Maria Feychting

Maria Feychting

Professor | Docent
E-postadress: maria.feychting@ki.se
Telefon: +46852487465
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) och chef för Enheten för Epidemiologi. Forskningen vid enheten syftar till att öka kunskapen om påverkan från miljö- och livsstilsfaktorer samt andra riskfaktorer på risken för olika sjukdomar, särskilt cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, och att öka förståelsen av den åldrande befolkningens hälsa och bestämningsfaktorer för livslängd.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning är framförallt inom cancerepidemiologi, med primärt fokus på hjärntumörer och barncancer, samt genetiska syndrom förknippade med ökad cancerrisk. Vi studerar riskfaktorer för cancerutveckling och faktorer som påverkar överlevnaden efter en cancerdiagnos. Vi studerar kemiska och fysikaliska yrkesmässiga exponeringar och sjukdomsrisk. Vi karakteriserar socioekonomiska skillnader i risk och överlevnad vid barncancer och hjärntumörer hos vuxna. I nordiska samarbeten har vi forskningsprogram fokuserade på socioekonomiska skillnader i barncancerrisk (SOFIA), samt sjuklighet och socioekonomiska konsekvenser i vuxenlivet efter barncancer (SALiCCS). Under senare år har denna forskning utvidgats till att omfatta genetiska cancersyndrom, som exempelvis neurofibromatos och tuberös skleros. I många av våra studier använder vi de unika befolknings- och hälsodataregistren som finns i Sverige och de nordiska länderna, men vi samlar även in data för forskning genom enkäter och intervjuer.

    Jag har forskat om potentiella hälsoeffekter av icke-joniserande strålning sedan slutet av 1980-talet och är för närvarande projektledare för den svenska delen av COSMOS-studien – en internationell prospektiv kohortstudie av mobiltelefonanvändare. Jag har lett den svenska komponenten i flera internationella fall-kontrollstudier, såsom Interphone-studien av hjärntumörer hos vuxna, och Cefalo-studien av hjärntumörer bland barn.

    Under det senaste decenniet har min forskning finansierats av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Cancerfonden, Barncancerfonden, Nordforsk och Strålsäkerhetsmyndigheten.

    Jag är mycket engagerad i hälsoriskbedömningsarbete, vilket är en del av Institutet för miljömedicins särskilda uppdrag. Jag har varit vetenskaplig expert i flera nationella och internationella offentliga expertgrupper angående potentiella hälsoeffekter av exponering för icke-joniserande strålning, för närvarande för Världshälsoorganisationen (WHO). Jag var vice ordförande (2012-2020) i International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), ett oberoende organ som rekommenderar vetenskapligt baserade riktlinjer för skydd mot skadliga nivåer av icke-joniserande strålning, vilka används av en majoritet av de länder som använder referensvärden för denna typ av exponering, inklusive Sverige.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2005-

Examina och utbildning

  • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI