Therese Djärv

Therese Djärv

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: therese.djarv@ki.se
Besöksadress: A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kli med Djärv T, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Akutsjukvård- för mig handlar det om att göra rätt först och att våga
  fatta beslut på vaga grunder. Min väg till akutsjukvårdsspecialiteten är
  enligt nedan:
  Jag tog läkarexamen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT
  och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i
  internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde
  jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet.
  Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med
  matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen
  framförallt berört akutsjukvård och särskilt hjärtstopp.
  2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och
  även FoU-chef Utbildning vid Tema Akut och Reparativ medicin (då Funktion
  Akut), Karolinska Universitetssjukhuset.
  Sedan 2017 är jag avdelningschef för klinisk medicin vid institutionen för
  Medicin Solna. Avdelningen fokuserar på akut internmedicin och
  akutsjukvård.
  1 november 2021 tillträdde jag som adjungerad professor i Akutsjukvård vid
  KI/K.
  Ett ämne jag brinner för är första hjälpen, allt blir så mycket bättre
  om vi vågar göra rätt med enkla medel först, därför sitter jag som vice
  ordförande i ILCORs first aid task force. Läs mer på www.ilcor.org
  SVK Akutsjukvård !
  Våren 2019 införde äntligen KIs läkarprogram ett utbud som motsvarar
  efterfrågan vad gäller kurser i Akutsjukvård på Läkarprogrammet. Jag
  är stolt kursansvarig för SVKn Akutsjukvård -säkert och effektivt
  beslutsfattande, internt kallar vi kursen "Överlevnadskurs för dig och
  dina patienter på larmrummet". Kursen ges från institutionen för Medicin
  Solna samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna &
 • Huddinge, St
  Göran och Norrtälje). Vill du vara med och påverka innehållet, hör av
  dig!
  SLLs avnämarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet vid KI
  2016-2019.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt
  vid tillståndet hjärtstopp.Akutsjukvård är en ung och växande
  specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och
  påverkar utvecklingen.Hjärtstopp är ett urakut tillstånd med dålig
  prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt tid kan rädda flera hundra
  människoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för
  hjärtstoppsforskning (http://www.hjartstoppscentrum.se/ [1])- arbetar vi
  systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. *Anna Thoren*
  studerar hur vi kan förebygga hjärtstopp på sjukhus genom övervakning
  (https://medarbetare.ki.se/people/annath6 [2]), *Susanne
  Rysz* (https://medarbetare.ki.se/people/susrys [3]) studerar
  läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier och *Samuel
  Bruchfeld* (https://medarbetare.ki.se/people/sambru [4]) studerar de med en
  icke defibrillerbar första rytm på sjukhus. *Hanna Hägglund* (Hanna
  Hägglund | Medarbetare (ki.se) [5] studerar hjärtstopp hos cancerpatienter.
  *Hritul Karim* studerar etiska beslut och prediktionsmodeller för
  överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus.
  Jag bihandleder doktoranden *Benjamin Flam*
  (https://medarbetare.ki.se/people/benfla [6]) som studerar hjärtstopp inom
  intensivvården, *Philip Smith* (https://staff.ki.se/people/phismi, [7]
  lungembolism), *Jonas Winqvist* (https://staff.ki.se/people/jonwin, [8]
  implementeringsforskning), *Lara Reeves* (prehospital identifikation av
  sepsis) i deras arbeten med studier relaterade till akutsjukvård och *Emma
  Bendz* som studerar lungembolism hos kvinnor.
  Disputerade doktorander jag haft äran att huvudhandleda:
  2017 disputerade min doktorand *Furqan Irfan
  *(http://com.msu.edu/Research/Research_Staff.htm [9]) som byggt upp ett
  hjärtstoppsregister i Qatar. Spännande utmaning. Furqan är idag associate
  professor i Michigan, USA.
  Ett av de största problemen internationellt är överbelastade
  akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera
  resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta var ämnet för
  min doktorand *Björn af Ugglas*(https://medarbetare.ki.se/people/bjoafu
  [10]) disputation 2021.
  2021 disputerade även min doktorand *Eva Piscator*
  (https://medarbetare.ki.se/people/evapis [11]) på Ej-HLR beslut i
  sjukhusmiljön. Ganska unikt att studera något man inte skall göra,
  jämfört med att studera det man skall göra. Oerhört viktigt.
  Slutligen har jag haft nöjet att bihandleda några eminenta forskare till
  disputation:
  *Lovisa Backemar*: hälsorelaterad livskvalitet och komorbiditet efter
  matstrupcancer, disputation
  2016 (https://www.researchgate.net/profile/Lovisa_Backemar) [12]
  *Christel Hedman*: livskvalitet hos patienter med sköldkörtelcancer,
  disputation 2017 (https://medarbetare.ki.se/people/chrihe [13])
  *Katja Wyss*: Malaria ur ett svenskt perspektiv, disputation 2020
  (https://medarbetare.ki.se/people/katwys [14])
  *Jakob Lederman*: Non-conveyance in ambulances, disputation
  2020(https://medarbetare.ki.se/people/jakled [15])
  [1] http://www.hjartstoppscentrum.se/
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/annath6
  [3] https://medarbetare.ki.se/people/susrys
  [4] https://medarbetare.ki.se/people/sambru
  [5] https://medarbetare.ki.se/people/hanna-hagglund
  [6] https://medarbetare.ki.se/people/benfla
  [7] https://staff.ki.se/people/phismi
  [8] https://staff.ki.se/people/jonwin
  [9] http://com.msu.edu/Research/Research_Staff.htm
  [10] https://medarbetare.ki.se/people/bjoafu
  [11] https://medarbetare.ki.se/people/evapis
  [12] https://www.researchgate.net/profile/Lovisa_Backemar
  [13] https://medarbetare.ki.se/people/chrihe
  [14] https://medarbetare.ki.se/people/katwys
  [15] https://medarbetare.ki.se/people/jakled

Undervisning

 • Högskolepedagogiska kurser motsvarande kraven för docentur vid KI.
  Genomgått kursen "Framtidens utbildningsledare vid KI" 2016-2017.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2010
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2007

Handledare

 • Emma Bendz, Pulmonary embolism as the cause of out of hospital cardiac arrest in women - A Swedish population-based register study, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI