Martin Schalling

Martin Schalling

Professor
Besöksadress: CMM, Karolinska universitetssjukhuset L8:00, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Martin Schalling är Professor i Medicinsk Genetik vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi samt Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Han är speciellt intresserad av mekanismer bakom psykiatriska och metabola sjukdomar för att kunna bidra till bättre diagnostik och prevention samt mer individualiserad behandling. Han har handlett 20 doktorander till disputation och har 290 publikationer och 120 rapporter till möten och konferenser. Flera tidigare doktorander har nått professors nivå. Forskargruppen omfattar ca 30 personer inkluderande affilierade kliniker. Schalling handleder för närvarande 9 doktorander och 3 postdoktorala forskare. Han har blivit citerad över 17 000 gånger och hans H index är 66 enligt GoogleScholar. KI´s forskningsutvärdering (ERA 2011) gav gruppen betyget Outstanding.

  Schalling är adjungerad professor vid University of Sao Paulo och har tidgare varit adjungerad till UCSD där han fortsatt har nära samverkan. Han är av KI utnämnd till att vara koordinator for KI´s samverkan med Mayo Clinic and University of Minnesota. Schalling är medlem i styrgruppen för Centrum för Molekulär Medicin vid Karolinska Universistetssjukhuset samt styrgruppen för Svenska Tvillingregistret. Han är medlem i editorial board för Open Psychiatry Journal och Current Psychiatry Reviews. Han var medlem i editorial board för Molecular Psychiatry 1995-2005, Genes, Brain and Behaviour 2001-2012. Från 2003 till 2012 var han medlem av advisory board för Max Planck Institutet i Tyskland. Schalling har varit medorganisatör till över 10 världskongresser. 2009 var han ordförande och ansvarig för världskongressen i psykiatrisk genetik (WCPG) tillsammans med prof John Kelsoe.

  Aktiviteter inom tredje uppgiften, interaktion med samhället, sker på flera plan. Schalling är ordförande och styrelseledamot i Psykiatrifonden. Han har skrivit ett antal debattartiklar rörande medicinska frågor och föreläser ofta för allmänheten inkluderande politiker och riksdagsledamöter. Han deltar aktivt i innovationsprocesser i syfte att föra vetenskapliga upptäckter till marknaden och har i detta sammanhang styrelseuppdrag i mindre företag. Han leder en grupp inom CMM med syfte att stärka forskares möjligheter att bidra till innovationer och samhällsinteraktion.

  Utbildning
  Han fick sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1983 och doktorerade 1990 vid samma universitet. Mellan 1990 och 1993 var han EMBO postdoktoral forskare vid Massachusetts Institute of Technology. Han blev docent vid KI 1993. Under åren 1997-99 genomgick han programmet Framtidens Ledare vid Karolinska Institutet, totalt ca 72 heldagar. Under 2011-12 fullgjorde han MAL programmet (Morgondagens Akademiska Ledarskap omfattande ca 10 heldagar.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Han har erhållit flera priser and belöningar inkluderande Flormanska belöningen för årets bästa avhandling från Kungliga Vetenskapsakademien samt Alvarengas pris för bästa medicinska publikation i Sverige från Läkarsällskapet. Han har oxå erhållit Ireland Award, en Established Investigator Award från National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression i USA. Professor Schalling har blivit utsedd till Fulbright Scholar.

Forskningsbeskrivning

 • Målet med Martin Schallings’ forskning är att identifiera genetiska, epigenetiska och omgivningsmässiga faktorer som ökar risken för psykiatriska och metabola sjukdomar såsom depression, anorexi, övervikt, schizofreni, malnutrition samt njursjukdomar. Forskargruppen utför genetiska och funktionella studier i vävnader och cellkulturer. Inom gruppen finns även KIgene som är en KI core med fokus på genetiska och genomiska analyser. Den levererar dagligen data till forskare såväl inom som utanför KI och har speciellt fokus på snabba och högkvalitativa analyser, vanligen ger vi svar dagen efter provet ankommit till KIgene.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI