Fang Fang

Fang Fang

Professor | Docent
E-postadress: fang.fang@ki.se
Telefon: +46852486131
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ epidemiologi Fang, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mer information på den engelska versionen.

  Akademiska priser och utmärkelser
  - Dmitris N Chorafas pris för avhandlingen "Epidemiologic studies of amytrophic lateral sclerosis" år 2010
  - Tilldelad SSMF forskare 2013 från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.
  - ERC Starting Grant 2018

Forskningsbeskrivning

 • Neuroepidemiologi

  Vi studerar riskfaktorer och prognostiska indikatorer för neurodegenerativ sjukdom, med särskilt fokus på amyotrofisk lateral skleros (ALS). Våra vetenskapliga frågor omfattar till exempel vilken roll energimetabolism, immunmodulering och mag-tarm-mikrobiomet spelar, och hur de samspelar vad gäller risk och prognos för ALS. Vi använder oss av olika register, bland annat unika svenska hälsoregister (t ex Swedish Motor Neuron Disease Registry), longitudinella kohortstudier och fall-kontrollstudier. Vi arbetar i tätt samarbete med den neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och med andra ALS-forskare i Sverige och andra länder.

  Psykologisk stress och dess hälsorelaterade effekter

  Jag är intresserad av både kort- och långtidskonsekvenser av särskilda stressande livshändelser som exempelvis förlust av sin livspartner, förälder, syskon, barn eller närstående, cancerdiagnoser och naturkatastrofer. Exempelvis så studerar jag om det finns oigenkända hälsokonsekvenser som följd av en cancerdiagnos och huruvida upplevelsen av allvarlig psykologisk stress efter en cancerdiagnos har någon inverkan på cancerprognosen. Dessa studier baseras primärt på hälsodata från de svenska registren tillsammans med pågående storskaliga kohortstudier i Sverige, USA och på Island.

  Aktuella forskningsanslag (som PI) Min forskning har fått stöd från European Research Council (ERC), European Research Council, NordForsk, NIH, US CDC, Vetenskapsrådet (VR), Forte, Cancerfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Hjärnfonden, och Karolinska Institutet.

  More information is available in English

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2010

Priser och utmärkelser

 • ERC Starting Grant, 2018
 • Awarded SSMF researcher, Swedish Society for Medical Research, 2013
 • Dmitris N Chorafas prize for best PhD thesis under age 30, 2010

Handledare

 • Ruoqing Chen, The impact of parental cancer on children’s well-being– Nationwide observational studies in Sweden, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI