Sabine Koch

Sabine Koch

Professor | Prefekt | Docent
E-postadress: sabine.koch@ki.se
Telefon: +46852487149
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sedan 2008 innehar jag den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik samt har varit biträdande prefekt mellan 2014 och 2022. Från 2012 - 2016 var jag även programdirektor för det internationella Masterprogrammet i Hälsoinformatik vilket är ett gemensamt program med Stockholms universitet och institutionen för Data- och Systemvetenskap. Från 2016 - 2019 var jag grundutbildningsansvarig på institutionen LIME.

  Jag har både en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik från Ruprecht-Karls Universitetet i Heidelberg, Tyskland. Min första kontakt med området medicinsk informatik var året 1988. Fem år senare kombinerade jag medicinsk informatik med människa-dator interaktion och i och med att jag trivs med att arbeta inom detta tvärvetenskapliga område har jag gjort det sedan dess.

  För att driva vårt område framåt är jag engagerad i en rad aktiviteter både lokalt i Sverige och runt om i världen, för närvarande i egenskap av:
  - Tidigare ordförande för International Medical Informatics Association (IMIA)
  - Chefredaktör för tidskriften Methods of Information in Medicine
  - Associerad redaktör för tidskriften Applied Clinical Informatics
  - Medlem i redaktörskommittén för tidskriften International Journal of Medical Informatics
  - Medlem i Nationella eHälsorådet
  - Medlem i Rådgivandenämnd för Medical Informatics Initiative Germany by the German Federal Medical Ministry of Education and Research
  - Medlem i Europeiska Rådgivandenämnd för Philips Healthcare
  - Medlem i Expertgruppen "Terminologi och eHälsa" för Equalis

  Utbildning
  - PhD 1998 (summa cum laude) – Medicinsk Informatik, Ruprecht-Karls Universitet Heidelberg, Tyskland, “Methoden zur diagnoseorientierten Qualitätsobjektivierung und automatischen Bildverbesserung in der zahnärztlichen Radiologie“, Huvudhandledare: Prof. Dr. C.O. Köhler
  - MSc 1993 – Medicinsk Informatik, Tekniska högskola, Heilbronn and Ruprecht-Karls Universitet Heidelberg, Tyskland

  Akademiska priser och utmärkelser
  2017 Fellow of the International Academy of Health Sciences Informatics
  2016 Fellow of the American College of Medical Informatics
  2007 - 2008 Mentorsprogram Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
  2000 - 2001 Riksbankens Jubileumsfond, post doktor stipendium
  1995 Svenska institutet, stipendium

Forskningsbeskrivning

 • Min tidiga forskning var inom odontologisk informatik med fokus på bildbehandling och IT-stödda integrerade vårdkoncept inom tandvården. Jag utforskade dessa koncept vidare och tillämpade de på ett projekt med mobila verktyg för vård och omsorg av äldre i eget hem.

  Jag har ett brett intresse av hälsoinformatik inklusive modeller för samverkan i vården, mänskliga faktorer/användbarhet, utvärdering av informationssystem, konsumentinformatik samt evidensbaserade beslutsstöd och informationsvisualisering för bättre beslutsfattande. Jag strävar efter att kombinera struktur med flexibilitet och teknisk konstruktion med vårdens och patienternas behov. Min forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.

Undervisning

 • 2016 - 2019 grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

  2012 - 2016 programdirektor, masterprogrammet i hälsoinformatik

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2008-

Examina och utbildning

 • Docent, Docent i medicinsk informatik, Uppsala universitet, 2005

Uppdrag

 • Prefekt, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2029

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI