Karin Dahlman-Wright

Karin Dahlman-Wright

Specialist | Docent
Telefon: +46852481089
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i molekylär endokrinologi och utsågs till prorektor vid Karolinska Institutet fr.o.m. den 1 januari 2016. Den 18 februari 2016 utsågs jag av regeringen till Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till min befattning som prorektor. Tjänsten som prorektor avslutades 9 september 2019. 2009 tom augusti 2015 var jag prefekt vid institutionen för biovetenskaper och näringslära och 2015 var jag vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor.

  Mellan september 2013 och juni 2015 var jag KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 2001 grundade jag BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom området genomik och bioinformatik. 1994-2000 innehade jag linjechefs- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn. Jag deltar i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI.

  Utbildning
  Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1991

  Docent i Molekylär Endokrinologi, Karolinska Institutet, 1996

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på studier av östrogen signalering med specifikt fokus på typ 2 diabetes och bröstcancer. Vi studerar fenotyper hos musmodeller med vävnadsselektiv knock-out av östrogen receptorer och relaterar detta till molekylära förändringar av exempelvis globalt genuttryck. Vi använder olika cellmodeller för bröstcancer och teknologier inom funktionsgenomik, ChIP SEQ, global genuttrycksanalys och proteomik för att identifiera signalvägar som kan fungera som möjliga mål för behandling av bröstcancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Specialist, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Docent, Molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI