Sven Bölte

Sven Bölte

Professor/Psykolog
E-postadress: sven.bolte@ki.se
Telefon: +46852482867
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2010, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND), avdelningschef för neuropsykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

  På den kliniska sidan arbetar jag som klinisk psykolog och specialist i neuropsykologi vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm.

  Både nationellt och internationellt har jag en rad olika förtroendeuppdrag, till exempel som gästforskare vid Centralinstitutet för mental hälsa vid Heidelbergs universitet, gästforskare vid Curtin University i Perth, grundare och styrelsemedlem i Scientific Society Autism Spectrum, redaktör för “Autism: the international journal of research and practice”, biträdande redaktör för the Journal of Autism and Developmental Disorders, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health och chefredaktör för Scandinavian Journal of Child Psychiatry and Psychology.

  Jag har förtroendeuppdrag i olika vetenskapliga råd (t ex Vetenskapsrådet, SiS, Autism Sverige, Attention, Min Stora Dag) och är internationell ADOS-2 och ADI-R tränare. Jag har fått olika priser, t ex ”Life Watch Nordiska Priset”, ”Årets Ljus” (Attention Riks), ”Fellow of International Society for Autism Research” (INSAR), och Psynkpriset GNET (Sveriges Kommuner och Regioner). Mina vetenskapliga arbeten omfattar mer än 500 originalartiklar, ledarartiklar och översiktsartiklar, bokkapitel, diagnostik och interventions verktyg inom autismspektrum, ADHD, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra områden inom psykiatri (>

 • 33, 000 citeringar, H-index 87).

  Utbildning
  - Professor, 2010, KI
  - Senior lecturer/Docent/Assoc. Prof., 2009, Karls Univ Heidelberg
  - Senior lecturer/Docent/Assoc. Prof. 2004, Goethe Univ Frankfurt
  - Post-doc psykologi 2000-2004, Goethe Univ Frankfurt
  - Klinisk neuropsykolog, 2003, Neuropsykiatri Sällskapet (GNP)
  - PhD (summa cum laude), 2000, Goethe Univ Frankfurt
  - Psykoterapeut ("Heilpraktiker"), 1999
  - Master psykologi (med predikat), 1997, Goethe Univ Frankfurt

  Akademiska priser och utmärkelser
  2011, LifeWatch Nordiska Priset for autismforskning
  2015, Autism Speaks top 10 autism research paper
  2016, SFARI spectrum news top 10 autism research paper
  2016, Autism CRC (Australia), Achievement in Autism Research
  2017, National Institute of Environmental Health Science, Top 2 paper of year
  2018, Fellow of the International Society for Autism Research (INSAR)
  2018, ‘Årets Ljus’ priset, Riksförbundet Attention
  2020, 'GNET Psynkpriset' (Sveriges Kommuner och Regioner')
  2022, Nr 6 av världens autism experter (Expertscape)
  2023, Nr 11 av Sveriges ledande psykologer (Research.com)

Forskningsbeskrivning

 • Under 30 år har jag ägnat mig åt psykiatrisk forskning, ffa utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar och i synnerhet autismspektrumtillstånd och ADHD. Jag arbetar både med biomedicinsk grundforskning och tillämpad klinisk interventionsforskning, kvalitetssäkring och implementeringsfrågor. Kognition/neuropsykologi, utveckling och validering av diagnostiska instrument, fenotypisering, funktion och livskvalitet räknar jag till mina kärnintressen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier

Nyhetsartiklar från externa medier