Peter Bergman

Peter Bergman

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: peter.bergman@ki.se
Telefon: +46852483718
Besöksadress: Nobels väg 7, 17165 Solna
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin immunologi, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Peter Bergman är professor i klinisk immunologi sedan 2022. Hans forskning handlar om immunförsvarets roll vid olika infektionstillstånd, där basal forskning kombineras med kliniska projekt kring medfödda immundefekter.

  Peter Bergman utbildade sig till läkare vid KI och tog sin examen 2001. Han påbörjade sina doktorandstudier direkt efter läkarexamen och kombinerade detta med forskar-AT vid Karolinska Universitetssjukhuset. 2005 disputerade han på en basalvetenskaplig avhandling om antimikrobiella peptider och infektioner in det centrala nervsystemet. Därefter påbörjade han sin kliniska utbildning och blev färdig specialist i klinisk mikrobiologi 2013.

  Han utnämndes till docent i klinisk mikrobiologi samma år och beviljades därefter en 6-årig klinisk forskartjänst från vetenskapsrådet och anställdes som universitetslektor vid KI 2016. Efter 10 år inom klinisk mikrobiologi återvände Peter Bergman till patientarbete och arbetar sedan 2017 på immunbristenheten vid Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

Forskningsbeskrivning

 • Primär immunbrist
  Klinisk immunologi
  Klinisk mikrobiologi
  Infektionsmedicin
  Naturlig Immunitet
  Antimikrobiella peptider
  Vitamin D och immunförsvaret
  Vaccination hos patienter med immunbrist
  Slemhinnans immunförsvar

Undervisning

 • Peter Bergman är ansvarig för moment 1 på MDBI-kursen, läkarprogrammet (T4). Han undervisar även regelbundet på kurser för blivande tandläkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Under åren 2018-2022 var Peter Bergman grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen för laboratoriemedicin och även lärarrepresentant i kommittén för utbildning på KI.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2005
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI