Forskare och akademiskt liv

Karolinska Institutet har ungefär 3 000 anställda forskare, varav över 440 professorer. Totalt har universitetet drygt 2 000 doktorander. Dessutom finns ett stort antal forskare med någon form av lösare anknytning till universitetet, så som gästforskare och forskare med hälso- och sjukvården som huvudsaklig arbetsgivare. En stor andel av KI:s forskare och doktorander kommer från andra länder än Sverige. Arbetsspråket i många forskargrupper är engelska.

Foto: Selma Wolofsky/NVS

Nyheter om akademiska utmärkelser och högtider