Annsofi Johannsen

Annsofi Johannsen

Professor | Docent
Telefon: +46852488265
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i oral hälsa, enhetschef och programdirektor för tandhygienistprogrammet respektive påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik.

  Jag har en vårdlärarutbildning (1993) och filosofie magisterexamen i vårdpedagogik (1998). 2006 disputerade jag på hur stress, ängslan och depression kan påverka den gingivala inflammationen och parodontit (tandlossning). 2008 blev jag universitetslektor och 2013 docent i oral vetenskap.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar i huvudsak om inflammation och Crohns sjukdom, i ett annat projekt undersöker vi fototerapi på orala bakterier och inflammation. Jag bedriver kvalitativ forskning kring patienters upplevelse av dentala implantat samt pedagogisk forskning där jag varit involverad i utveckla pedagogiska modeller i undervisning och lärande.

  Jag är partner i ett Erasmus+ projekt (2015-2017) som handlar om att utforma en preventiv modell om profylaktisk tandvård bland barn och ungdomar i Rumänien samt att öka kunskapen bland tandvårdspersonal och bland andra professioner.

  Jag är koordinator för ett annat Erasmus+ projekt (2015-2018) där syftet är bland annat att utveckla en europeisk utbildningsplattform för tandhygienister, stärka tandhygienistens profession och att bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om munhälsa för allmänheten.

Undervisning

 • År 2014 blev jag invald i den Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Oral vetenskap, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI