Maria Albin

Maria Albin

Professor
E-postadress: maria.albin@ki.se
Telefon: +46852487067
Besöksadress: Solnavägen 4, Plan 10, 11365 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Albin, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Maria Albin är professor och överläkare i Arbets- och miljömedicin. Hon har en omfattande publicering framför allt inom områdena arbetsorsakad cancer, lungsjukdom och hjärt-kärlsjukdom, samt hälsoeffekter av buller i omgivningsmiljö och arbetsmiljö och den hälsofrämjande effekten av gröna (och blå) miljöer.


    Hon är vetenskapligt råd åt Socialstyrelsen och har också varit vetenskaplig expert åt Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket samt medlem av Kemikalieinspektionens Toxikologiska råd. Hon var medlem i den nationella kommissionen om Jämlik hälsa. Maria Albin initierade och ledde en påverkansplattform för att inkludera Hållbart arbetsliv if EUs forskningsprogram Horizon2020 som finansierades av VINNOVA:

    Bland större forskningsprojekt leder hon det FORTE-finansierade forskningsprogrammet A sustainable new working life (https://ki.se/en/imm/a-sustainable-new-working-life-sustainable-work), och deltar för närvarande i två Horizon2020 projekt: Exposome project for health and occupational research (EPHOR https://www.ephor-project.eu/) och det nyligen beviljade “Interventions to promote mental and physical health in changing working environments due to climate change, sustainable work practices, and in green jobs” (INTERCAMBIO).

Forskningsbeskrivning

  • Exponeringsbedömning i epidemiologiska studier, epidemiologiska studier av riskfaktorer i arbetsmiljön (särskilt kemiska och fysikaliska faktorer, samt skiftarbete), biomarkörer för hälsoeffekter av exponering, arbetsmiljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa, offentlig upphandling som verktyg för bättre arbetsmiljö.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI