Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

Professor
E-postadress: ulrica.nilsson@ki.se
Telefon: +46852483822
Besöksadress: ANA 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Nilsson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är medicine doktor i omvårdnad (2003) vid Hälsouniversitetet i Linköping, docent i perioperativ omvårdnad (2009) och professor i omvårdnad 2012-2018 vid Örebro universitet och professor i omvårdnad sedan 2018 vid Karolinska Insitutet. Min anställning vid Karolinska institutet är en förenad anställning med Karolinska universitetssjukhuset där jag arbetar som universitetssjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

    Utbildning
    Leg. sjuksköterska, 1980, Karlstads universitet, specialistutbildning inom anestesisjukvård, 1985, Högskolan Väst och Medicine doktor i omvårdnad, 2003, Hälsouniversitetet i Linköping

Forskningsbeskrivning

  • Mitt forskningsfokus är på perioperativ vård med fokus på postoperativ återhämtning och specifikt postoperative neurokognitiv återhämtning. Jag bedriver klinisk forskning utifrån ett personcentrerat synsätt. Jag leder forskargruppen Perioperativ vård vilken fokuserar på att identifiera sårbara grupper av personer som genomgår kirurgi och att utveckla samt testa personcentrerade, patientsäkra, kostnadseffektiva eHälso-lösningar i syfte att systematiskt följa upp och stötta patienten i hens postoperativa återhämtning.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI