Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson

Anknuten till Undervisning/Handledning | Professor
E-postadress: gunnar.nilsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik. Bred erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom högre utbildning. Klinisk erfarenhet som läkare under 27 år, inom 10 olika specialiteter, från 7 sjukhus och mer än 10 vårdenheter utanför sjukhus i Stockholm.

  Tidigare varit prodekan för utbildning, biträdande prefekt och sektionschef på NVS, verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), medlem i Fakultetsrådet, ordförande i docenturnämnden, samt gästprofessor vid Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

 • Bibliografi med fler än 100 vetenskapliga publikationer. Forskning inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik. Huvudhandledare till 3 och bihandledare till 15 doktorander i totalt 9 olika professioner, varav 3 respektive 11 har disputerat.

Undervisning

 • Omfattande erfarenhet inom grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning. Handledning av flera masterprojekt och en bred formell utbildning inom pedagogik. Pedagogisk forskning inbegripet med fler än 20 publikationer och handledning av fyra pedagogiska doktorsprogram varav tre har försvarats. Omfattande erfarenhet av ledning och utveckling av högre utbildning, inklusive tidigare uppdrag som programdirektor för läkarprogrammet. Erfarenhet från ett stort antal strategiska arbetsgrupper och uppdrag inom högre utbildning.

  Ledamot av Pedagogiska akademin vid KI sedan 2011. Belönad med KI:s pedagogiska pris 2013 och KI:s silvermedalj 2023. Teaching sabbatical i Singapore höstterminen 2014 finansierad av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2029
 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2002
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI