Johan Lundin

Johan Lundin

Professor
E-postadress: johan.lundin@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Alfvén Lönnroth, 171 77 Stockholm

Om mig

  • För närvarande har jag en position som professor i medicinsk teknologi vid institutionen för global folkhälsa. Jag är också forskningsdirektör vid Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet, Finland.

    Min position som professor vid KI är särskilt inriktad på digital diagnostik och medicinsk artificiell intelligens för att stödja patientvård. Specifika forskningsområden inkluderar bildbaserad diagnostik av cancer, infektionssjukdomar och brännskador, med särskild tonvikt på vårdlösningar för resursbegränsade miljöer.

Forskningsbeskrivning

  • Vår forskargrupp har utvecklat teknologier för diagnostiskt beslutsstöd, till exempel molnbaserade och mobila lösningar som gör att diagnostik kan utföras på distans, av en mänsklig observatör eller med hjälp av artificiell intelligens (AI). Några exempel är WebMicroscope-plattformen för molnmikroskopi och MoMic-projektet för mobil mikroskopi. Metoderna kan stödja diagnostik i patientnära miljöer och syftar till att minska arbetsbelastningen för lokala experter och göra avancerad diagnostik mer tillgänglig.

    Som exempel kan nämnas studier kring digital analys av cervikalutstryk för att upptäcka förstadier till cervixcancer och analys av blodutstryk för malariadiagnostik. Studierna görs i samarbete med sjukhus och universitet i Kenya och Tanzania. I de afrikanska länderna råder stor brist på patologer och mikrobiologer, vilket betyder att effektiv diagnostik inte för närvarande kan tillhandahållas. Det medför t.ex. att cervixcancer fortfarande är den vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor. Inom MoMic-projektet görs diagnostiken digitalt, med hjälp av mikroskop som är uppkopplade till mobilnätet och AI-algoritmer som letar efter förstadier till cancer i cellproven.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI