Dorota Religa

Dorota Religa

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: dorota.religa@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Religa, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i geriatrik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, forskning samt pedagogik
  Överläkare vid Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset (förenad anställning)
  Biträdande avdelningschef Klinisk Geriatrik
  Tema prefekt Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

  Utbildning
  1999 läkare
  2000 legitimerad läkare
  2006 PhD
  2011 specialistläkare i geriatrik
  2014 docent

Forskningsbeskrivning

 • Fokus på multisjuka äldre, skörhet, demenssjukdomar (Alzheimer sjukdom) samt mekanism av åldrandet.

  Huvudhandledare:
  - doktorand Christian Molnar specialistläkare i allmänmedicin

  Bihandledare
  - doktorand Frida Duell (KI, NVS)
  - doktorand Madeleine Åkerman (KI, NVS)
  - doktorand Emil Aho (KI, NVS)
  - doktorand Karolina Gustavsson (KI, MEB)
  - doktorand Wojciech Timler (Medical University of Lodz, Poland)

  Tidigare Huvudhandledare
  - doktorand Theofanis Tsevis, PhD avhandling 2024
  - doktorand Emilia Schwertner PhD avhandling 2022
  - doktorand Juraj Secnik PhD avhandling 2021
  - doktorand Pavla Cermakova, PhD avhandling 2017
  - doktorand Åke Grundberg, PhD avhandling 2015

  Bihandledare
  - doktorand Marie Tyrrell PhD avhandling 2020
  - Sharan Ananthaseshan PhD avhandling 2017
  - Emily Ball, University of Edinburgh, PhD avhandling 2022


  Pågående: KI huvudhandledare läkarstudenter: Anders Wikberg, Josefine Jonsson, Adella Kouki, Christina Toubal, Greta Nordebäck

  Huvudhandledare - läkarstudenter - alumni

  KI: Lars Cedergren, Joel Lovas, Liselia Bognandi, Milla Huttula, Pontus Dannberg, Shayan Bukhari, Hugo Söderström, Oliver Edner, Tanzir Hossain, Karwan Charboti, Bijoy Mohammed, Sofia Lim, Filippa Martinsson, Romina Walian, Ramin Sasani, Sara Fadhil, Aleksander Rytarowski, Joséphine Allheim, Ghadir Almosawi, Naima Ali Aden, Miina Saarikko, Gustav Lundvall, Maria Engstrand, Axel Haglind, Greta Häggström, Daria Julianna Kozlowska, David Hariri, Liv Törner Monsenego, Steven Nehme, Oliver Pihl, Jovana Stankovic, Carl-Fredrik Fries, Katarina von Renteln, Anton Ek, David Esteban Garces Guzman, William Kaplan

  Uppsala University: Maja Nelson

  Bihandledare: Hanna Eriksson, Ingrid Nilsson Modéer

  Medlem i Expertrådet Äldres Hälsa

  Universitetssjukvårdskompetens i RPO Åldres Hälsa -kunskapsstyrning i sjukvårdsregionen

Undervisning

 • Pedagogisk ansvarig som biträdande sektionsschef Klinisk Geriatrik

  Lärarrepresentant (med rösträtt) vid Utbildningsnämnden NVS

  Lärare Magisterutbildning i demensvård för läkare (efter examen - titeln Silvialäkare), 60 hp

  Momentansvarig geriatrik Fysioterapiprogrammet Tema Hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2, 7, 5 hp

  Föreläsare för olika utbildningar, både grundutbildning samt specialistkurser på KI samt utanför (åldrande, geriatrik, trafikmedicin)

  Examinator kurskod 2LK028 kurskod 2LK143

  Koordinator för examensarbeten läkarprogrammet

  Medlem i olika pedagogiska nätverk

  Läromedel

  Medverkade vi följande böcker:
  - Drogowskazy w geriatrii
  - Management of Patients with Dementia - The Role of the Physician SPRINGER
  - Review of Medication in Patients with Dementia - Religa et al.
  - Dementia and Society 2022 Cambridge University Press

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Geriatrik, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2006

Handledare

 • Karolina Gustavsson, Muti-omics of aging and risk for dementia, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI