Ulla Stenius

Ulla Stenius

Professor | Docent
E-postadress: ulla.stenius@ki.se
Telefon: +46852487510
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi Stenius, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ulla Stenius är professor i yrkestoxikologi sedan 2010 vid Institutet för miljömedicin. Under 2014-2022 var hon prefekt för samma institution.

Forskningsbeskrivning

 • Projekt: Könsskillnader i känslighet för carcinogena ämnen
  I detta projekt studeras könsskillnader och känslighet för tumöruppkomst av kemikalier. Ett syfte är att identifiera de cancerframkallande ämnen som uppvisar könsskillnader i carcinogen aktivitet. Ett annat mål är att identifiera verkningsmekanismer för dessa kemikalier. Av särskilt intresse är androgen receptors roll för manlig känslighet för carcinogener.
  Finansieras av Forte och Formas

  Projekt: Kvarts och cancer
 • ny typ av DNA-skada
  Sedan flera år har en teori om hur kvarts orsakar mutationer varit dominerande. I detta projekt ska en alternativ typ av DNA-skademekanism studeras
 • kvartspartiklar kan ge dubbelsträngbrott och mikrokärnor genom aktivering av endonucleas G. Mekanismen ska karakteriseras vidare i experimentella modeller och dess relevans för canceruppkomst ska studeras. Projektet kan leda till en förenklad riskbedömning av kvarts och kanske också till ett sänkta gränsvärden i arbetslivet.
  Finansieras av AFA försäkring

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2010-

Examina och utbildning

 • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 1999

Handledare

 • Sandeep Kadekar, Gender differences in chemical carcinogenesis, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41811

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI