Marianne Van Hage

Marianne Van Hage

Professor | Docent
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Nilsson G, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin, Solna, och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

    Tog läkarexamen 1978 vid Karolinska Institutet. Erhöll specialistkompetens i klinisk immunologi 1988. Disputerade 1988 på en avhandling om orsaker till yrkesrelaterad luftvägsallergi bland lantbrukare. Blev docent 1991 och utnämndes 1999 till professor i klinisk immunologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

  • Docent, Klinisk immunologi, Karolinska Institutet, 1991

Handledare

  • Anastasia Filiou, From preschool wheeze to childhood asthma
  • the role of genetics and environmental factors, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI