Maria Hagströmer

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut | Docent
Telefon: +46852488836
Mobiltelefon: +46707129590
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Hagströmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI) och har en förenad anställning med Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Jag är legitimerad sjukgymnast med en magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Jag försvarade min avhandling år 2007, gjorde post-doc år 2008-2009 vid NIH i USA och centrum för allmänmedicin vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning och ledarskap vid sektionen för fysioterapi, Insitutionen NVS, KI. Mellan åren 2013-2016 hade jag en 4-årig forskarassistenttjänst finansierad av KI´s strategiska satsning. Mellan åren 2014-2018 var jag sektionschef. För närvarande är jag grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen NVS och ordförande för styrgruppen till forskarskolan i hälsovetenskap (FiH).Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde och min forskargrupp har fokus på fysisk aktivitet, fysisk träning och hälsa. Jag studerar arten, graden och bestämningsfaktorer av objektivt mätt fysisk aktivitet i befolkningen, sambandet mellan fysisk aktivitet hälsa och effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning.

  Jag har varit framgångsrik i att erhålla interna och externa anslag såsom Karolinska Institutet strategiska medel, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, ALF-medicin, NSV, Folksam, Åke Wibergs stiftelse och medel för doktorander från KID och forskarskolan i vårdvetenskap. Jag har även som medsökande erhållit stora anslag från VR, Forte, Vårdal och EU DG Sanco.

Undervisning

 • Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag är sedan år 2011 ledamot av pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet. I min roll som professor innebär att stödja forskningsanknytning av ämnet inom sektionens utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag har tidigare varit lärarrepresentant i programnämnden för fysioterapeutprogrammet och är nu grundutbildningsansvarig (GUA) på institutionen.

  Jag har gått allt från grundläggande pedagogiska kurser, till kurser om distanslärande, kursdesign och examination, IT-i utbildningen och pedagogiskt ledarskap.

  Min undervisning är främst inom hälsofrämjande arbete, fysisk aktivitet, träning och hälsa och mätmetoder. Jag är kursledare för en forskarutbildningskurs “Measurement of physical activity using objective methods” och tidigare den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”. Undervisar på grundutbildningen till fysioterapeut och den fristående kursen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” . Jag har också varit med och utvecklat och varit lärare på en så kallad MOOC-kurs (massive online open course) och ”Pedagogik för forskarhandledare” .

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2001
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI