Johan Von Schreeb

Johan Von Schreeb

Professor | Docent
Telefon: +46852482831
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin och leder forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser vid Institutionen för global folkhälsa. Gruppen är sedan 2017 ett WHO samarbetscentrum inom forskning och undervisning om globala katastrofer. Utsågs i oktober 2019 till professor i Global Katastrofmedicin. Är sedan vintern 2022 föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser.

  Har sedan 25 år tillbaka arbetat i katastrofer världen runt och var en av grundarna av svenska Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF).

  Disputerade 2007 på avhandlingen Needs assessments for humanitarian health assistance in disasters med Hans Rosling som handledare och har sedan dess fortsatt att i samarbete med internationella organisationer som MSF, WHO och ICRC bedriva forskning inom området global katastrofmedicin.

  Samarbetar med svenska myndigheter som Socialstyrelsen och är del av myndighetens bedömningsgrupp vars uppgift är att bedöma effekterna av nya katastrofer samt vid behov bistå katastrofdrabbade svenskar.

  Arbetar regelbundet i katastrofer, senast för WHO som expert inom traumavård för de som skadats i striderna runt Mosul i norra Irak, 2017, i östra Ukraina Donestk 2017 och sist i Yemen i december 2018 där han undervisade i akut traumavård för lokal sjukvårdspersonal. Under ebolaepidemin i väst Afrika. koordinerade han för WHO de internationella hälsoinsatserna. Under våren 2020 gett råd inom katastrofmedicin till svenska myndigheter och regioner. I augusti 2020 blixtinkallades han av WHO för att samordna internationella insatser efter explosionen i Beiruts hamn. Stannade på plats 2020 ut och kom allt mer att arbeta med att mobilisera intensivvårdsplatser för covid-19 i Libanon. Under 2021 fortsätter stödet till WHO i Libanon. Under 2021 var även verksam i Irak där han för WHO gav kurser i att hantera masskadesituationer. I slutet av februari 2022 tillträdde han som föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser och är stand by för stötta WHO på plats i Ukraina.

  Vid sidan av arbetet är jag med i det konstnärsdrivna galleriet Candyland ett rum för samtidig konstupplevelse.

  Utbildning
  Professor, leg läkare, specialist i allmän kirurgi.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Utsågs i december 2014 av tidningen Fokus till "Årets svensk"
  Mottog i december 2014 Prins Carl-medaljen av Kungen för framstående internationella humanitära insatser.
  Sommarpratare i P1, 2017

Forskningsbeskrivning

 • En katastrof definieras av resursbrist. Det råder brist på personal, kompetens, material och tid. Min forskning utgår från utmaningar att trots resursbrist bedriva god sjukvård.

  Har doktorander inom områden som inkluderar traumavård med begränsade resurser (Indien) optimal behandling av krigsskador (Jordanien och Mosul Irak), översvämningars effekter på hälsa och hälsosystem (Kambodja) och är bi-handledare till en doktorand som studerar i vilken mån kirurgi kan delegeras till andra personalkategorier (Sierra Leone). Tvärvetenskaplig forskning om moralisk stress bland insatspersonal i katastrofer

  Studerar även den väst afrikanska ebola epidemins indirekta hälsoeffekter. Arbetar i samarbete med WHO för att förbättra internationell medicinska insatser efter katastrofer (Emergency Medical Teams) och är medförfattare till publikationerna som sätter standards för fältsjukhus i katastrofer Blue book (Naturkatastrofer) Red book (konflikter) som publicerades i juni 2021.

  Forskningsresultaten har även legat till grund för handböcker för vård av skadade, nu senast i "Handbook for management of limb injuries in disasters and conflict".

Undervisning

 • - Under våren 2020 tog von Schreebs team akut, på mindre än tio dagar, fram onlinekurser om covid-19 för vårdpersonal på uppdrag av Socialstyrelsen. Kurserna har genomgåtts av 160 000
  - Har tillsammans med Anneli Eriksson tagit fram en mängd nya utbildningar på institutionen. Sen 2013 ger vi tillsammans två europeiska universitet Erasmus Mundus Master kursen "Public health in disasters".
  - Den fristående kursen "Public Health response to disasters" ges under vårterminer
  Utbildar även svenska läkare och sjuköterskor på väg ut i fält för MSF och andra humanitära organisationer i kursen "Humanitarian Health Action" som är en 8 v kurs som delvis ges på distans
  - Den särskild valbara två-veckorskursen "Katastrofmedicin" ges varje termin för läkarstudenter
  Undervisar regelbundet på andra kurser och i offentliga sammanhang
  - Sen 2020 invald i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Internationell hälsa, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI