Professorer vid Karolinska Institutet

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Vid Karolinska Institutet sker anställning av professorer inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall tillsätts professurer genom att externa forskare handplockas. Här listas våra verksamma professorer, inklusive forskare med anställning som senior professor.

A-D

A

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi

Adnane Achour, molekylär immunologi

Paul Ackermann, ortopedisk traumatologi

Eleni Aklillu, tropikfarmakologi

Olof Akre, onkologisk kirurgi

Jan Albert, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Maria Albin, arbets- och miljömedicin

Harri Alenius, molekylär toxikologi

Kristina Alexanderson, socialförsäkring

Lars Alfredsson, epidemiologi

Tobias Alfvén, global barnhälsa

Peter Allebeck, socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, klinisk epidemiologi

Björn Andersson, genomanalys

Bo Angelin, klinisk metabolisk forskning

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik

Jovan Antovićklinisk kemi och koagulation

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Elias Arnér, biokemi särskilt selenbiokemi

Marie Arsenian-Henriksson, molekylär tumörbiologi

Johan Askling, reumatologi

Rimma Axelsson, nuklearmedicin

B

Jirí Bártek, cancerbiologi

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Per-Olof Berggren, experimentell endokrinologi

Jonas Bergh, onkologi

Peter Bergman, klinisk immunologi

Annika Bergquist, gastroenterologi med inriktning hepatologi 

Martin Bergö, molekylär medicin

Lisa Berlin Thorell, utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning 

Christer Betsholtz, vaskulär biologi

Camilla Björkegren, cell- och tumörbiologi

Magnus Björkholm, medicin

Niklas Björkström, klinisk mikrobiologi med inriktning mot immunvirologi

Mikael Björnstedt, patologi

Klas Blomgren, perinatal hjärnforskning

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi

Jan Bolinder, diabetesforskning

Magnus Boman, artificiell intelligens (AI) inom hälsa

Kristian Borg, rehabiliteringsmedicin

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi

Matteo Bottai, biostatistik

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Maria H. Bradley, dermatologi och venereologi

Annelie Brauner, mikrobiologi

Rune Brautaset, optometri

Kerstin Brismar, diabetesforskning

Torkel Brismar, medicinsk radiologi

Karin Broberg, miljömedicin, särskilt genetik och epigenetik

Lennart Brodin, neurovetenskap

Petter Brodin, pediatrisk immunologi

Kristina Broliden, infektionssjukdomar

Lou Brundin, neuroimmunologi

Yenan Bryceson, translationell immunologi

Cynthia Bulik, epidemiologi med inriktning mot ätstörningar

Bo Burström, socialmedicin

Magnus Bäck, kardiologi

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Sven Bölte, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

C

Kenneth Caidahl, klinisk fysiologi

Barbara Canlon, hörselfysiolog

Yihai Cao, vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

Lars-Olaf Cardell, öron-näs och halssjukdomar

Marie Carlén, neuronala nätverk, särskild inriktning kognitiva mekanismer

Marcus Carlsson, klinisk fysiologi

Mattias Carlström, kardiorenal fysiologi

Juan Jesus Carrero, epidemiologi

Gonçalo Castelo Branco, gliacellsbiologi

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo-Minguez, molekylär neurogeriatrik

Kenneth R Chien, kardiovaskulär forskning

Francesca Chiodi, värd-parasitinteraktion

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning

Kamila Czene, cancerepidemiologi, särskilt genetisk epidemiologi

D

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Karin Dahlman-Wright, molekylär endokrinologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi

Tatiana Deliagina, neurovetenskap

Paul Dickman, biostatistik

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Vinod K Diwan, epidemiologi

Katalin Dobra, klinisk patologi

Henrik Druid, rättsmedicin

E-G

E

Lars Egevad, tumörpatologi

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin

Henrik Ehrsson, kognitiv neurovetenskap

Liv Eidsmo, dermatologi och venereologi 

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Anders Ekbom, medicinsk epidemiologi

Martin Eklund, epidemiologi

Simon Ekman, onkologi

Anna Mia Ekström, global infektionsepidemiologi

Karin Ekström Smedby, hematologi-onkologi, särskilt klinisk epidemiologi

Karl Ekwall, medicinsk genetik särskilt epigenetik

Samir EL Andaloussi, biomolekylär medicin och avancerad terapi

Abdel El Manira, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Erik Eliasson, farmakogenetik

Jan Ellenberg, cellbiologi och biofysik

Azita Emami, omvårdnad

Lennart Emtestam, dermatologi och venereologi

Göran Engberg, farmakologi

Lars Engstrand, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anders Enocson, ortopedisk traumatologi

Elisabeth Epstein, obstetrik och gynekolog

Sophie Erhardt, experimentell psykiatri

Johan Ericson, utvecklingsbiologi, med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Bo Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Maria Eriksdotter, geriatrik

Lars E Eriksson, omvårdnad

Lars I Eriksson, anestesi och intensivvård

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin

Ulf Eriksson, vaskulär biokemi

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Malin Ernberg, klinisk oral fysiologi

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

F

Bengt Fadeel, medicinsk inflammationsforskning

Fang Fang, epidemiologi

Lars Farde, psykiatri

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi

Maria Feychting, epidemiologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar

Gilberto Fisone, neurovetenskap

Malin Flodström Tullberg, typ 1-diabetes

Hans Forssberg, basal och klinisk neurovetenskap

Johan Franck, psykiatri, särskilt beroendeforskning

Anders Franco-Cereceda, thoraxkirurgi

Peter Fransson, hjärnans systemfysiologi

Erika Franzen, fysioterapi

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Kaj Fried, neurovetenskap med odontologisk inriktning

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Johan Fritzell, socialgerontologi

Johan Frostegård, medicin

Claes Frostell, anestesiologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin

G

Susanne Gabrielsson, immunologi

Kristina Gemzell Danielsson, obstetrik och gynekologi särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Ata Ghaderi, klinisk psykologi

Christian Giske, klinisk bakteriologi

Caroline Graff, genetisk demensforskning

Roland Grafström, biokemisk toxikologi

Sten Grillner, neurofysiologi

Johan Grunewald, experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Susanne Guidetti, arbetsterapi

Balázs Gulyás, nuklearmedicin, särskilt positronemissionstomografi

Anders Gustafsson, parodontologi

Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi

Thomas Gustafsson, klinisk fysiologi

Per Gustavsson, yrkes- och miljömedicin

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

H-K

H

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi

Maria Hagströmer, fysioterapi

Per Hall, strålningsepidemiologi

Christer Halldin, medicinsk radiokemi

Lennart Hammarström, klinisk immunologi

Annika Hanberg, toxikologi

Göran K Hansson, experimentell kardiovaskulär forskning

Tibor Harkany, neurobiologi

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation

Johan Hartman, tumörpatologi

Moustapha Hassan, transplantationsforskning

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gunilla Hedlin, barn-och ungdomsallergologi

Gert Helgesson, medicinsk etik

Thomas Helleday, kemisk biologi

Sten Hellström, öron-, näsa-, halssjukdomar

Eva Hellström-Lindberg, hematologi

Peter Henriksson, internmedicin

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi

Jan-Inge Henter, klinisk barnonkologi

Eric Herlenius, pediatrik

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi

Ola Hermanson, neurovetenskap

Jan Hillert, neurologi

Paul Hjemdahl, klinisk farmakologi

Anders Hjern, socialepidemiologi

Jacob Hollenberg, kardiologi med fokus mot intensivvård

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Emily Holmes, psykologi

Lars Holmgren, tumörbiologi

Staffan Holmin, klinisk neuroimaging

Keith Humphreys, biostatistik

Björn Högberg, molekylära systems biofysik

Johan Högberg, toxikologi

Petter Höglund, basal immunologi med inriktning mot kliniskt applicerad cellterapi och transplantation

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Jan-Olov Höög, medicinsk kemi

I

Carlos Ibáñez, neurovetenskap, särskilt molekylär neurobiologi

Magnus Ingelman-Sundberg, molekylär toxikologi

Martin Ingvar, integrativ medicin

J

Sten Eirik W Jacobsen, stamcellsbiologi och regenerativ medicin

Stefan Jacobson, njurmedicin

Maja Jagodic, neuroinflammation

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi

Irene Jensen, personskadeprevention

Karin Jensen, kognitiv neurovetenskap

Tomas Jernberg, kardiologi

Annsofi Johannsen, oral hälsa och sjukdom

Gunnar Johanson, yrkestoxikologi

Janne Johansson, biologisk demensforskning

Kristina Johnell, geriatrisk läkemedelsepidemiologi

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd

Staffan Josephsson, arbetsterapi

Luca Jovine, strukturbiologi med särskild inriktning mot proteinkristallografi

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin

Linus Jönsson, hälsoekonomi

K

Olli Kallioniemi, molekylär precisionsmedicin

Sigridur Kalman, anestesi och intensivvård

Akira Kaneko, global hälsa

Anna Karlsson, klinisk virologi

Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinforskning

Mikael Karlsson, immunologi

Juha Kere, molekylär genetik

Ole Kiehn, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Anna Kiessling, medicinsk pedagogik med inriktning mot klinisk utbildningsvetenskap

Rolf Kiessling, experimentell onkologi

Ulrik Kihlbom, medicinsk klinisk etik

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Lars Klareskog, reumatologi

Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap

Marie Klingberg Allvin, reproduktiv hälsa

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning

Sabine Koch, hälsoinformatik

Per Kogner, pediatrisk onkologi

Eva Kosek, klinisk smärtforskning med inriktning mot muskuloskeletal smärta

Anna Krook, integrativ cellfysiologi

Inger Kull, vårdvetenskap

Anders Kvanta, oftalmologi med inriktning mot retinala sjukdomar

Gunilla Källénius, klinisk mikrobiologi

Olle Kämpe, klinisk endokrinologi

L-O

L

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Jesper Lagergren, kirurgi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Sonia Lain, molekylär cancerfarmakologi

Mats Lambe, medicinsk epidemiologi

Sir David Lane, tumörsuppressorbiologi

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Lars Larsson, neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Volker Lauschke, translationell farmakologi

Katarina Le Blanc, klinisk stamcellsforskning

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik

Mats Lekander, hälsopsykologi

Urban Lendahl, genetik

Rolf Lewensohn, onkologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Annika Lindblom, cancergenetik

Cecilia Linde, kardiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi

Dag Linnarsson, baromedicin

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik

Brjánn Ljótsson, klinisk psykologi med fokus på somatisk vård

Hans-Gustaf Ljunggren, infektionsmedicin

Karin Loré, vaccinationsimmunologi med inriktning mot det medfödda immunsvaret

Jonas Ludvigsson, klinisk epidemiologi

Weng-Onn Lui, experimentell onkologi

Bodil Lund, käkkirurgi

Lars Lund, kardiologi

Ingrid Lundberg, reumatologi

Jon Lundberg, gasers farmakologi

Johan Lundin, medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik

Andreas Lundqvist, onkologisk immunterapi

Johan Lundström, psykologi med inriktning mot luktperception

Marie Löf, nutrition

Matthias Löhr, gastroenterologi och hepatologi

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi och intensivvård

Knut Lönnroth, socialmedicin

M

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi

Claude Marcus, pediatrik

Anna Martling, kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer

Maria Masucci, virologi

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar

Aleksander Mathé, psykiatri

Gerald Mclnerney, molekylär virologi

Björn Meister, mikroskopisk anatomi

Erik Melén, pediatrik

Konstantinos Meletis, systemneurovetenskap

Bo Melin, arbetspsykologi

Håkan Mellstedt, onkologisk bioterapi

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin

Jenny Mjösberg, vävnadsimmunologi

Jonas Muhr, eukaryot molekylärbiologi

Jette Möller, folkhälsoepidemiologi 

N

Martin Neovius, klinisk epidemiologi

Anna Nilsson, barnonkologi

Gunnar P Nilsson, experimentell allergiforskning

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik

Lennart Nilsson, molekylär modellering

Magnus Nilsson, kirurgi

Ola Nilsson, barnendokrinologi

Ulrica Nilsson, omvårdnad 

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap

Agneta Nordenskjöld, barnkirurgi

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Pär Nordlund, biofysik

Mikael Norman, pediatrik särskilt neonatologi

Staffan Normark, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anna Norrby-Teglund, medicinsk mikrobiell patogenes

Thomas Nyström, medicin med särskild inriktning mot diabetologi

Erik Näslund, kirurgi

O

Rolf Ohlsson, genomisk integritet

Peder Olofsson, bioelektronisk medicin

Lars Olson, neurobiologi

Andreas Olsson, psykologi

Mats J. Olsson, experimentell psykologi

Tomas Olsson, neurologi

Gabriel Oniscu, transplantationskirurgi

P-S

P

Lena Palmberg, toxikologi

Qiang Pan Hammarström, klinisk immunologi

Paolo Parini, klinisk kemi

Manuel Patarroyo, adhesionsbiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi

John Pernow, kardiologi

Göran Pershagen, hygien

Fredrik Piehl, neurologi

Sari Ponzer, ortopedi

R

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Dorota Religa, geriatrik

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Agneta Richter Dahlfors, cellulär mikrobiologi

Mårten Risling, anatomi

Olav Rooyackers, experimentell anestesi och intensivvård

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik

Martin Rottenberg, infektionsimmunologi

Jorge Ruas, molekylär fysiologi

Christian Rück, psykiatri

Lars Rydén, kardiologi

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning

Ute Römling, medicinsk mikrobiell fysiologi
 

S

Andres Salumets, reproduktiv medicin

Christina Samuelsson, logopedi

Johan Sandberg, viral immunologi

Rickard Sandberg, molekylär genetik

Gunilla Sandborgh Englund, dentala biomaterial

Birgitta Sander, patologi, särskilt hematopatologi

Ivanka Savic Berglund, neurologi

Martin Schalling, medicinsk genetik, särskilt neurogenetik

Annika Scheynius, klinisk allergiforskning

Johan von Schreeb, global katastrofmedicin

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap

Thomas Sejersen, neuropediatrik särskilt neuromuskulära sjukdomar

Galina Selivanova, cell- och tumörbiologi

Stefan Seregard, klinisk oftalmologi

Oleg Shupliakov, neurovetenskap

Gilad Silberberg, neurofysiologi

András Simon, cell- och molekylärbiologi

Arvid Sjölander, biostatistik

Ingrid Skelton Kockum, genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros

Magnus Sköld, lungmedicin

Olof Sköldenberg, ortopedi

Anna Smed Sörensen, translationell immunologi 

Edvard Smith, molekylär genetik, särskilt genterapivetenskap

Kirsty Spalding, fettcellsbiologi 

Pär Sparén, medicinsk epidemiologi

André Stark, ortopedi

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi

Terese Stenfors, medicinsk pedagogik

Ulla Stenius, yrkestoxikologi

Peter Stenvinkel, medicinska njursjukdomar

Olof Stephansson, klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi

Molly M Stevens, biomaterial och regenerativ medicin

Staffan Strömblad, klinisk molekylärbiologi

Mona Ståhle, dermatologi och venereologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, internationell hälsa

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik

Carl Johan Sundberg, molekylär och tillämpad arbetsfysiologi

Anders Svenningsson, neurologi med fokus på neuroinflammatoriska sjukdomar

Per Svenningsson, neurologi

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi

Mikael Svensson, neurokirurgi

Stefan Swartling Peterson, global omställning för hälsa

Matti Sällberg, biomedicinsk analys

Margaret Sällberg Chen, klinisk oral immunologi

Lars Sävendahl, barnendokrinologi

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes

Anders Sönnerborg, klinisk virologi

T-Ö

T

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Lars Terenius, experimentell beroendeforskning

Anders Thorell, kirurgi

Anna E. Thorson, global infektionsepidemiologi

Uwe Tietge, klinisk kemi

Jari Tiihonen, klinisk psykiatri

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg

Rune Toftgård, miljötoxikologi

Torbjörn Tomson, neurologi

Per Tornvall, kardiologi

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Mats Trulsson, oral rehabilitering

U

Mathias Uhlén, mikrobiologi

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering

Brun Ulfhake, anatomi

Fredrik Ullén, kognitiv neurovetenskap

V-W

Marie Vahter, miljömedicinsk toxikologi

Andrea Varrone, molekylär positronemissionstomografi

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Mats Wahlgren, smittskydd, särskilt klinisk parasitologi

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Marie Wahren-Herlenius, experimentell reumatologi med inriktning mot systematiska reumatiska sjukdomar

Harriet Wallberg, fysiologi

Danuta Wasserman, allmänpsykiatri och suicidologi

Anna Wedell, medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar

Elisabete Weiderpass, medicinsk epidemiologi

Eddie Weitzberg, anestesiologi och intensivmedicin

Yvonne Wengström, omvårdnad

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Tomas Wester, barnkirurgi

Lisa Westerberg, experimentell immunologi 

Håkan Westerblad, cellulär muskelfysiologi

Eric Westman, neurogeriatrik

Peter N. Wiklund, urologisk kirurgi

Klas Wiman, molekylär cell- och tumörbiologi

Bengt Winblad, geriatrik

Jacek Winiarski, pediatrik

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Anna Wredenberg, mitokondriell biologi 

Anthony Wright, molekylärbiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Y

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Z

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi

Juleen R. Zierath, klinisk integrativ fysiologi

Roman Zubarev, medicinsk proteomik

Å

Ulrika Ådén, neonatologi

Torbjörn Åkerstedt, psykologi

Agneta Åkesson, epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi

Ä

Johan Ärnlöv, allmänmedicin

Ö

Per Östberg, logopedi

Arne Östman, molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap

John Øvretveit, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap

Professorer emeriti

Vid uppnådd pensionsålder väljer många forskare med professorskompetens att fortsätta sitt arbete vid KI med ett anknytningsavtal. Dessa betrodda och erfarna forskare tituleras vanligen professor emeritus (man) eller professor emerita (kvinna) – i plural professorer emeriti.

Lista över professorer emeriti

Adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen vid KI är tidsbegränsad. 

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer

Foreign Adjunct Professor

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Lista över Foreign Adjunct-professorer

Nya professorer

Lista över personer som nyligen har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Lista över nya professorer

KS
Innehållsgranskare:
2024-07-08