Torbjörn Åkerstedt

Torbjörn Åkerstedt

Professor
Telefon: +46852486010
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Lekander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Forskning kring sömnkvalitet, sömnlängd och sömnstörning, vad betyder de för funktionsförmåga, hälsa och mortalitet. Hur påverkar ålder, kön, stress, arbetstider? Vad är objektivt god sömn?

Forskningsbeskrivning

 • Forskning - projekt och delprojekt

  Den rapporterade sömnlängdens och sömnkvalitetens betydelse för överlevnad och sjukdomar som demens, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, cancer, mm. Inflytande av ålder, pensionering, yrke, kön, mfl faktorer sambanden med dödlighet och ålder. Nära relaterat till ovanstående är att identifiera optimal sömnlängd (ur mortailitetsperspektiv) och vilka faktorer som påverkar. Är det lika stor risk att avlida med kort och lång sömn? Vad spelar helgsömnen för roll för mortaliteten.

  Den fysiologiska representationen av vad som utgör bra sömn. Här genomförs polysomnografi (PSG), dvs registrering av EEG, EOG (ögonrörelser) och EMG för att ge information om sömnstadier, uppvaknanden, sömneffektivitet, mm. Avsikten är att komma fram till vilka PSG-variabler som kan kopplas till rapporterad sömnstörning. Här ingår studier PSG-data från hundratals män och kvinnor, liksom av patienter under behandling. Viktiga delfrågor är könsskillnader, åldersskillnader, effekter av stress. Speciella frågeställningar rör om kvinnor verkligen sover objektivt sämre än män, om äldre verkligen är så objektivt sömnstörda som rapporteras, hur negativt stress är för sömnen, vad i den objektiva sömnen som förbättras med Kognitiv Beteendeterapeutisk behandling av insomni,
  Trötthet och sömnighet, båda ganska försummade forskningsområden, men som börjar komma i fokus. Frågeställningar rör: Hur farligt är sömnighet i trafiken? Hur förändras trötthet och sömnighet med ålder (det ser ut som om man blir mindre trött med ökad ålder, t.ex). Hur trötthetsframkallande är olika flygschemakarakteristika för piloter och kabinpersonal. Kan man förutsäga trötthet/sömnighet utifrån kunskap om arbetstider? Vilka faktorer driver trötthet/sömnighet (sömn, stress, fysiskt arbete, långa arbetstider, sjukdom)? Hur ser den trötta hjärnan ut, vilka hjärnstrukturer ändrar sin aktivitet? Vilka skiftschemakarakteristika (natt, långa pass, etc) utgör de stora problemen för dem som arbetar skift. Innebär Nattarbete en ökad risk att avlida och påverkas detta av rollen som arbetare/tjänsteman eller kön?
  Många av projekten drivs i samarbete med andra, t.ex Uppsala Universitet (Prof Eva Lindberg), Stockholms Universitet (Dr Johanna Schwarz, Prof Hui-Xin Wang, Prof Göran Kecklund), Karolinska institutet (Prof Viktor Kaldo, Doc Susanna Jernelöw, Dr Anna-Karin Hedström, Doc Ylva Trolle-Lageros), Finska arbetshälsoinstitutet (Prof Mikael Sallinen), Universitetet i Milano/Bicocca (Prof Rino Bellocco), Tyska flygforskningsinstitutet (DLR, Prof Daniel Aeschbach), Nederländska flygforskningsinstitutet (NLR, Dr Henk van Dijk).

  Forskningen sponsras av Forte, AFA, EU, mfl

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI