Marianne Schultzberg

Marianne Schultzberg

Professor | Docent
Telefon: +46852483409
Besöksadress: BioClinicum J10:30, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Schultzberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i klinisk neurovetenskap vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2005. Sedan mitten av 1980-talet leder jag en forskargrupp vid Karolinska Institutet.

  Under åren 1988-1990 var jag gästforskare vid National Institute of Mental Health (NIMH), Bethesda, USA.

  Jag har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag, såsom ledamot av olika nämnder och kommittéer, granskningsuppdrag för tjänster och anslag, bland annat vid Vetenskapsrådet och Hjärnfonden. Jag var studierektor för forskarutbildning vid institutionen i 10 år.

  Jag var Dekan för forskarutbildning, tillika ordförande i Karolinska Institutets verksamhetsstyrelse för forskarutbildning från 1 juli 2016 t.o.m. 31 december 2018. Innan dess var jag prodekan för forskarutbildning under fyra år.

  Min syn på forskarutbildning

  ”Forskarutbildningen vid KI ska vara världsledande och attrahera de allra bästa studenterna i världen.”

  Doktoranderna utgör basen för fortsatt excellent forskning på KI och ska vara attraktiva för universitet, näringsliv och samhälle. Karriärplanering och rörlighet både under utbildningen och efter disputation bör stimuleras. Internationella kontakter/samarbeten behöver utvecklas ytterligare.

  Stark koppling mellan klinik och forskning kräver goda möjligheter för doktorander inom klinisk verksamhet. Kliniska forskarskolor är bra exempel och kan utvecklas inom fler områden.

  Det ska vara en kvalitetsstämpel att doktorera på KI. Hög kvalitet i forskarutbildningen kräver bra miljöer och stöd till både doktorander och handledare genom återkoppling och uppföljning. Arbetet med att stärka den psykosociala miljön ska fortsätta.

  Hur vet vi att doktoranderna lär sig det vi förväntar oss? Och att deras utveckling mot disputationen går enligt plan? Denna process måste vi kunna följa, och metoderna för uppföljning behöver utvecklas, utan att bli betungande.

  Utbildning
  Jag disputerade 1980 på Karolinska Institutet med en avhandling om neuropeptider i perifera nervsystemet och samexistens av neuropeptider och klassiska signalsubstanser och blev docent i histologi 1983.
  Jag var postdoc vid Dept of Physiology, Liverpool University, 1980-1981.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på inflammatoriska processer i nervsystemet i samband med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, med en kombination av studier på cellkulturer och djurmodeller i nära anslutning till geriatriska kliniken på Karolinska sjukhuset. En ny linje i forskningen undersöker möjligheten att stimulera inflammationens upplösning/avslut och därmed minska nervcellsdöden, vilket i sin tur kan ha positiv effekt på sjukdomsutveckling och kognition.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Histologi, Karolinska Institutet, 1983

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI