Malin Ernberg

Malin Ernberg

Professor/Övertandläkare | Docent
E-postadress: malin.ernberg@ki.se
Telefon: +46852488236
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i klinisk oral fysiologi och övertandläkare. Avdelningschef för avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering. Arbetar även kliniskt på specialistkliniken vid universitetstandvården.

  Jag blev tandläkare vid Karolinska Institutet 1979 och erhöll specialistkompetens i bettfysiologi 1995. Jag disputerade 1999 på en avhandling med titeln "Significance of serotonin for pain, allodynia, and hyperalgesia in the human masseter muscle" med professor Sigvard Kopp som handledare och blev docent 2004. Mellan 2004 och 2006 arbetade jag som gästforskare vid universitetet i Århus, Danmark i sammanlagt 1 år. Mellan 2009 och 2014 hade jag en halvtids klinisk forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet. Jag utnämndes till professor i klinisk oral fysiologi vid KI 2012.

  Jag var var en av de tre ansvariga för Socialstyrelsens Nationella riktlinjer inom smärta och käkfunktionsstörningar. Jag är internationellt engagerad inom International Association for Dental Research (IADR) där jag var President i dess Neuroscience Group. Under 2014-2016 var jag president i Swedish Pain Society, den svenska avdelningen inom International Association for the Study of Pain (IASP). Jag var samtidigt också med i den europeiska smärtorganisationens (EFIC) council. För närvarande är jag President i European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD).

  Jag har publicerat mer än 150 originalartiklar, översiktsartiklar och bokkapitel.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskargrupp fokuserar på att öka kunskapen om mekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta och könsskillnader. Forskningen är translationell och spänner från mer basvetenskapliga undersökningar på patienter och matchade smärtfria kontroller via humanexperimentella studier där smärta framkallas med olika metoder till kliniska behandlingsstudier. Vi är särskilt intresserade av potentiella perifera biomarkörer såsom serotonin, glutamat, cytokiner och neuropeptider etc.

  Forskargruppen är organiserad i en större forskargrupp för orofacial neurovetenskap vid institutionen som i sin tur samarbetar med andra ledande odontologiska forskargrupper i Skandinavien via Scandinavian Center for Orofacial Neuroscience (SCON). Gruppen har ett nära samarbete med specialistkliniken för bettfysiologi vid Eastmaninstitutet, Folktandvården AB i Stockholm.

  Gruppen har också samarbeten med flera forskargrupper inom KI och vid andra svenska och utländska lärosäten.

  För mer information om specifika forskningsprojekt, se institutionens engelska forskningssidor.

Undervisning

 • Jag har haft ett stort intresse för utbildning och genom åren suttit med i kurskommittéer, linjenämnder och och programnämnder. För närvarande är jag adjungerad ledamot av utbildnignsnämnden. Som ämnesansvarig har jag varit initiativ tagare till en genomgripande förändring av undervisningen i orofacial smärta och käkfunktion, där vi gått från en traditionell undervisning med föreläsningar till "team-baserad" pedagogik. Jag var också varit ansvarig för införandet av OSCE vid tandläkarutbildningen 2009.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2012-

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk oral fysiologi, Karolinska Institutet, 2020
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 1999
 • DDS, Karolinska Institute, 1979

Priser och utmärkelser

 • The Henry Beyron award for scientific achievments in Prosthetic dentistry and Orofacial pain in Sweden or abroad, 2012
 • The Swedish Dental Society award for the best doctoral thesis in odontology, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI