Mattias Carlström

Mattias Carlström

Professor | Docent
Telefon: +46852486850
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum B5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mattias Carlström är Professor i Kardiorenal Fysiologi och forskargruppledare för Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

  Utbildning
  Professor i Kardiorenal Fysiologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (2022-)
  Docent i Fysiologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (2015-2022)
  PhD i Medicin, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Avdelning för Integrativ Fysiologi, Uppsala Universitet (2008)
  Medicine Licentiate, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Avdelning för Integrativ Fysiologi, Uppsala Universitet (2007)
  Apotekarlegitimation (Licens) i Sverige &
 • Norge (2003)
  Apotekarexamen, Uppsala Universitet (2003)
  Farmacie magisterexamen, Uppsala Universitet (2002)
  Akademiska priser och utmärkelser
  2021: SRP Diabetes, Rolf Luft Instrumentation Grant

  2019: Ascending Investigator Grant - Endocrinology &
 • Metabolism, Novo Nordisk, DK

  2019: Senior Research Award (2 years), Karolinska Institutet

  2018: Heart-Lung Foundation – Prince Daniel’s Award (Yngre lovande forskare), Sweden

  2015: Fo-Ass Research Grant (4 years), Karolinska Institutet

  2012: Lewis T. Preston Research Achievement Award, Georgetown University, USA

  2012: Top Young Investigator Award, ASN, Kidney Week, Philadelphia, USA

  2011: Lewis T. Preston Research Achievement Award, Georgetown University, USA

  2011: Fellows Forum Presentation Winner, National Kidney Foundation, NIH, USA

  2010: Young Investigator Award – Society Free Radical Biology Meeting, Orlando, USA

  2010: Fellows Forum Presentation Winner, National Kidney Foundation, NIH, USA

  2009: Young Investigator Award – 3rd Int. Meeting on the Role of Nitrite in Physiology,

  Pathophysiology, and Therapeutics, Sweden

  2007: Young Investigator Award - Scand. Physiol. Society Annual Meeting, Norway

Forskningsbeskrivning

 • Oxidativ stress och kväveoxidbrist (NO) i njuren är kopplade till kardiovaskulära sjukdomar och diabeteskomplikationer. Mekanismerna är inte helt klarlagda, men ökad enzymatisk aktivitet av NADPH oxidas och onormal mitokondriefunktion kopplat till ökad produktion av reaktiva syreradikaler (inkl. superoxid) och brist på NO kan försämra kärlfunktionen och leda till försämring av njurens autoreglering och även påverka hantering av vatten och elektrolyter. Med en translationell design (d.v.s. kombination av cellstudier, djurexperimentella sjukdomsmodeller och kliniska patientstudier) syftar våra projekt till att öka kunskapen gällande bakomliggande sjukdomsmekanismer för superoxid- och NO-bildning, interaktion och påverkan på njur-, hjärtkärl- samt metabola funktioner vid hälsa och sjukdom. Olika dietära- och farmakologiska behandlingsmetoder, med syfte att dämpa oxidativ stress och öka NO produktion/signalering, undersöks och karakteriseras i experimentella sjukdomsmodeller och hos patienter med bl.a. kronisk njursjukdom, hypertoni och typ 2-diabetes.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysiologi, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI