Rolf Lewensohn

Rolf Lewensohn

Professor | Docent
E-postadress: rolf.lewensohn@ki.se
Besöksadress: BioClinicum vän 6, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Ekman Lewensohn, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Sjukhusets onkologiska klinik.

  - Född 1949, leder en forskargrupp med ca 20 medarbetare på institutionen för onkologi-patologi.
  - Programdirektör för Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN
 • SREMC) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin.
  - Ledamot i flera forskningsnämnder, t ex för Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.
  - Över 110 vetenskapliga publikationer om cancer.

Forskningsbeskrivning

 • Rolf Lewensohns vetenskapliga bakgrund innefattar DNA-reparation och apoptos-signalering med sikte på cancer och cancerbehandling. Han har varit ledande i uppbyggnaden av ett kliniskt vård- och forskningsprogram för lungcancer i Stockholmsregionen och har byggt upp ett kliniskt forskningsprogram för utveckling av ny cancerbehandling. Han är drivande i att etablera ”personalized cancer medicine” vid Karolinska Institutet.

  Lewensohn och hans forskningsgrupp studerar hur kemoterapi och strålbehandling orsakar skador i tumörcellernas DNA och nedströms signalering. Han har tillsammans med sina medarbetare funnit att tumörer som har hög förmåga att reparera DNA-skador visar resistens mot strål- respektive kemoterapi av solida tumörer. Lewensohns forskargrupp arbetar med att identifiera proteiner som är ansvariga för behandlingsresistens samt även med läkemedel som kan användas för att kringgå sådan resistens.

  För ytterligare, mer detaljerad information, se den engelska presentationssidan.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Onkologi, Karolinska Institutet, 1982

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI