Torkel Brismar

Torkel Brismar

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: torkel.brismar@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för radiologi C1:46, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Torkel Brismar disputerade 1999 på avhandlingen "Assessment of skeletal structure by MR relaxometry", där en ny metod att utvärdera skelettets tredimensionella mikrostruktur utvecklades och utvärderades experimentellt och kliniskt. Han är administrativt och medicinskt ansvarig för de radiologiska delarna av kliniska prövningar på röntgenkliniken på Karolinska Huddinge.

  Från den 1 februari 2021 är Torkel Brismar anställd som professor i medicinsk radiologi vid institutionen för institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Forskningsbeskrivning

 • Kontrastmedel: Vid röntgenundersökningar används kontrastmedel för att förstärka skillnaden mellan frisk och sjuk vävnad. Tidigare fick alla patienter samma dos, men idag vet vi att man måste anpassa dosen efter individen. I min forskning försöker vi optimera kontrastmedelsdoseringen så att varje patient skall få rätt dos och att vi sedan avbildar vid precis rätt ögonblick. Vi utvärderar nya kontrastmedel och vi försöker använda redan etablerade kontrastmedel för att bättre kunna mäta leverns och njurarnas funktion


 • Leverns funktion: Vissa kontrastmedel tas upp aktivt av friska leverceller och utsöndras sedan till gallvägarna. Vi utvecklar metoder för att mäta leverns funktion och för att förutsäga leverns tillväxt efter kirurgi (regeneration).

  Njurarnas funktion: Kontrastmedel filtreras av njurarna. I ett doktorandprojekt analyserar vi hur detta kan användas för att studera hur väl njurarna fungerar. Detta har betydelse vid tex njurtransplantation eller vid behandling med läkemedel som påverkar njurarnas funktion.

  Radiomics och Artificiell intelligens: Genom att analysera hur olika bildpunkter i röntgenbilden förhåller sig till varandra (radiomics) och genom att träna neurala nätverk (AI) så hoppas vi bättre kunna studera leverns funktion, tumörers tillväxt och risken för benskörhetsrelaterade frakturer.

  Screening av osteoporos: Osteoporos (benskörhet) är en behandlingsbar sjukdom som orsakar stort lidande och leder till en markant ökad dödlighet. I detta projekt studerar vi om det är möjligt att genomföra massundersökningar (screena) för osteoporos för att kunna påvisa sjukdomen i ett tidigt skede. I kliniskt bruk används idag en mer komplicerad och dyrbar utrustning för att diagnosticera osteoporos. Metoden kräver speciellt tränad personal och är därför bara tillgänglig på universitetsjukhusen eller större osteoporoscentra. Vi utvärderar därför om man kan använda röntgenbilder som tagits av andra skäl eller om man kan ta en extra bild när patienterna är på röntgen. I ett projekt studeras bentätheten av mellanhandens ben (så kallad DXR analys). Dessa bilder har samlats in när patienten sökt för misstänkt handledsfraktur eller i samband med mammografiscreening. I ett annat projekt studerar vi om man med hjälp av artificiell intelligens kan analysera datortomografibilder för att förutsäga framtida höftledsfrakturer. Det projektet är finansierat genom en riktad donation av familjen Krok.

Undervisning

 • Torkel Brismar ansvarade för röntgenkursen på Naprapathögskolan år 2000-2006 och undervisar medicine kandidater i radiologi. Han har handlett 18 doktorander till disputation (varav 7 som huvudhandledare) och har nu tre huvudhandledda doktorander och två bihandledda doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Diagnostisk radiologi, Karolinska Institutet, 2006
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F KIRURGISK VETENSKAP (K3), Karolinska Institutet, 1999
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI