Li Felländer-Tsai

Li Felländer-Tsai

Professor/Överläkare
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för ortopedi och teknologi K54, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Ortopedi och bioteknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Li Felländer-Tsai, MD, Dr Med Sc, utnämndes 2006 till professor och överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

  Mellan 1 maj 2001 - 31 mars 2017 var hon prefekt vid KARO institutionen, sedermera Centrum för kirurgisk vetenskap och därefter vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik som är en sammanslagning av Centrum för kirurgisk vetenskap och Institutionen för klinisk vetenskap.

  Li Felländer-Tsai är föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är aktiv inom ortopedisk utbildning och forskning samt utveckling av avancerad teknologi. Hon har bl a utvecklat och infört en teknik för lokal övervakning av synovialvävnadens metabolism och inflammation med intraoperativ och postoperativ mikrodialys. Andra forskningsområden inkluderar avancerad medicinska simulering som träningsmetod för kirurgisk färdighetsträning och teamträning. Li Felländer-Tsai är past president i European Federation of National Associations for Orthopaedics and Traumatology (efort.org) och Deputy Editor för Acta Orthopaedica. Hon har tidigare varit ordförande för Svensk ortopedisk förening (2012-2016) och Nordisk ortopedisk federation (2016-2018) och även varit registerhållare för Svenska korsbandsregistret (nationellt kvalitetsregister). Hon ledde arbetet med att ackreditera Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) som ett nivå I (comprehensive) utbildningsinstitut av American College of Surgeons och är nu CAMST´s föreståndare. År 2001 erhöll hon Karolinska Institutets pedagogiska pris. 2017 utsågs hon till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening och 2023 till hedersledamot i the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

  Hon har haft internationella sakkunniguppdrag för bl a The Swiss National Science Foundation, Norska Vetenskapsrådet, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Health Science Partners, och Universitetet i Tartu samt varit vetenskapligt råd för Malin och Lennart Philipsons stiftelse. Li Felländer-Tsai har tidigare varit ortoped för Cullbergbaletten.

  Utbildning
  Läkarexamen, Karolinska Institutet 1991
  Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (Dr Med Sc), Karolinska Institutet 1992
  Docent, Karolinska Institutet 1996
  Allmäntjänstgöring och specialistutbildning i ortopedi 1992-1999
  Specialistkompetens i ortopedi 1999
  Fellowship hos professor Lyle Micheli, Childrens Hospital Harvard under våren 1996
  Specialistläkare i ortopedi 1999-2006
  Utnämnd till professor/överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2006

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområde Återhämtning efter kirurgi i rörelseapparaten, metbolism i ledhinnan efter kirurgi samt lokala effekter av farmaka och fysikalisk behandling, behandling av knäskador:

  Syftet med forskningen är att kunna kombinera en rad stressdämpande faktorer (dels farmakologiska och dels lokal nedkylning) för att åstadkomma snabbare återhämtning efter ledkirurgi. Målet är god smärtlindring och optimerad läkning med god ledfunktion och minimering av negativa trofiska effekter på vävnaden för minskad artrosrisk.

  Rubbningar i synovialmembranets metabolism kan ge upphov till artros. Bättre behandlingsstrategier för snabbare återhämtning, läkning och bevarad ledfunktion kräver en koordinerad insats med adekvat behandling av smärta/inflammation. Med mikrodialys studeras vävnadseffekt och smärtlindring i knäledens synovialmembran. Effekten av lokalanestetika på proliferationsförmåga och differentieringsförmåda på mesenkymala stamceller studeras.

  Fynden kan modernisera smärtlindring som inte stör läkningen efter kirurgi. Samtidigt kan riskfaktorer för artros identifieras.

  Parallellet studeras behandling av knäskador ur epidemiologiskt och rehabiliteringsperspektiv.

  Avancerad medicinsk simulering:

  Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska och icketekniska färdigheter (teambeteende) med avancerade medicinska simulatorer, där ergonomiska principer följts, och därmed bereda goda förutsättningar för god patientsäkerhet. Avsikten är också att utveckla valida och reliabla tränings- och evalueringsinstrument för tekniska färdigheter så att individuella träningsprogram kan utvecklas där faktorer som individens arbetsminne och visuospatiala förmåga tas tillvara. Efter att valida mått på teambeteende och kirurgisk färdighetsutveckling etablerats kan dessa omsättas i evidensbaserad träning och utbildning med både teori och praktik. Slutmålet är en avancerad state-of-the-art kurs för instruktörer (train the trainer kurs) med moderna principer avseende både teamträning och avancerad färdighetsträning. Genom att träna instruktörer och lärare får nästa generations sjukvårdspersonal bättre förmågor och förhållningssätt så att det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet kan uppfyllas.

Undervisning

 • Li Felländer-Tsai har handlett 15 doktorander till disputation vid Karolinska Institutet och frekvent anlitats som fakultetsopponent både nationellt och internationellt.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Dr Med Sc, Karolinska Institutet, 1992
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991

Priser och utmärkelser

 • Hedersledamot, the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 2023
 • Hedersledamot, Svensk Ortopedisk Förening, 2017
 • Pedagogiska priset, Karolinska Institute, 2001
 • The outstanding young persons of the world (TOYP), In the category academic leadership and research, Sweden., 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI