Ulrika Ådén

Ulrika Ådén

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: ulrika.aden@ki.se
Telefon: +46852482870
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Ådén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i neonatologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa sedan 2016.

Forskningsbeskrivning

 • Modern intensivvårdteknik har gjort enorma framsteg under de senaste decennierna så att sjuka nyfödda barn överlever efter extremt för tidig födelse och nya behandlingsmetoder har införts för syrebristskador i hjärnan hos nyfödda. Dessa barn löper stora risker för hjärnskador, motoriska avvikelser och CP, autism, ADHD och inlärningssvårigheter.

  Forskningen i vår grupp syftar till att få en ökad kunskap om hur hjärnan utvecklas hos barn som varit kritiskt sjuka som nyfödda. Med magnetkameraundersökning studerar vi mognaden och tillväxten av hjärnan under nyföddhetsperioden och barnaåren och relaterar dessa resultat till hur det går för barnet i olika tester (kognitiva, neurologiska och beteendemässiga) vid skolstart. Resultaten kan ge helt nya kunskaper om hur hjärnans basala funktioner utvecklas under barnaåren, men huvudmålet är att använda metoden för att skräddarsy uppföljningsprogram för det enskilda barnet och tidigt identifiera barn som har nytta av tidiga stödinsatser, t.ex. barn som senare utvecklar autism.

  I experimentella modeller för hjärnskada hos nyfödda studerar vi betydelsen av inflammation för skadans progress och har funnit att immunceller är reaktiva mycket lång tid efter hjärnskadan. I dessa modeller testar vi om immunmodulerande behandling skyddar hjärnans utveckling.

  Målet med vår forskning är att 1/bygga upp systematiska utfallsmått efter ändrade vårdstrategier och interventioner inom neonatalvård och 2/ att studera interventioner för att förebygga hjärnskador och förbättra neuroutvecklingen för barn som varit kritiskt sjuka som nyfödda.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2016-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell pediatrik, Karolinska Institutet, 2007
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2001
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI