Bo Göran Ericzon

Bo Göran Ericzon

Professor | Docent
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för transplantationskirurgi F82, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Bo Göran Ericzon är professor i transplantationskirurgi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

  • Docent, Transplantationskirurgi, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI