Erika Franzén

Erika Franzén

Professor/Fysioterapeut | Docent
E-postadress: erika.franzen@ki.se
Telefon: +46852488878
Mobiltelefon: +46737121593
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Franzen, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor på NVS med en förenad anställning som fysioterapeut vid Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är även anknuten till Stockholms Sjukhem. Jag har ett uppdrag som vice-ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå.

  Jag disputerade 2006 vid KI och gjorde min postdoc i Oregon, USA. Min forskning handlar i huvudsak om postural kontroll, fall och träning/fysisk aktivitet vid neurologiska sjukdomar främst Parkinsons sjukdom. Läs mer på forskargruppens hemsida.

  Jag har en unik kompetens i båda kliniska och laborativa mätmetoder av postural kontroll och rörelse och därmed rör sig mina forskningsfrågor från basal forskning om neuromuskulära mekanismer till effekter av kliniska interventioner och implementering av dessa. Jag leder även en core facilitet gällande rörelseanalys vid KI och K, uMOVE core facilitet

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2006 vid KI på en avhandling om åldrande och balanskontroll (Effects of healthy aging on balance : A quantitative analysis of clinical tests). Därefter gjorde jag en postdoc vid Oregon Health and Science University tillsammans med professor Fay Horak och Viktor Gurfinkel på Balance Disorders Laboratory. Senare erhåll jag en forskarassiistentjänst från Vetenskapsrådet och byggde upp min egen forskargrupp vid KI.  Jag har varit framgångsrik med att erhålla forskningsmedel både som huvudsökande och medsökande från olika källor i hög konkurrens (Vetenskapsrådet, Forte, Vårdal, ALF, Parkinsonfonden KI etc). Jag leder nu en framgångsrik forskargrupp med ca 20 medlemmar vid KI med inriktning mot forskning rörande Parkinsons sjukdom, multipel skleros, stroke, ryggmärgsskador och äldre med fokus på fall, balans och fysisk aktivitet.

Undervisning

 • Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå och är förnärvarande huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för fem. Jag har tidigare handlett 14 till disputation varav 6 som huvudhandledare (både heltidsdoktorander och kliniska).

  Andra pedagogiska meriter är att jag har varit kursansvarig för examensarbeteskursen, temakommitée ordförande, ledamot i programnämnden och personalrepresentant i utbildningsstyrelsen. Jag är även ledamot i styrgruppen för enheten undervisning och lärande (UoL) och ledamot i Pedagogiska akademin.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2006
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI