Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson

Professor/Överläkare | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klinisk Fysiologi Gustafsson, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag tog läkarexamen från Karolinska Institutet 1994 och erhöll min svenska läkarlegitimation 1997. År 2005 avlade jag doktorsexamen från Karolinska Institutet efter att ha disputerat om angiogena tillväxtfaktorer i skelettmuskulatur. Jag blev docent vid Karolinska Institutet 2010 och har sedan 2014 varit chef för avdelningen för klinisk fysiologi vid Institutionen för laboratoriemedicin.

  Från år 2000 har jag varit verksam som kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset, för närvarande som överläkare vid avdelningen för klinisk fysiologi. Jag utnämndes till professor i klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet den 1 januari 2019.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning inriktar sig på att motverka ökningen av sjuklighet och dödlighet orsakad av vanliga i sjukdomar hos människor genom att kombinera kliniska parametrar med fysiologiska mätningar och molekylära fynd från olika vävnader. Jag strävar efter att sammanföra prekliniska och kliniska kunskap för att tackla relevanta vetenskapliga frågor och att implementera resultaten i praktiken.

  Ett av mina huvudsakliga forskningsområden är att undersöka skelettmuskulaturens och det kardiovaskulära systemets betydelse för fysisk arbetsförmåga vid hälsa och sjukdom, särskilt i situationer där det har visat sig vara av betydelse för funktion, livskvalitet, sjukdomsprogression eller behandlingsrelaterade biverkningar, som exempelvis vid åldrande och hjärtsvikt. Detta arbete kan inte bara leda till en djupare förståelse av de underliggande processerna, utan även öppna upp möjligheter för olika typer av interventioner.

Undervisning

 • Jag undervisar i fysiologi och klinisk fysiologi på de flesta av Karolinska Institutets utbildningar, såsom för arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker (med inriktning mot fysiologi och laboratoriemedicin), läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor med inriktning mot BMA (med inriktning mot klinisk fysiologi) samt medicinska studieprogrammet. Jag har även deltagit i och ansvarat för olika fristående kurser inom klinisk fysiologi. Jag arbetar med elevcentrerat lärande och använder bland annat inslag av flipped classroom, problembaserat lärande och teambaserat lärande.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysiologi, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Karolinska Institutet, 2005
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1994

Handledare

 • Seher Alam, 2024
 • Maria Joao Pires, 2020
 • Mats Lilja, Effects of anti-inflammatory drugs on human skeletal muscle adaptations to resistance training, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48499, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI