma och andra inflammatoriska luftvägssjukdomar kan utvecklas.

  Finansiering
  Vetenskapsrådet
  Hjärt-Lungfonden

  Medarbetare
  Yvonne Nygren, sekreterare
  Mikael Adner, docent
  Maria Kumlin, docent
  Anita Sydbom, docent
  Roelinde Middelveld, projektledare, PhD
  Katarina Stark, postdoc
  Cecilia Kemi, postdoc
  Maciek Kupczyk, postdoc
  Ingrid Delin, BMA
  Susanna Kumlien-Georén, BMA, PhD
  Stina Gustavsson, assistent
  Linda Swedin, doktorand
  Jesper Säfholm, doktorand

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI