Pauliina Damdimopoulou

Pauliina Damdimopoulou

Lektor | Docent
Telefon: +46852482877
Mobiltelefon: +46709390093
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för obstetrik och gynekologi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLT Obstetrik o gynekologi Damdimopoulou, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Med över 15 års erfarenhet inom endokrinologi, reproduktionsbiologi och toxikologi leder jag en forskargrupp vid Karolinska Institutet som undersöker effekterna av kemikalier på kvinnlig fertilitet. Min ambition är att generera evidensbaserad information om riskerna med kemisk exponering och farmaceutiska behandlingar för mänskliga äggstockar och äggceller, och därigenom bidra till utvecklingen av ett kemiskt säkrare samhälle.

   

 • Jag är även co-ledare för fokusområdet Environmental Endocrinology inom European Society of Endocrinology. Dessutom undervisar och handleder jag studenter på olika nivåer, deltar i universitetsadministration och engagerar mig i intressentverksamheter. Jag har mottagit flera forskningsbidrag och utmärkelser för min forskning, har tjänstgjort som vetenskaplig expert för nationella och internationella organisationer och jag presenterar ofta mitt arbete vid internationella konferenser.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av att studera effekter av läkemedel och miljökemikalier på fertiliteten hos kvinnor, med särskilt fokus på äggstocken.

   

 • Arbetet i min forskargrupp fokuserar på flera mål:

  • vi kartlägger miljöexponeringar hos kvinnor och studerar samband mellan exponering och fertilitet
  • vi undersöker effekterna av gonadotoxiska behandlingar, såsom kemoterapi, på äggstockar
  • vi analyserar den molekylära och cellulära sammansättningen av mänskliga äggstockar genom livet
  • vi undersöker hur miljö- och farmaceutiska exponeringar påverkar äggstockar genom att använda vävnadskulturmodeller
  • vi utvecklar nya in vitro-verktyg för att förutsäga reproduktiv toxicitet av kemikalier i laboratoriet utan djurförsök.

Undervisning

 • Jag är docent i endokrin fysiologi (2015, Åbo Universitet, Finland) och toxikologi (2021, Karolinska Institutet) med undervisningserfarenhet i olika master- och doktorandkurser vid olika universitet i Sverige och Finland. Jag har handledt flera grundutbildningsstudenter genom deras praktiska laboratorieutbildning, samt masteruppsatsprojekt. Jag har också varit huvudhandledare för många doktorander och har lett dem till framgångsrika disputationer. Jag har formell utbildning i högre utbildningspedagogik, ledarskap och handledning av doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-
 • Postdoctoral researcher, R&D, Watchfrog (France), 2008-2010

Examina och utbildning

 • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI