Foreign Adjunct Professor

Avsikten med att utnämna en person till Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet är att utöka och förbättra kunskapsutbytet med lärare, forskare och universitet världen över. Utnämningen syftar till att underlätta ett vetenskapligt samarbete och utbyte för att stärka och höja kvaliteten på undervisningen och forskningen.

Foreign Adjunct Professor
Prefekt har möjlighet att föreslå internationellt konkurrenskraftiga, erkända och ledande personer inom sitt område, för utnämning till Foreign Adjunct Professor vid KI. Utnämningen syftar till att underlätta ett vetenskapligt samarbete och utbyte för att stärka kvaliteten på forskningen och undervisningen vid Karolinska Institutet inom det aktuella ämnesområdet.

Syfte 
Anknytningsformen och titeln Foreign Adjunct Professor infördes vid  Karolinska Institutet (KI) 1992 av den dåvarande medicinska fakultetsnämnden. Från 1 mars 2023 gäller nya anvisningar för utnämningen.

Process och kvalifikationer
Prefekten vid en av KI:s institutioner lämnar förslag på person för utnämning till Foreign Adjunct Professor till kommittén för forskning. För att kunna utnämnas till Foreign Adjunct Professor ska forskaren eller läraren ha en anknytning till KI, men vara anställd hos en annan arbetsgivare. För utnämningen betalas ingen ersättning.

Forskaren eller läraren ska ha synnerligen hög vetenskaplig kompetens, samt vara internationellt erkänd och ledande inom sitt område. Personen ska ha meriter så att han eller hon är behörig att inneha en tillsvidareanställning som professor. Prefekt ska också kommentera huruvida kandidaten tagits i beaktande för en gästprofessur. Bedömning av personens kompetens svarar den prefekt som föreslår utnämningen för. Kommittén för forskning beslutar om kompetensnivån är tillräcklig för utnämningen.

En utnämning kan omfatta högst tre år i taget och kan förnyas på förslag från prefekt. Prefekt får också avsluta utnämningen i förtid. Se under rubriken ”Dokument” nedan för föreskrifter, anvisningar och ansökningsformulär. Ansökan skickas till kristina.jesinkey@ki.se.

Foreign Adjunct Professors A-Ö

Cao, Xuetao, Professor. Nankai University, Tianjin, Kina. Foreign adjunct professor i immunologi 2019-2024.

Delahunt, Brett, Professor, University of Otago, Nya Zeeland. Foreign adjunct professor i patologi, 2023-2026.

Feusner, Jamie, Professor. UCLA, Los Angeles, USA. Foreign adjunct professor i klinisk neurovetenskap 2019-2024.

Maddison, Ralph, Professor. Deakin University, Australia. Foreign Adjunct Professor i fysisk aktivitet och förebyggande av sjukdom maj 2024- april 2027.

Manser, Tanja, Professor. FHNW University of Applied Science, Münchenstein, Schweiz. Foreign adjunct professor i patientäkerhet 2023-2025.

Mecocci, Patrizia, Professor. Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italien. Foreign adjunct professor i translationell geriatrik 2022-2024.

MolassiotisAlexander, Professor. Hong Kong Polytechnic University, Kina. Foreign Adjunct Professor i palliativ vård  2022-2025.

Visscher, Peter, Professor. University of Queensland, Brisbane, Australien. Foreign adjunct professor i statistisk genetik,

Wang, Dongan, Professor, City University of Hongkong, Foreign Adjunct Professor i biomedicinsk teknik, 2024-2027. 2019-2025.

Wray, Naomi, Professor. University of Queensland, Brisbane, Australien. Foreign adjunct professor i statistisk genetik, 2019-2025.

Kontakt

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
KJ
Innehållsgranskare:
Kristina Jesinkey
2024-07-02