Magnus Ingelman-Sundberg

Magnus Ingelman-Sundberg

Professor | Docent
Telefon: +46852487735
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum B5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Farmakogenetik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i molekylär toxikologi sedan 1996, sedan 2006 vid sektionen för farmakogenetik på Institutionen för fysiologi och farmakologi.

  Tidigare anställningar vid KI omfattar forskarassistent i fysiologisk kemi 1976-1977

 • lektor i fysiologisk kemi 1977-1987 (formellt anställd 1982)
 • och tf professor i fysiologisk kemi 1987-1995. Nu sektionschef vid Institutionen för fysiologi och farmakologi. Leder en forskargrupp om cirka 7-8 personer. Forskningen är inriktad på genetiska faktorer av betydelse för interindividuella skillnader i läkemedelseffekter och biverkningar samt studier i ett nytt 3D system rörande mekanismer för läkemedelsutlösta biverkningar och enzyminduktion i lever samt mekanismer för uppkomst och behandling av leversjukdomar.

  Utbildning
  Civilingenjör, KungligaTekniska Högskolan, Stockholm, 1975
  Tekn Dr i fysiologisk kemi 1975
  Docent i fysiologisk kemi 1977
  Med kand Karolinska Institutet 1978.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Mer än 490 originalarbeten, 31 024 citeringar (ISI) (45 519 Google Scholar) och en h-faktor på 98 (ISI) eller 128 (Google Scholar). Ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet 2008-2018. Medlem i Editorial Advisory Boards i t.ex. Trends Pharmacol Sci, Pharmacogenetics and Genomics, Pharmacogenomics, Drug Metabolism Reviews, Drug Metabolism and Disposition, Human Genomics. Ordförande i International Advisory Board of Microsomes and Drug Oxidations 2004-20229. Rankad som en av världens mest inflytelserika forskare (http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/worlds-most-inf…) som bygger på citeringar från högt rankade tidskrifter. HIghly cited from Clarivate 2014-2017 coh 2021. Forskningsgruppen rankad outstanding i Karolinska Institutets externa utvärdering External Research Assessment (ERA) 2010. ERC Advanced grant (AdG) för 2017-2022.

  Huvudhandledare till doktorsexamen för 33 doktorander, postdoc-utbildning för 34 doktorer. Priser inkluderar The Svedberg Pris, (Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi) 1989
 • hedersmedlem i American Society for Biochemistry and Molecular Biology 1990
 • The Gerhard B Zbinden Föreläsning Award, EUROTOX 1996
 • The ISSX European Scientific Achievement Award 2003
 • Bengt Danielsson-priset, Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences 2008
 • The John G Warner Pfizer lecture award in Pharmaceutical Sciences, University of Michigan, USA 2011, 2918 BCPT Nordic Prize in Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. The 2022 R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award

  Övrigt:
  Linjenämnden för läkarutbildning : Ordf för studieplanekommitten 3 år, ansvarig för den nya KI 90 GUL studieplan för läkarutbildingen, ledamot 5 år. Docenturnämnden 6 år, ordförande i KIRT 6 år, ordförande för kommittén för valfria perioder i MD läroplan 6 år. Vice ordförande rekryteringsutskottet 3 år, ordförande i rekryteringsutskottet 6 år (till mars 2014) och prodekan (vice dekanus) för rekrytering 2 år. Ordförande i beredningsgrupp vid Naturvetenskapliga forskningsrådet 3 år, medlem i beredningsgrupper vid Naturvetenskapliga forskningsrådet i 6 år, Medicinska forskningsrådet i 6 år, och Norska Forskningsrådet i 6 år.Pedagogiska priser: Mäster 1978, medicinska föreningen
 • KIs pedagogiska pris 2000. Medlem i Nobelförsamlingen Karolinska Institutet 2008-2018.

Forskningsbeskrivning

 • Nya in vitro-system har utvecklats som kan förutsäga metabolism och levertoxicitet av läkemedel. Nya genetiska faktorer har identifierats som kan utgöra farmakogenomiska biomarkörer för individualisering av läkemedelsbehandling. Rollen av mutationer för individualiserad läkemedelsterapi undersökes. I leverorganoidsystem med bibehållen leverfenotyp studeras mekanismer och behandling av leversjukdomar såsom steatos, fibros, och hepatit.

  Current funding as PI

  • Hjärnfonden 2023-2026
  • ERC PoC 2023-2025
  • Vetenskapsrådet 2022-2024
  • Novartis 2024-2026

Undervisning

 • Har undervisat läkarstudenter sedan 1977 i fysiologisk kemi och basal farmakologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk o fysiologisk kemi, Karolinska Institutet, 1977

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI