Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Professor
E-postadress: ulrik.kihlbom@ki.se
Telefon: +46852483653
Mobiltelefon: +46705156040
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i medicinsk klinisk etik vid Etikenheten och arbetar inom min forskning främst med medicinetiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande inom hälso- och sjukvård. Andra forskningsintressen rör etik inom socialtjänst, folkhälsa och den praktiska etikens metodologi. För närvarande har jag ett anslag från Vetenskapsrådet för att tillsammans med medarbetare samla in och diskuterar patienters uppfattning om beslutsfattande och precisionsmedicin. Det är en del av ett europeiska projektet MEET-AML i vilket 6 st. europeiska partners utvecklar personcentrerade behandlingar av akut myeloisk leukemi. Sedan mars 2023 arbetar jag även i ett annat ERAPerMed-projekt som handlar om att personanpassa interventioner för att mildra tidiga MS-symptom.

  Jag är också projektledare för det tvärvetenskapliga projektet "För barnets bästa? Etiska, juridiska och empiriska undersökningar av socialtjänstbeslut om umgängesbegränsningar", finansierat av Vetenskapsrådet (2024-2026) med forskare från filosofi, folkhälsovetenskap, juridik och socialt arbete (se länk till projektets hemsida till höger på denna sida).

  Jag undervisar på flera kurser vid läkarprogrammet och andra utbildningar inom KI såväl som för anställda inom hälso- och sjukvården. Jag är också medlem i Karolinska universitetsjukhusets etikråd, barnetikrådet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och i SBUs vetenskapliga råd.

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Book chapter: ETHICAL CHALLENGES IN CANCER DIAGNOSIS AND THERAPY: RECENT RESULTS IN CANCER RESEARCH. 2021;p. 119-134
  Ethical Aspects of Regulating Oncology Products
  Kihlbom U; Guizzaro L; Drosos S; Pignatti F
 • Book: 2020
  Ethical, Social and Psychological Impacts of Genomic Risk Communication
  Kihlbom U; Hansson MG; Schicktanz S
 • Book chapter: ETHICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF GENOMIC RISK COMMUNICATION. 2020;p.
  Introduction
  Kihlbom U
 • Book chapter: ETHICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF GENOMIC RISK COMMUNICATION. 2020;p.
  "They don't really understand"
  Kihlbom U
 • Book chapter: ETHICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF GENOMIC RISK COMMUNICATION. 2020;p.
  Epilogue
  Kihlbom U
 • Book chapter: WHAT ABOUT THE FAMILY? PRACTICES OF RESPONSIBILITY IN CARE. 2019;p.
  Healthcare Decisions
  Kihlbom U; Munthe C
 • Review: PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH AND MOLECULAR BIOLOGY. 2018;158:299-323
  Renzi C; Provencal N; Bassil KC; Evers K; Kihlbom U; Radford EJ; Koupil I; Mueller-Myhsok B; Hansson MG; Rutten BPF
 • Published conference paper: BIOETHICS. 2000;14(4):287-309
  Kihlbom U

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI