Therese Djärv

Therese Djärv

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: therese.djarv@ki.se
Besöksadress: A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kli med Djärv T, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Akutsjukvård- för mig handlar det om att göra rätt först och att våga fatta beslut på vaga grunder. Min väg till akutsjukvårdsspecialiteten är enligt nedan: Jag tog läkarexamen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen framförallt berört akutsjukvård och särskilt hjärtstopp. 2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och även FoU-chef Utbildning vid Tema Akut och Reparativ medicin (då Funktion Akut), Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2017 är jag avdelningschef för klinisk medicin vid institutionen för Medicin Solna. Avdelningen fokuserar på akut internmedicin och akutsjukvård. 1 november 2021 tillträdde jag som adjungerad professor i Akutsjukvård vid KI/K. Ett ämne jag brinner för är första hjälpen, allt blir så mycket bättre om vi vågar göra rätt med enkla medel först, därför sitter jag som vice ordförande i ILCORs first aid task force. Läs mer på www.ilcor.org SVK Akutsjukvård ! Våren 2019 införde äntligen KIs läkarprogram ett utbud som motsvarar efterfrågan vad gäller kurser i Akutsjukvård på Läkarprogrammet. Jag är stolt kursansvarig för SVKn Akutsjukvård -säkert och effektivt beslutsfattande, internt kallar vi kursen "Överlevnadskurs för dig och dina patienter på larmrummet". Kursen ges från institutionen för Medicin Solna samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna & Huddinge, St Göran och Norrtälje). Vill du vara med och påverka innehållet, hör av dig! SLLs avnämarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet vid KI 2016-2019.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp.Akutsjukvård är en ung och växande specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och påverkar utvecklingen.Hjärtstopp är ett urakut tillstånd med dålig prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt tid kan rädda flera hundra människoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för hjärtstoppsforskning (http://www.hjartstoppscentrum.se/ [1])- arbetar vi systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. *Anna Thoren* studerar hur vi kan förebygga hjärtstopp på sjukhus genom övervakning (https://medarbetare.ki.se/people/annath6 [2]), *Susanne Rysz* (https://medarbetare.ki.se/people/susrys [3]) studerar läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier och *Samuel Bruchfeld* (https://medarbetare.ki.se/people/sambru [4]) studerar de med en icke defibrillerbar första rytm på sjukhus. *Hanna Hägglund* (Hanna Hägglund | Medarbetare (ki.se) [5] studerar hjärtstopp hos cancerpatienter. *Hritul Karim* studerar etiska beslut och prediktionsmodeller för överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus. Jag bihandleder doktoranden *Benjamin Flam* (https://medarbetare.ki.se/people/benfla [6]) som studerar hjärtstopp inom intensivvården, *Philip Smith* (https://staff.ki.se/people/phismi, [7] lungembolism), *Jonas Winqvist* (https://staff.ki.se/people/jonwin, [8] implementeringsforskning), *Lara Reeves* (prehospital identifikation av sepsis) i deras arbeten med studier relaterade till akutsjukvård och *Emma Bendz* som studerar lungembolism hos kvinnor. Disputerade doktorander jag haft äran att huvudhandleda: 2017 disputerade min doktorand *Furqan Irfan *(http://com.msu.edu/Research/Research_Staff.htm [9]) som byggt upp ett hjärtstoppsregister i Qatar. Spännande utmaning. Furqan är idag associate professor i Michigan, USA. Ett av de största problemen internationellt är överbelastade akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta var ämnet för min doktorand *Björn af Ugglas*(https://medarbetare.ki.se/people/bjoafu [10]) disputation 2021. 2021 disputerade även min doktorand *Eva Piscator* (https://medarbetare.ki.se/people/evapis [11]) på Ej-HLR beslut i sjukhusmiljön. Ganska unikt att studera något man inte skall göra, jämfört med att studera det man skall göra. Oerhört viktigt. Slutligen har jag haft nöjet att bihandleda några eminenta forskare till disputation: *Lovisa Backemar*: hälsorelaterad livskvalitet och komorbiditet efter matstrupcancer, disputation 2016 (https://www.researchgate.net/profile/Lovisa_Backemar) [12] *Christel Hedman*: livskvalitet hos patienter med sköldkörtelcancer, disputation 2017 (https://medarbetare.ki.se/people/chrihe [13]) *Katja Wyss*: Malaria ur ett svenskt perspektiv, disputation 2020 (https://medarbetare.ki.se/people/katwys [14]) *Jakob Lederman*: Non-conveyance in ambulances, disputation 2020(https://medarbetare.ki.se/people/jakled [15]) [1] http://www.hjartstoppscentrum.se/ [2] https://medarbetare.ki.se/people/annath6 [3] https://medarbetare.ki.se/people/susrys [4] https://medarbetare.ki.se/people/sambru [5] https://medarbetare.ki.se/people/hanna-hagglund [6] https://medarbetare.ki.se/people/benfla [7] https://staff.ki.se/people/phismi [8] https://staff.ki.se/people/jonwin [9] http://com.msu.edu/Research/Research_Staff.htm [10] https://medarbetare.ki.se/people/bjoafu [11] https://medarbetare.ki.se/people/evapis [12] https://www.researchgate.net/profile/Lovisa_Backemar [13] https://medarbetare.ki.se/people/chrihe [14] https://medarbetare.ki.se/people/katwys [15] https://medarbetare.ki.se/people/jakled

Undervisning

  • Högskolepedagogiska kurser motsvarande kraven för docentur vid KI. Genomgått kursen "Framtidens utbildningsledare vid KI" 2016-2017.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

  • Docent, Klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 2016
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2010
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2007

Handledare

  • Emma Bendz, Pulmonary embolism as the cause of out of hospital cardiac arrest in women - A Swedish population-based register study, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI