Danuta Wasserman

Danuta Wasserman

Professor
Telefon: +46852487081
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet
    Grundare av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid KI som är WHO:s samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i suicidprevention
    President för European Psychiatric Association 2013-2014
    President för World Psychiatric Association (WPA) 2023-2026.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI