Thomas Sejersen

Thomas Sejersen

Professor/Överläkare
E-postadress: thomas.sejersen@ki.se
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Sejersen, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Tomas Sejersen är överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och professor i neuropediatrik, särskilt neuromuskulära sjukdomar, vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

  • I Sverige finns cirka 200 olika former av ärftliga neuromuskulära sjukdomar. Många av dem är relativt ovanliga, men slår man ihop dem som grupp, drabbas ungefär ett barn på mellan 1000 och 1500. De flesta av dessa sjukdomar debuterar mycket tidigt i barndomen. Men vid lindringare former kan symtomen komma först i 50-årsåldern. Thomas Sejersen bedriver klinisk forskning kring främst spinal muskelatrofi (SMA) och Duchennes muskeldystrofi. Dystrofi innebär sönderfall av muskler.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI