Gert Helgesson

Gert Helgesson

Professor | Docent
E-postadress: gert.helgesson@ki.se
Telefon: +46852483767
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Mest aktuellt just nu är att tillsammans med kolleger på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås driva ett gemensamt forskningsprogram om värde- och normrelaterade praktiska och principiella hinder mot personcentrering i sjukvården, finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Denna forskning har både teoretiska och empiriska inslag och genomförs i samarbete med kliniker inom primärvård, barndiabetes och äldrepsykiatri.

    Samtidigt pågår forskning om plagiering, erfarenheter av forskningsfusk och felaktig hantering av vetenskapligt författarskap samt i vilken mån distinktionen mellan forskning och behandling är normativt relevant.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

  • Docent, Medicinsk etik, Karolinska Institutet, 2008
  • Doktorerade, Practical philosophy (ethics), Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics, Uppsala University, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI