Adjungerade professorer och gästprofessorer

På den här sidan presenterar vi adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningsformen, som är tidsbegränsad, är att främja samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. 

Niaz Ahmed, neurologi

Soo Aleman, infektionsmedicin

Marianne Arner, handkirurgi

Svetlana Bajalica Lagercrantz, cancergenetik, särskilt ärftlig cancer

Jana de Boniface, klinisk epidemiologi

Frieder Braunschweig, kardiologi

Eva Broström, fysioterapi

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Therese Djärv, akutsjukvård

Lena Ekström, farmakologi med inriktning mot dopingforskning

Karl Eriksson, ortopedi

Maria J Eriksson, klinisk fysiologi

Helene Engstrand Lilja, barnkirurgi

Artur Fedorowski, kardiologi 

Björn Fischler, pediatrik med fokus på leversjukdomar

Iva Gunnarsson, reumatologi

Hannes Hagström, gastroenterologi 

Henna Hasson, implementeringsforskning

Erik Hedman-Lagerlöf, psykologi

Margareta Hedström, ortopedi

Clara Hellner, barn- och ungdomspsykiatri

Stellan Hertegård, foniatri

Rebecka Hultgren, kärlkirurgi

Eva Hurt-Camejo, biokemisk kardiovaskulär forskning

Magnus Kaijser, epidemiologi

Svetlana Lajic Näreskog, barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Jon Lampa, reumatologi

Tie-Qiang Li, magnetkamerans fysik

Mats Lindblad, kirurgi

Peter Lindgren, hälsoekonomi

Pelle Lindqvist, klinisk epidemiologi med inriktning mot gynekologi-obstetrik

Anna Lindstrand, klinisk genetik

Rickard Ljung, farmakoepidemiologi 

Johan Lundberg, psykiatri

Cecilia Magnusson, folkhälsoepidemiologi

Ali Mirazimi, klinisk virologi

Anna Nordenström, pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Ann Nordgren, klinisk genetik

Anna Norhammar, kardiologi

Greg Nowak, transplantationskirurgi 

Anders Oldner, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Hans Persson, kardiologi

Georgios Rassidakis, patologi

Kenny Rodriguez-Wallberg, reproduktiv onkologi

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Magnus Schou, medicinsk radiokemi

Liselotte Schäfer Elinder, folkhälsovetenskap

Stefan Skare, magnetresonansavbildning

Leif Stenke, hematologi och internmedicin

Per Stål, gastroenterologi med inriktning mot hepatocellulär cancer

Elisabet Svenungsson, reumatologi

Maria Södersten, logopedi

Kristina Teär Fahnehjelm, oftalmologi

Annika Tibell, medicinsk etik

Anders Ullén, klinisk onkologi

Michael Uhlin, klinisk immunologi

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi

Håkan Wallén, kardiologi

Rikard Wicksell, klinisk hälsopsykologi

Ronny Wickström, neuropediatrik

Agneta Wikman, transfusionsmedicin

Karin Wirdefeldt, neuroepidemiologi

Pia Österlund, kolorektalcancer

Volkan Özenci, klinisk bakteriologi

Gästprofessorer

En gästprofessor ska vara anställd vid något annat universitet eller organisation men under en tidsbegränsad period – helt eller delvis – ha sin anställning och huvudsakliga verksamhet vid KI.

Stefan Agewall, kardiovaskulär forskning med fokus på klimatets påverkan 

Rino Bellocco, biostatistik

Annette Bruchfeld, inlammatoriska njursjukdomar

Carl Henrik Ek, maskininlärning

Kilian Eyerich, dermatologi och venerologi

Joanna Kvist, fysioterapi

Paul Lambert, biostatistik

András Matolcsy, patologi

Jonas Mattsson, cellterapi

Marc Raaijmakers, stamcellsnischens biologi

Georg A. Schett, reumatologi

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiatri

Katsuhiko Shirahige, cell- och molekylärbiologi, kvantitativ analys av kromosomfunktion

Eva E. Skillgate, epidemiologi med inriktning mot muskuloskeletala besvär 

Konstantinos Stamatopoulos, molekylär hematologi

Martin Widschwendter, gynekologisk cancer

Björn Önfelt, molekylär immunologi