Anders Franco-Cereceda

Anders Franco-Cereceda

Professor/Överläkare | Prefekt | Docent
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag är född 1959 i Stockholm och har bott här större delen av mitt liv. Efter studenten från Norra Latin gjorde jag militärtjänstgöring och arbetade extra på Sabbatsbergs Sjukhus innan jag 1981 började läsa medicin vid Karolinska Institutet. Efter ett studieuppehåll för doktorerande och docentur i Farmakologi vid KI blev jag legitimerad läkare 1992 varefter jag började min bana inom thoraxkirurgin. Jag hade förmånen att få komma till dynamisk och kul arbetsplats där det gick lätt att finna sig tillrätta. När specialistutbildningen var avslutad hade jag också förmånen att få arbeta ett år som hjärtkirurg vid Cleveland Clinic, Ohio, USA. Efter hemkomsten har jag fortsatt som forskningsintresserad kirurg och med tur, duktiga medarbetare och stöd från en fantastisk fru Brita som abetar som fysioterapeut, och fina barn, Madeleine och Fredric, blev jag 2005 professor och överläkare i Thoraxkirurgi. Jag har ett underbart arbete och har i både TV (Hjärnkontoret) och diverse tidningsintervjuer beskrivit mitt jobb som "världens bästa". Jag gillar verkligen mitt arbete. På fritiden är jag road av konst och antikviteter och har en plånbok som passar jättebra till att se mycket och köpa lite.

  Utbildning
  Legitimerad läkare 1992-08-03
  Specialist Thoraxkirurgi 1997-09-14
  ECFMG/USMLE 1999-04-01
  License to practice Medicine, US 1999-07-01
  Dr. Med. Sci., Farmakologi, Karolinska institutet 1988-05-20
  Post-Doc: Department of Cardiac Surgery 1999-07-01-
  Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA 2000-06-30

  Docent:
  Farmakologi, KI 1990-04-25
  Thoraxkirurgi, KI 1999-04-20

  Bibliometri basdata (2024):
  Publikationer (Pub med): 287
  Citering (WoS): >
 • 16 000
  H-index (WoS): 58

  Akademiska priser och utmärkelser:
  Alvarengas pris, Svenska Läkaresällskapet 1987
  Lindahls pris, Kungliga Vetenskapsakademien 1988
  Viking O. Björk Stipendium, Skandinaviska Thoraxkirurgföreningen 1998
  Evarts A. Graham Fellowship, American Assiciation Thoracic Surgery 2000

Forskningsbeskrivning

 • Forskargruppsledare för gruppen Thoraxkirurgi

  ASAP/DAVAACA/ARTIST: egna huvudsakliga forskningsinriktningen. Sjukdomar i aortaklaff+/- aorta ascendens +/- coronar artärer med uppyggandet av cohorter på närmare 3000 patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi, Inkluderar biopsitagning, kliniska data, lab-data, bildåtergivningsdata (CT/EKO), genetik och proteomik.

  Internationella samarbeten:
  Fighting Aneurysm Disease (FAD), projekt inom EUs 7:e ramprogram (Health-F2-2008-200647) (Anders Franco-Cereceda och Per Eriksson).

  Fondation Leducq (www.fondationleducq.org) finansierar s k Transatlantic Networks of Excellence. MIBAVA är ett projekt som koordineras från Antwerpen respektive Baltimore med deltagande enheter även från Toronto, Montréal och Lübeck, se även http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.MIBAVA-LEDUCQ&
 • n=116810 . Projektet syftar till att närmare undersöka kopplingen bikuspid aortaklaff – aortadilatation (Anders Franco-Cereceda och Per Eriksson).

  Nordic Consortium for Acute Aortic Dissection (NORCAAD), Nordisk (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island) multicenterstudie av behandlingsmetoder och – resultat vid kirurgisk behandling av akut aortadissektion typ A (Anders Franco-Cereceda och Christian Olsson)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet, 1999

Uppdrag

 • Prefekt, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2021-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI