Dag Linnarsson

Dag Linnarsson

Professor
E-postadress: dag.linnarsson@ki.se
Telefon: +46852482934
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum B5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Omgivningsfysiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Seniorprofessor i baromedicin vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

    Dag Linnarsson tog sin läkarexamen 1970 och disputerade 1974 vid Karolinska Institutet med en avhandling om syreupptagets kinetik vid början av fysisk ansträngning. Han är professor i baromedicin sedan 1986, och sedan 2009 knuten som seniorprofessor till sin tidigare forskargrupp vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

    Dag Linnarsson har varit ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd (Medicinsk Teknik) och är alltjämt medlem i flera rådgivande kommittéer vid European Space Agency för medicinsk forskning i rymden.

Forskningsbeskrivning

  • Tyngdkraften har tidigare ansetts vara den faktor som har störst inverkan på fördelningen av andningsgasen och blodflödet i lungorna. Mätningar på astronauter i tyngdlöshet har dock visat att tyngdkraften inte är så betydelsefull för den friska lungans funktion, men däremot för den sjuka lungan. Svårt lungsjuka patienter förbättras när de vänds från ryggläge till bukläge. Dag Linnarssons forskargrupp studerar nu lungfunktionen vid förhöjd tyngdkraft som en modell för den bristande anpassningen mellan lungventilation och lungblodflöde som ses vid lungsvikt.

    Efter långvarigt sängläge eller efter rymdvistelse observeras ofta svårigheter att hålla blodtrycket uppe i stående position. Dag Linnarssons grupp studerar hur dessa blodtrycksproblem utvecklas under långvarigt sängläge eller under rymdfärder och hur blodtrycksregleringen därefter återgår till det normala. Nya fynd talar för att problemen inte ligger i själva blodtrycksregleringen utan i hjärtats pumpfunktion och i blodkärlens sammandragningsförmåga. Fynden kan ha betydelse för rehabilitering av patienter efter sjukdomar, skador eller operationer som leder till långvarigt sängläge.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI