Lena Nilsson-Wikmar

Lena Nilsson-Wikmar

Professor | Docent
Telefon: +46852488848
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • För närvarande är jag senior professor med uppdrag på sektionen för fysioterapi och enheten för Undervisning och Lärande.

  Under tiden oktober 2019 fram t o m maj 2020 var jag stf verksamhet för den nyinrättade enheten för Undervisning och lärande.

  Jag är leg sjukgymnast sedan 1976 och försvarade min avhandling "Back pain post partum – Clinical and Experimental Studies" 2003 och sedan juni 2015 är jag professor i fysioterapi med inriktning på utbildning.

  Stf prefekt på Institutionen för sjukgymnastik 1983-1993. Biträdande sektionschef på Sektionen för sjukgymnastik mellan 2003-t o m augusti 2009. Från september 2013 biträdande divisionsprefekt för primärvården med uppdrag att representera universitetet i frågor tillsammans med Landstinget innebärande bl a utveckling av de akademiska vårdcentralerna de sk AVC. I detta uppdrag ledamot i rektorsrådet för divisionsprefekter.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Är sedan 2011 ledamot i den nyinrättade pedagogiska akademin och är nu också ordförande.

  Erhöll Karolinska Institutets pedagogiska pris 2018.

Forskningsbeskrivning

 • Skrivit ett 50-tal vetenskapliga artiklar, såväl pedagogiska som ämnesspecifika, som är publicerade både nationellt och internationellt i såväl granskade som icke granskade tidskrifter. Presenterat forskningsresultat på ett stort antal internationella och nationella kongresser. Moderator på ett flertal internationella och nationella kongresser. Inbjuden föreläsare både internationellt och nationellt. Vetenskapligt och pedagogiska samarbete både nationellt som internationellt. Handleder projekt på olika utbildningsnivåer. Tre projektarbeten där jag har varit handledare har erhållit projektpris för bästa projekt på grundutbildningsprogrammet för sjukgymnaster. Handlett fyra doktorander, som huvudhandledare, och tre som bihandledare fram till disputation För närvarande bihandledare för fyra doktorander.

Undervisning

 • Programdirektor för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 2008-2012. GUA dvs ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle sedan 2009 i uppdraget ingår det att leda utbildningsrådet på institutionen. Stor erfarenhet av undervisning på olika utbildningsnivåer. Deltagit i kursplanearbete och varit studierektor och ansvarig för den kliniska utbildningen. Ansvarat för friståendekurser. Suttit med i ledningsgruppen, rådet och i institutionsrådet i olika roller.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI