Anna Nilsson

Anna Nilsson

Universitetslektor/Överläkare | Docent
E-postadress: anna.nilsson.1@ki.se
Telefon: +46852482833
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Vaccination är ett exempel på hur människan kan erhålla immunitet under lång tid. Barn som behandlas med cellgifter på grund av cancer förlorar ofta antikroppar de har fått vid tidigare vaccinationer, och ny vaccination kan inte alltid återställa skyddande nivåer av antikroppar mot sjukdomar som mässling och stelkramp. I vår forskning studerar vi hur olika immunmodulerande läkemedel påverkar antikroppsproducerande plasmaceller och deras stödjeceller i benmärgen in vitro och in vivo i olika studiemodeller.
    Projektansvarig: Anna Nilsson MD PhD

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetslektor/Överläkare, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014-2024

Examina och utbildning

  • Docent, Pediatrik, Karolinska Institutet, 2009
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2004
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI