Pernilla Lagergren

Pernilla Lagergren

Professor | Docent
Telefon: +46852484107
Besöksadress: Retzius väg 13 a, Våning 4, 17177 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kirurgisk vårdvetenskap, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Forskargruppsledare för gruppen Kirurgisk vårdvetenskap

  Pernilla Lagergren (f Viklund) blev legitimerad sjuksköterska 1999 och medicine doktor 2006 på KI. Därefter genomförde hon en post-doc period under 1½ år vid University of Bristol, England 2006-2007. Hon blev docent 2010 och innehar sedan 2011 en heltidstjänst som professor vid KI. I mars 2018 tillträdde Lagergren en tjänst som professor vid Imperial College London i England på deltidsbasis.

Forskningsbeskrivning

 • Pernilla leder en egen forskargrupp kirurgisk vårdvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsområde är hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), främst hos patienter med cancer i matstrupen. Forskningen fokuserar bland annat på att hitta faktorer som påverkar HRQOL och återhämtningen efter behandling för cancer på kort och lång sikt och om mått på HRQOL kan användas som en prognostisk faktor. Vidare fokuserar forskningen på att utveckla användandet och bearbetningen av livskvalitetsdata för att underlätta tolkning av patientrapporterade mått. I sin framtida forskning kommer hon att studera situationen för patienter med matstrupscancer ut ett bredare perspektiv där flertalet aspekter som psykosociala faktorer, emotionell påverkan, coping, och stödbehov är några. Vidare kommer den fortsatta forskningen även inkludera patientens närstående och dess behov. Genom sin forskning hoppas hon att patienter som opereras för matstrupscancer ska få den hjälp de behöver för att deras livskvalitet och anpassning till livet efter operation ska kunna förbättras och att även deras närstående ges det stöd de behöver.

Undervisning

 • Docent i vårdvetenskap 2010

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor på deltid, Imperial College London, 2018-
 • Professor, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Vårdvetenskap, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2006
 • Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Umeå, 1999

Priser och utmärkelser

 • Hilda och Alfred Erikssons pris, Royal Swedish Academy of Sciences, 2020
 • Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet, Fernströms Foundation, 2018
 • Anders Jahres medicinska forskningspris för unga forskare (nordiskt pris), University of Oslo, 2015
 • Sven och Ebba-Christina Hagbergs forskningspris vid Karolinska Institutet, Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse, 2012
 • Postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Swedish Society for Medical Research, 2007

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, European Academy of Cancer Sciences, 2012-
 • Medlem, European Collaborative Group on Cancer Survivorship, European Collaborative Group on Cancer Survivorship, 2012-

Gästforskning och resestipendier

 • Gästprofessor vid King's College London, England, King's College London, 2013-2019
 • Post-doc, University of Bristol, 2006-2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI