Gert Helgesson

Gert Helgesson

Professor | Docent
E-postadress: gert.helgesson@ki.se
Telefon: +46852483767
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i medicinsk etik vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet. 

 •  

 • Jag studerade praktisk filosofi (etik) vid Uppsala universitet och försvarade min avhandling om värdeantaganden i mikroekonomisk teori 2002. Sedan 2002 har jag arbetat med medicinsk etik, först i Uppsala och senare på LIME. Jag har i huvudsak intresserat mig för medicinsk forskningsetik, men har även forskat en hel del inom klinisk medicinsk etik (hälso- och sjukvårdens etik).

   

 • Jag blev docent 2008 och professor 2015. Min forskningsgrupp är intresserad av tvärvetenskapligt samarbete, så tveka inte att kontakta oss för att diskutera gemensamma intressen och möjliga samarbeten.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inom medicinsk etik och inkluderar både empirisk och filosofisk forskning om medicinetiska frågor. Jag forskar inom båda huvudfälten inom medicinsk etik, dvs klinisk medicinsk etik och medicinsk forskningsetik. Som medicinetiker har jag en bred generell kompetens i tillämpad etik, dvs att använda den etiska verktygslådan inom en mängd områden. Det innebär att jag är öppen för samarbete med forskare inom vitt skilda fält. Tillsammans kan vi identifiera och analysera etiska aspekter av aktuella klinisk-etiska och forskningsetiska frågor.

   

 • För närvarande deltar jag i ett projekt om 

 • barnets bästa,  
 • med fokus på beslut i socialtjänsten som direkt berör barn. Detta är ett samarbete mellan forskare i medicinsk etik, juridik och socialt arbete. Jag arbetar också med författarfrågor i medborgarforskning, (icke standardtillämpningar av) plagiering, patientcenterad vård och delat beslutsfattande, rationella suicic samt etiska frågor kring kirurgisk träning på levande djur (så kallad live tissue training).

Undervisning

 • Jag har undervisningserfarenhet från etik, medicinsk etik, forskningsetik och vetenskapsteori. På senare år har jag huvudsakligen undervisat i forskningsetik, för masterstudenter, doktorander och doktorandhandledare. Men jag deltar också i läkares specialistutbildning, med dagar där klinisk-etiska spörsmål identifieras och diskuteras.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk etik, Karolinska Institutet, 2008
 • Doktorerade, Practical philosophy (ethics), Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics, Uppsala University, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI