Skip to main content

Professorer A-Ö

Här listas verksamma professorer vid Karolinska Institutet, inklusive forskare med anställning som seniorprofessor och professor emeriti med anknytningsavtal.

A-D

A

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi

Professorspresentation: Moderkakan nyckeln till förståelse av flera sjukdomar

Adnane Achour, molekylär immunologi

Professorspresentation: Kartlägger proteiners tredimensionella struktur

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes

Professorspresentation: Små proteiner skyddar mot bakterier

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Professorspresentation: Oklara mag-tarmbesvär vanligt i befolkningen

Anders Ahlbom, epidemiologi

Jan Albert, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Maria Albin, arbets- och miljömedicin

Professorspresentation: Forskning om arbetets innehåll och villkor för ett hållbart arbetsliv

Harri Alenius, molekylär toxikologi

Professorspresentation: Nyfiken på samspelet mellan immunförsvar och mikrobiota

Kristina Alexanderson, socialförsäkring

Stefan Alexson, lipidbiokemi

Lars Alfredsson, epidemiologi

Peter Allebeck, socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Professorspresentation: Tidigt drogmissbruk ökar framtida risk för självmord och schizofreni

Catarina Almqvist Malmros, klinisk epidemiologi

Professorspresentation: Brett fokus på arv och miljö i samband med astma

Anders Alvestrand, medicinska njursjukdomar

Björn Andersson, genomanalys

Professorspresentation: Med datorn som vapen i jakten på parasiter och nya virus

Göran Andersson, patologi

Jan Andersson, infektionssjukdomar

Sonia Andersson, obstetrik och gynekologi

Professorspresentation: Nya verktyg kan ge effektivare screening av livmoderhalscancer

Ulf Andersson, barnreumatologi

Ellika Andolf, obstetrik och gynekologi

Professorspresentation: Komplikationer under graviditet ökar risk för senare sjukdom

Bo Angelin, klinisk metabolisk forskning

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik

Professorspresentation: Forskar om mitokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Anita Aperia, pediatrik

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Peter Arner, medicin

Elias Arnér, biokemi särskilt selenbiokemi
Professorspresentation: Litet spårämne av stor betydelse

Marie Arsenian-Henriksson, molekylär tumörbiologi

Professorspresentation: Neuroblastom - viktigt finna alternativa möjligheter till behandling

Johan Askling, reumatologi

Professorspresentation: Ledgångsreumatism - inte bara ledvärk

Peter Aspelin, diagnostisk radiologi

B

Jirí Bártek, cancerbiologi

Professorspresentation: Han vill hitta sårbarheten hos cancer

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi

Professorspresentation: Studerar munnens ekosystem genom odlade biofilmsmodeller

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Dzevad Belkic, matematisk strålningsfysik

Per-Olof Berggren, experimentell endokrinologi

Jonas Bergh, onkologi

Tomas Bergman, medicinsk proteomik

Ulf Bergman, farmakoepidemiologi

Staffan Bergström, internationell hälsa

Martin Bergö, molekylär medicin

Professorspresentation: Oväntade upptäckter om CAAX-proteiner

Leif Bertilsson, klinisk farmakologi

Christer Betsholtz, vaskulär biologi
Professorspresentation: De små blodkärlen och deras stora betydelse

Gunnel Biberfeld, smittskydd, särskilt klinisk immunologi

Camilla Björkegren, cell- och tumörbiologi

Professorspresentation: Proteinkomplex avgörande vid celldelningen

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Magnus Björkholm, medicin

Anders Björkman, infektionssjukdomar

Mikael Björnstedt, patologi

Professorspresentation: Selen kan bli framtidens cytostatikum

Margareta Blombäck, koagulationsforskning

Klas Blomgren, perinatal hjärnforskning

Professorspresentation: Nya metoder för att behandla hjärnskador hos barn

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi

Professorspresentation: Anatomisk karta hjälp till bättre cancerbehandling och operation

Jan Bolinder, diabetesforskning

Lena Borell, arbetsterapi

Kristian Borg, rehabiliteringsmedicin

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi

Professorspresentation: Vill hitta enkla metoder för tidig upptäckt av parodontit

Matteo Bottai, biostatistik
Professorspresentation: Medianen ett mer exakt mätvärde än medelvärdet

Anders Brahme, medicinsk radiofysik

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Professorspresentation: Livskvalitet och profylax vid cancer

Kerstin Brismar, diabetesforskning

Tom Brismar, klinisk neurofysiologi

Sven Britton, infektion

Karin Broberg, miljömedicin, särskilt genetik och epigenetik

Professorspresentation: Kopplingen mellan genetik och skadliga ämnen i vår miljö

Ernst Brodin, farmakologi

Lennart Brodin, neurovetenskap

Kristina Broliden, infektionssjukdomar

Mats Brommels, medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap

Professorspresentation: Medical management - en väg till förbättrad vård

Eling de Bruin, fysioterapi

Professorspresentation: Datorspel hjälper äldre hålla formen

Lou Brundin, neuroimmunologi
Professorspresentation: Kväveoxid ökar nervskadorna vid MS

Cynthia Bulik, epidemiologi med inriktning mot ätstörningar
Professorspresentation: Forskning om ätstörningar på genetisk nivå

Bo Burström, socialmedicin

Magnus Bäck, kardiologi

Professorspresentation: Kombinerar klinisk och molekylär forskning för bättre behandlingar mot hjärtkärlsjukdom

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Sven Bölte, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

C

Kenneth Caidahl, klinisk fysiologi

Barbara Canlon, hörselfysiologi

Yihai Cao, vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

Lars Olaf Cardell, öron-näs och halssjukdomar

Professorspresentation: Ny teknik ger ökad kunskap om inflammation i luftvägarna

Anca Catrina, reumatologi

Professorspresentation: Vill hitta behandlingar för att fördröja eller stoppa ledgångsreumatism

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo-Minguez, molekylär neurogeriatrik

Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Kenneth R Chien, kardiovaskulär forskning

Professorspresentation: Reparerar skadade hjärtan med stamcellsteknik

Francesca Chiodi, värd-parasitinteraktion

Kyllike Christensson, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Hans-Erik Claesson, medicinsk och fysiologisk kemi, särskilt biokemi

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Professorspresentation: Starten av livet - en riskfylld tid

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning

Professorspresentation: Riskfaktorernas gemensamma nämnare

Staffan Cullheim, anatomi

Kamila Czene, cancerepidemiologi, särskilt genetisk epidemiologi

Professorspresentation: Viktigt skaffa sig en helhetsbild vid bröstcancer

D

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Professorspresentation: Individanpassad dosering av läkemedel

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Göran Dahllöf, pedodonti

Karin Dahlman-Wright, molekylär endokrinologi

Professorspresentation: Östrogen – ett hormon med flera funktioner

Tina Dalianis, tumörvirologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi

Professorspresentation: Riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd

Bertil Daneholt, molekylär genetik

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi

Professorspresentation: Dålig "städning" i cellerna en orsak till sjukdom

Tatiana Deliagina, neurovetenskap

Professorspresentation: Forskning om postural kontroll kan hjälpa ryggmärgsskadade

Paul Dickman, biostatistik

Professorspresentation: Biostatistik bidrar till att förbättra människors hälsa

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Professorspresentation: Biobanker utgör vårt medicinska arv

Vinod K Diwan, epidemiologi

Henrik Druid, rättsmedicin

Professorspresentation: "Deadside" i stället för "bedside"

E-G

E

Lars Egevad, tumörpatologi

Professorspresentation: Prostatacancer - viktigt med nya prognostiska faktorer

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin

Professorspresentation: Genetiska varianter bakom hjärtkärlsjukdom

Henrik Ehrsson, kognitiv neurovetenskap

Professorspresentation: Upplevelsen av hur vårt fysiska jag påverkar vårt medvetande

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Anders Ekbom, medicinsk epidemiologi

Anders Eklund, lungmedicin

Gunvor Ekman-Ordeberg, obstetrik och gynekologi

Anna Mia Ekström, global infektionsepidemiologi

Professorspresentation: Hiv-forskning från mikro till makro

Tomas Ekström, molekylär cellbiologi, särskilt neuroonkologi

Karl Ekwall, medicinsk genetik särskilt epigenetik

Professorspresentation: Epigenetik - en bro mellan arv och miljö

Erik Eliasson, farmakogenetik

Professorspresentation: Nya genetiska rön kring läkemedelssvar och biverkningar

Göran Elinder, pediatrik

Abdel El Manira, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Azita Emami, omvårdnad

Professorspresentation: Egenskaper och upplevelser formar oss mer än etniskt ursprung

Lennart Emtestam, dermatologi och venereologi

Göran Engberg, farmakologi

Lars Engstrand, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Sophie Erhardt, experimentell psykiatri

Professorspresentation: Kartlägger biologiska mekanismer bakom psykisk ohälsa

Johan Ericson, utvecklingsbiologi, med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Bo-Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Maria Eriksdotter, geriatrik

Professorspresentation: Nya studier kring NGF-tillförsel vid Alzheimers sjukdom

Håkan Eriksson, fortplantningens endokrinologi

Lars I Eriksson, anestesi och intensivvård

Lennart Eriksson, patologi

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande

Professorspresentation: Åldrandets mekanismer i cellen

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin

Professorspresentation: Nedbrytning av bindväv kan ge akut kärlsjukdom

Ulf Eriksson, vaskulär biokemi

Professorspresentation: Ökad kunskap om blodkärlens funktion ger förståelse för vanliga sjukdomar

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Malin Ernberg, klinisk oral fysiologi

Professorspresentation: Vad är det som händer när vi gnisslar tänder?

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

F

Bengt Fadeel, medicinsk inflammationsforskning

Professorspresentation: Vän eller fiende - neutrofilens dubbla roller

Ulf de Faire, epidemiologi

Lars Farde, psykiatri

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Professorspresentation: Angeläget med gemensam lista över äldres läkemedel i vården

Elisabeth Faxelid, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Professorspresentation: Bygger upp forsknings- och vårdkapacitet i låginkomstländer

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Professorspresentation: Flest kirurgingrepp inom ortopedi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi

Professorspresentation: Forskning om replikativa skador och åldrande

Maria Feychting, epidemiologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar

Professorspresentation: Rubbningar i fettväven påverkar hela kroppen

Gilberto Fisone, neurovetenskap

Jan-Ingmar Flock, klinisk bakteriologi

Malin Flodström Tullberg, typ 1-diabetes

Professorspresentation: Målet: att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1 diabetes

Hans Forssberg, basal och klinisk neurovetenskap

Johan Franck, psykiatri, särskilt beroendeforskning

Professorspresentation: Beroendetillstånd - det största området inom psykiatrin

Anders Franco-Cereceda, thoraxkirurgi

Peter Fransson, hjärnans systemfysiologi

Professorspresentation: Hjärnan nätverkar i vila

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Bertil Fredholm, farmakologi

Sten Fredrikson, neurologi

Kaj Fried, neurovetenskap med odontologisk inriktning

Jan Frisell, kirurgi

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Johan Fritzell, socialgerontologi

Professorspresentation: Det åldrande samhället är en utmaning

Johan Frostegård, medicin

Claes Frostell, anestesiologi

Kjell Fuxe, histologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin

Professorspresentation: Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria

G

Gösta Gahrton, medicin

Henrik Garoff, virologi

Kristina Gemzell, obstetrik och gynekologi särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Professorspresentation: Nya metoder inom familjeplanering

Ata Ghaderi, klinisk psykologi

Professorspresentation: Ätstörningar - vill knyta ihop biologiskt och psykosocialt perspektiv

Christian Giske, klinisk bakteriologi

Professorspresentation: Riskbedömning och behandling av resistenta bakterier

Caroline Graff, genetisk demensforskning

Professorspresentation: Demens - ett brett symtomspektrum av sjukdomar

Roland Grafström, biokemisk toxikologi

Marta Granström, klinisk bakteriologi

Professorspresentation: Infektionsimmunologi - ett intensivt forskningsfält

Gunnar Grant, anatomi

Sten Grillner, fysiologi, särskilt kroppsövningarnas fysiologi

Johan Grunewald, experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Professorspresentation: Detektivarbetet bakom prostatacancer

Balázs Gulyás, nuklearmedicin, särskilt positronemissionstomografi

Professorspresentation: Hjärnans struktur och "kemiska arkitektur"

Anders Gustafsson, parodontologi

Jan-Åke Gustafsson, medicinsk näringslära

Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi

Per Gustavsson, yrkes- och miljömedicin

Professorspresentation: Små partiklar kan ge stor skada

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

Professorspresentation: Utbildning, arbete och psykisk ohälsa

H-K

H

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi

Per Hall, strålningsepidemiologi

Christer Halldin, medicinsk radiokemi

Mats Hamberg, medicinsk kemi

Bertil Hamberger, kirurgi

Britta Hammarberg, logopedi

Lennart Hammarström, klinisk immunologi

Professorspresentation: Immunbrist i ny belysning

Anders Hamsten, kardiovaskulära sjukdomar

Annika Hanberg, toxikologi

Professorspresentation: Forskning och undervisning - två korsande spår

Göran K Hansson, experimentell kardiovaskulär forskning

Tibor Harkany, neurobiologi

Professorspresentation: Cannabis kan utlösa kaos i hjärnan

Karin Harms-Ringdahl, sjukgymnastik

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning

Professorspresentation: När inflammationen går fel

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation

Professorspresentation: Nya lovande immunoterapeutiska strategier mot MS och diabetes

Moustapha Hassan, transplantationsforskning

Professorspresentation: Individanpassad medicinering vid transplantation

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gert Helgesson, medicinsk etik

Professorspresentation: Medicinsk etik i akademi och sjukvård

Thomas Helleday, kemisk biologi

Professorspresentation: Gränsöverskridande cancerforskning

Mai-Lis Hellénius, allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention.

Professorspresentation: Fysisk aktivitet och bra mat kan motverka metabola syndromet

Eva Hellström-Lindberg, hematologi

Professorspresentation: Blodkroppar som inte vill mogna

Jan Henriksson, fysiologi, särskilt arbetsfysiologi

Peter Henriksson, internmedicin

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi

Jan-Inge Henter, klinisk barnonkologi

Eric Herlenius, pediatrik

Professorspresentation: Hjärnstammens reglering av andningen

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi

Professorspresentation: Kognition och minne - vilken betydelse har ålder och kön?

Jan Hillert, neurologi

Paul Hjemdahl, klinisk farmakologi

Anders Hjern, socialepidemiologi

Professorspresentation: Studerar utsatta barns livsvillkor

Anders Hjerpe, patologi

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Professorspresentation: Ny inflammationsforskning ökar möjlighet till behandling

Emily Holmes, psykologi

Professorspresentation: Förebygger flashbacks med ny kunskap om bildens makt över psyket

Arne Holmgren, biokemi.

Lars Holmgren, tumörbiologi

Professorspresentation: Svältfödd tumör stannar i växten

Staffan Holmin, klinisk neuroimaging

Professorspresentation: Snabb och säker bedömning vid ischemisk stroke

Jan Huggare, ortodonti

Rolf Hultcrantz, gastroenterologi och hepatologi

Professorspresentation: Fler leverskador av ändrad livsstil

Anna-Lena Hulting, endokrinologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Professorspresentation: Arv och miljö bakom schizofreni

Helen Håkansson, toxikologi

Johan Högberg, toxikologi

Petter Höglund, basal immunologi med inriktning mot kliniskt applicerad cellterapi och transplantation

Professorspresentation: NK-cellernas utbildning viktig faktor vid transplantation

Tomas Hökfelt, histologi med cellbiologi

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Jan-Olov Höög, medicinsk kemi

I

Carlos Ibáñez, neurovetenskap, särskilt molekylär neurobiologi

Magnus Ingelman-Sundberg, molekylär toxikologi

Martin Ingvar, integrativ medicin

Giorgio Innocenti, neurovetenskap, särskilt neuroanatomi

J

Sten Eirik W Jacobsen, stamcellsbiologi och regenerativ medicin

Professorspresentation: Normal och onormal blodbildning

Stefan Jacobson, njurmedicin

Professorspresentation: Även lindrig njursjukdom ökar risk för följdsjukdomar

Hans Jacobsson, diagnostisk radiologi och nukleärmedicin

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning

Professorspresentation: Siktar på mer effektiv värktablett

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi
Professorspresentation: Bättre funktionsbilder i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar

Eva Jansson, klinisk fysiologi

Irene Jensen, personskadeprevention

Tomas Jernberg, epidemiologi

Professorspresentation: Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Bengt Jernström, toxikologi

Gunnar Johanson, yrkestoxikologi

Jan Johansson, biologisk demensforskning

Professorspresentation: Aggregering av proteiner vid lungsjukdomar och demens

Sven-Erik Johansson, migrationsepidemiologi

Kristina Johnell, geriatrisk läkemedelsepidemiologi

Professorspresentation: Förbättrar läkemedelsanvändning för äldre patienter

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Professorspresentation: Tumörceller med hypoxi påverkar spridningen av cancer

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd

Professorspresentation: Mekanismer för liv och död nära besläktade

Anna Josephson, neurovetenskap
Professorspresentation: Neuroforskning och pedagogik - två parallella spår

Staffan Josephsson, arbetsterapi

Professorspresentation: Viktigt att möjliggöra delaktighet för utsatta grupper

Luca Jovine, strukturbiologi med särskild inriktning mot proteinkristallografi

Professorspresentation: Befruktning på molekylär nivå

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin

Professorspresentation: Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

Hans Jörnvall, medicinsk och fysiologisk kemi

K

Sigga Kalman, anestesi och intensivvård

Professorspresentation: Anpassar och förfinar rutiner för den äldre patienten

Olli Kallioniemi, molekylär precisionsmedicin

Professorspresentation: Nya former för samarbetet mellan forskning och vård

Akira Kaneko, global hälsa

Professorspresentation: Malaria - en sjukdom som följt människan under evolutionen

Anna Karlsson, klinisk virologi

Professorspresentation: Mitokondriernas DNA alltmer intressant

Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinforskning

Professorspresentation: Aktivera rätt B-celler för bästa skydd

Mikael Karlsson, immunologi

Professorspresentation: Interaktionen mellan B-celler och makrofager

Juha Kere, molekylär genetik

Ole Kiehn, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Helle Kieler, farmakoepidemiologi

Professorspresentation: Kartlägger användning och biverkningar av läkemedel

Rolf Kiessling, experimentell onkologi

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Professorspresentation: "Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan"

Lars Klareskog, reumatologi

Eva Klein, tumörbiologi

Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap

Professorspresentation: Hjärnans utveckling och formbarhet

Björn Klinge, parodontologi

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning

Professorspresentation: Patienten och sjukvården bedömer olika

Sabine Koch, hälsoinformatik

Professorspresentation: Överskådlig information för bättre vård

Ingrid Kockum, genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros

Professorspresentation: Kombinerar olika sorters data för ökad kunskap om MS

Per Kogner, pediatrisk onkologi

Eva Kosek, klinisk smärtforskning med inriktning mot muskuloskeletal smärta

Professorspresentation: Långvarig smärta i muskler och leder

Krister Kristensson, patologi, särskilt neuropatologi

Göran Kronvall, klinisk bakteriologi

Anna Krook, integrativ cellfysiologi

Professorspresentation: Motion påverkar nyckelgener vid typ 2-diabetes

Gunilla Källénius, klinisk mikrobiologi

Olle Kämpe, klinisk endokrinologi

Professorspresentation: Ovanlig sjukdom ger generell kunskap

Klas Kärre, molekylär immunologi

L-O

L

Rudolf Ladenstein, strukturbiokemi

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Hugo Lagercrantz, pediatrik, särskilt neonatologi

Jesper Lagergren, kirurgi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Professorspresentation: Undersöker patientens livskvalitet efter operation

Sonia Lain, molekylär cancerfarmakologi

Professorspresentation: Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Mats Lambe, medicinsk epidemiologi

Professorspresentation: Forskning i nationella register för att kvalitetssäkra cancervården

Sir David Lane, tumörsuppressorbiologi

Professorpresentation: p53 – genomets väktare

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning

Professorspresentation: Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Jörgen Larsson, kirurgi

Kjell Larsson, yrkeslungsjukdomar

Lars Larsson, neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi

Professorspresentation: Muskelförtvining hos intensivvårdspatienter

Lars-Gunnar Larsson, tumör- och cellbiologi med inriktning mot transkriptionell reglering

Professorspresentation: Myc - spindeln i nätet för tumörcellers tillväxt

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Olle Larsson, experimentell patologi

Katarina Le Blanc, klinisk stamcellsforskning

Professorspresentation: Mesenkymala stamceller minskar risken för avstötning

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik

Professorspresentation: Biomarkörer ska hjälpa läkare välja rätt läkemedel

Mats Lekander, hälsopsykologi

Professorspresentation: Kropp och känsla

Urban Lendahl, genetik

Gunnar Lennerstrand, oftalmiatrik

Rolf Lewensohn, onkologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Carola Lidén, yrkes- och miljödermatologi

Professorspresentation: Skadliga metaller på huden

Peter Liljeström, smittskydd, särskilt vaccinforskning

Sten Lindahl, anestesiologi och intensivvård

Annika Lindblom, neurogenetik

Lennart Lindbom, fysiologi

Cecilia Linde, kardiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning

Professorspresentation: Brister i immunsystemet vid KOL och svår/kronisk astma

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi

Professorspresentation: Sambandet vikt, mensrubbningar och nedsatt fertilitet

Stig Linder, molekylär cancerfarmakologi

Professorspresentation: Utvecklar nya cancerläkemedel

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Lars Lindqvist, infektionssjukdom

Dag Linnarsson, baromedicin

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik

Professorspresentation: Enkelcellsanalys ny teknik

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Hans-Gustaf Ljunggren, infektionsmedicin

Olle Ljungqvist, kirurgi med inriktning mot nutrition och metabolism

Anette Lohmander, logopedi

Professorspresentation: Joller förutsäger talutveckling hos barn med gomspalt

Karin Loré, vaccinationsimmunologi med inriktning mot det medfödda immunsvaret

Professorspresentation: Hur immunförsvaret reagerar på vaccinering

Jonas Ludvigsson, klinisk epidemiologi

Professorspresentation: Celiaki - en diagnos som ökar i samhället

Lars Lund, kardiologi

Professorspresentation: Vill förstå och behandla diastolisk hjärtsvikt

Ingrid Lundberg, reumatologi

Jon Lundberg, gasers farmakologi

Niels Lynöe, medicinsk etik

Matthias Löhr, gastroenterologi och hepatologi

Professorspresentation: Tidig upptäckt bästa hjälpen

Knut Lönnroth, socialmedicin

Professorspresentation: Socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi och intensivvård

Professorspresentation: Förbättrad anestesivård för barn

Martin Lövdén, kognitiv neurovetenskap med särskild inriktning mot åldrande
Professorspresentation: Hur behålla tankeskärpan i hög ålder?

M

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi

Professorspresentation: Målet är att bryta sjukdomskedjan tidigt

Claude Marcus, pediatrik

Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap

Anna Martling, kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer

Professorspresentation: Försöker mildra svåra biverkningar

Maria Masucci, virologi

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar

Professorspresentation: Uppmärksammar patienter med tvångssyndrom

Aleksander Mathé, psykiatri

Björn Meister, mikroskopisk anatomi

Professorspresentation: Viktigt förstå hur kroppsvikten regleras

Bo Melin, arbetspsykologi

Professorspresentation: Ökad stress med nya "mentalt löpande band"

Håkan Mellstedt, onkologisk bioterapi

Björn Meyerson, klinisk smärtforskning

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi

Professorspresentation: Utforskar sätt att återställa eller förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Jonas Muhr, eukaryot molekylärbiologi

Professorspresentation: Stamcellers handlingsutrymme och kompetens

Roland Möllby, bakteriologi

Lennart Möller, miljömedicin

N

Martin Neovius, klinisk epidemiologi

Professorspresentation: Forskar om hur fetmakirurgi påverkar graviditet, förlossning och barnets hälsa

Gunnar P Nilsson, experimentell allergiforskning

Professorspresentation: Mastcellen har många roller

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik

Professorspresentation: Sjukvården med i utvecklingen av informationssamhället

Lennart Nilsson, molekylär modellering

Magnus Nilsson, kirurgi

Professorspresentation: Söker mer effektiv och skonsam behandling av cancer i matstrupe och magsäck

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning

Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Eva Nissen, reproduktiv och perinatal omvårdnad
Professorspresentation: Kvinnor bör informeras om amningens hälsofrämjande fördelar

Monica Nistér, patologi

Carl Erik Nord, klinisk mikrobiologi

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap

Monica Nordberg, hygien

Agneta Nordenskjöld, barnkirurgi

Professorspresentation: Viktigt finna orsaker till medfödda missbildningar

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Jörgen Nordenström, kirurgi

Klas Nordlind, dermatologi och venereologi

Pär Nordlund, biofysik

Mikael Norman, pediatrik särskilt neonatologi

Professorspresentation: Biologisk programmering viktig mekanism

Staffan Normark, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anna Norrby-Teglund, medicinsk mikrobiell patogenes

Professorspresentation: Streptokocker grupp A - aggressiv bakterie

Gunnar Norstedt, endokrinologi

Louise Nygård, arbetsterapi

Professorspresentation: Vardagstekniken - stor utmaning för personer med kognitiv svikt

Olof Nyrén, klinisk epidemiologi

Thomas Nyström, medicin med särskild inriktning mot diabetologi

Professorspresentation: Vill minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes

Erik Näslund, kirurgi

O

Rolf Ohlsson, genomisk integritet

Professorspresentation: Dynamiska mekanismer i cellen avgör hälsa - sjukdom

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Lars Olson, neurobiologi

Mats Olsson, experimentell psykologi

Professorspresentation: Lukten - sinnet som arbetar i tysthet

Tomas Olsson, neurologi

Professorspresentation: MS - nya terapier i sikte

Christina H Opava, sjukgymnastik

Sten Orrenius, toxikologi

John Øvretveit, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap

Professorspresentation: Att lära och tänka om

P-S

P

Lena Palmberg, toxikologi

Professorspresentation: Söker mekanismerna bakom kronisk lungsjukdom

Jan Palmblad, medicin

Juni Palmgren, biostatistik

Professorspresentation: Biostatistik bidrar till effektivare forskningsprocesser

Qiang Pan-Hammarström, klinisk immunologi

Professorspresentation: B-celler - immunförsvarets nyckelspelare

Paolo Parini, klinisk kemi

Professorspresentation: Farliga blodfetter i fokus

Manuel Patarroyo, adhesionsbiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi

Johan Permert, kirurgi

John Pernow, kardiologi

Professorspresentation: Ny behandling vid hjärtinfarkt

Göran Pershagen, hygien

Sven Pettersson, värd-mikrobinteraktioner

Fredrik Piehl, neurologi

Professorspresentation: Arvsanlag har effekt på nervskada

Sari Ponzer, ortopedi

Professorspresentation: Ortopediskt trauma och medicinsk pedagogik

R

Joseph Rafter, medicinsk näringslära

Anders Rane, klinisk farmakologi

Agneta Rannug, molekylär arbetsmiljömedicin

Professorspresentation: Ah-receptorn – central aktör bakom positiva och negativa hälsoeffekter

Marie Reilly, biostatistik

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Professorspresentation: Hälsoekonomi - förbättrad hälsa till lägre kostnad

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Agneta Richter Dahlfors, cellulär mikrobiologi

Professorspresentation: Komplexa vävnadssvar vid infektion

Ulrik Ringborg, onkologi

Olle Ringdén, transplantationsimmunologi

Hans Ringertz, diagnostisk radiologi

Rudolf Rigler, medicinsk fysik

Mårten Risling, anatomi

Professorspresentation: Experimentell traumaforskning med patienten i sikte

Olav Rooyackers, experimentell anestesi och intensivvård

Professorspresentation: Undernäring - ett kroniskt problem hos intensivvårdspatienter

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik

Professorspresentation: Genetiska markörer visar vägen till effektivaste leukemibehandlingen

Mårten Rosenqvist, medicin, med särskild inriktning mot kardiologi

Martin Rottenberg, infektionsimmunologi
Professorspresentation: Lovande försök mot allvarliga infektioner som tbc och afrikansk sömnsjuka

Mats Rudling, experimentell kardiovaskulär forskning

Bo Runeson, psykiatri

Professorspresentation: Viktigt ge patienten hopp om att hjälp finns att få

Ulf Rydberg, klinisk alkohol- och narkotikaforskning

Per-Anders Rydelius, barn- och ungdomspsykiatri

Lars Rydén, kardiologi

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning

Professorspresentation: För mycket och för lite fettväv lika farligt

Bo Rydqvist, fysiologi

Eva Rylander, obstetrik och gynekologi

Ute Römling, medicinsk mikrobiell fysiologi

Professorspresentation: Bakterier i biofilm mer motståndskraftiga

Stephan Rössner, hälsoinriktad beteendeforskning

S

Bengt Samuelsson, medicinsk och fysiologisk kemi

Christer Sandahl, samhälls- och beteendevetenskap särskilt vårdvetenskap

Professorspresentation: Bra ledarskap och team för bättre vård

Johan Sandberg, viral immunologi
Professorspresentation: MAIT- och NKT-cellers betydelse vid hiv

Rickard Sandberg, molekylär genetik

Professorspresentation: Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Gunilla Sandborgh Englund, dentala biomaterial

Professorspresentation: Biverkningar av dentala material

Birgitta Sander, patologi, särskilt hematopatologi

Professorspresentation: Viktigt att finna prognostiska markörer för mantelcellslymfom

Ivanka Savic Berglund, neurologi

Professorspresentation: Neurobiologiska skillnader mellan könen

Martin Schalling, medicinsk genetik, särskilt neurogenetik

Annika Scheynius, klinisk allergiforskning

Gunter Schneider, molekylär strukturbiologi

Bo von Schoultz, obstetrik och gynekologi

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi

Professorspresentation: Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap

Åke Seiger, geriatrik

Thomas Sejersen, neuropediatrik särskilt neuromuskulära sjukdomar

Professorspresentation: Viktigt hitta nyckelgener bakom ärftliga muskelsjukdomar

Galina Selivanova, cell- och tumörbiologi

Professorspresentation: Aktiverat p53 skyddar mot cancer

Stefan Seregard, klinisk oftalmologi

Professorspresentation: Ögonmelanom svårt att behandla

Oleg Shupliakov, neurovetenskap
Professorspresentation: Cellens signalsystem synas

Gilad Silberberg, neurofysiologi

Professorspresentation: Studerar hjärnans neurala kod

András Simon, cell- och molekylärbiologi

Professorspresentation: Försöker skapa återskapande förmågor

Folke Sjöqvist, klinisk farmakologi

Magnus Sköld, lungmedicin

Professorspresentation: Rökning - en viktig orsak till inflammation i luftvägarna

Edvard Smith, molekylär genetik, särskilt genterapivetenskap

Alf Sollevi, anestesiologi och intensivvård

Pär Sparén, medicinsk epidemiologi

Professorspresentation: Vaccin skydd mot cancer

André Stark, ortopedi

Professorspresentation: Lösa proteser en utmaning för ortopedkirurger

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi

Professorspresentation: Vidgar förståelsen av PCOS

Ulla Stenius, yrkestoxikologi

Professorspresentation: Text mining ger ny kunskap

Peter Stenvinkel, medicinska njursjukdomar

Professorspresentation: Kroniska njursjukdomar ökar stort i världen

Molly M Stevens, biomaterial och regenerativ medicin
Professorspresentation: Framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar

Sharon Stone-Elander, translationell medicinsk radiokemi

Professorspresentation: Strålande molekyler spårar biokemiska processer

Peter Strang, palliativ medicin, särskilt onkologi

Lars-Erik Strender, allmänmedicin

Stephen Strom, celltransplantationsforskning

Professorspresentation: Transplantation av hepatocyter - framgångsrikt koncept vid leversjukdom

Roger Strömberg, organisk och bioorganisk kemi

Staffan Strömblad, klinisk molekylärbiologi

Professorspresentation: Ny forskning visar hur cancerceller sprids

Agneta Ståhle, sjukgymnastik

Professorspresentation: Att ta balansträningen ett steg längre

Mona Ståhle, dermatologi och venereologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, internationell hälsa

Professorspresentation: Resistens mot antibiotika - den tysta epidemin

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik

Professorspresentation: Målet: att förhindra schizofreni

Carl Johan Sundberg, molekylär och tillämpad arbetsfysiologi

Professorspresentation: Epigenetiks betydelse för träning

Torgny Svenberg, kirurgi

Per Svenningsson, neurologi

Professorspresentation: Nya biomarkörer och behandlingar vid depression och Parkinsons sjukdom

Christer Svensén, anestesiologi

Professorspresentation: Icke invasiva övervakningsmetoder i samband med anestesi

Mikael Svensson, neurokirurgi

Professorspresentation: Nya metoder för skador i centrala nervsystemet

Torgny Svensson, farmakologi

Christer Sylvén, medicin, särskilt kardiologi

Laszlo Szekely, hematologiska maligna sjukdomar

Professorspresentation: Mot individualiserad cancerbehandling

Matti Sällberg, biomedicinsk analys

Lars Sävendahl, barnendokrinologi

Birgitta Söder, odontologisk profylaktik

Olle Söder, pediatrik

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes

Professorspresentation: CMV-virus - intrikat smittämne bakom många tillstånd

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

Anders Sönnerborg, klinisk virologi

Professorspresentation: Resistent hiv-virus globalt problem

T-Ö

T

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Professorspresentation: Olika cancerformer - olika cellulära mekanismer

Jesper Tegnér, beräkningsmedicin

Professorspresentation: Nya redskap kan ge svar på komplexa medicinska frågor

Lars Terenius, experimentell beroendeforskning

Mats Thorslund, socialgerontologi

Anna Ekéus Thorson, global infektionsepidemiologi

Professorspresentation: Strategier för minskad spridning av hiv

Jari Tiihonen, klinisk psykiatri

Professorspresentation: Schizofreni och risken för olika slags dödlighet

Hans-Göran Tiselius, urologisk kirurgi

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg

Professorspresentation: Vård i livets slutskede

Rune Toftgård, miljötoxikologi

Göran Tomson, internationell hälso- och sjukvårdsforskning

Torbjörn Tomson, neurologi

Professorspresentation: Epilepsi - en fråga om liv och död

Per Tornvall, kardiologi
Professorspresentation: Hjärtinfarkt trots friska kranskärl

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Professorspresentation: Kärnreceptorers signalering - bakom hälsa och sjukdom

Mats Trulsson, oral rehabilitering

Professorspresentation: Att lära sig tugga på rätt sätt med tandprotes

Karl Tryggvason, medicinsk kemi

U

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering

Professorspresentation: Svängningar i cellernas kalciumnivå

Brun Ulfhake, anatomi

Fredrik Ullén, kognitiv neurovetenskap

Professorspresentation: Neuronala mekanismer bakom expertis och kreativitet

Urban Ungerstedt, neuropsykofarmakologi

V

Anders Vahlne, klinisk virologi

Marie Vahter, miljömedicinsk toxikologi

W

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Professorspresentation: Besvär i hud och slemhinnor

Mats Wahlgren, smittskydd, särskilt klinisk parasitologi

Nils Gunnar Wahlgren, neurologi

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Britta Wahren, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Marie Wahren-Herlenius, experimentell reumatologi med inriktning mot systematiska reumatiska sjukdomar

Ulla Waldenström, omvårdnad

Harriet Wallberg, fysiologi

Danuta Wasserman, allmänpsykiatri och suicidologi

Anna Wedell, medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar

Lars Weidenhielm, ortopedi

Elisabete Weiderpass, medicinsk epidemiologi

Professorspresentation: Livsstilen och infektioner viktiga vid cancerutveckling

Ola Weiland, infektionssjukdomar

Eddie Weitzberg, anestesiologi och intensivmedicin

Yvonne Wengström, omvårdnad

Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienterna

Sigbritt Werner, endokrinologi

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Håkan Westerblad, cellulär muskelfysiologi

Magnus Westgren, obstetrik och gynekologi

Professorspresentation: Patient redan som foster

Lennart Wetterberg, psykiatri

Magnus Wickman, pediatrisk allergologi

Professorspresentation: Risk- och friskfaktorer för allergiska besvär hos barn

Zsuzsanna Wiesenfeld Hallin, basal och klinisk neurofysiologi

Hans Wigzell, immunologi

Jacek Winiarski, pediatrik

Peter Wiklund, urologisk kirurgi

Klas Wiman, molekylär cell- och tumörbiologi

Bengt Winblad, geriatrik

Birger Winbladh, pediatrik

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Anthony Wright, molekylärbiologi

Professorspresentation: Lag och ordning behövs i cellsamhället

Per Wändell, allmänmedicin

Professorspresentation: "Kulturkompetent" vård för bättre hälsa

Y

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Professorspresentation: Bakterier ökar risken för cancer i matstrupen

Jan Ygge, oftalmiatrik med speciell inriktning mot barnoftalmologi

Z

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Professorspresentation: Molekylära mekanismer bakom utvecklingen av cancer

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi

Professorspresentation: Forskar om metoder som tidigt kan urskilja olika former av sköldkörtelcancer

Anders Zetterberg, patologi, särskilt tumörcytologi

Boris Zhivotovsky, toxikologi med speciell inriktning på molekylära mekanismer för celldöd

Juleen R. Zierath, klinisk integrativ fysiologi

Roman Zubarev, medicinsk proteomik

Professorspresentation: Proteomikens Google

Å

Ulrika Ådén, neonatologi

Professorspresentation: Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn

Torbjörn Åkerstedt, psykologi

Agneta Åkesson, epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi

Professorspresentation: Hur kost och livsstil påverkar vår hälsa

Peter Århem, neurovetenskap

Dag Årsland, klinisk demensforskning

Professorspresentation: Depression och/eller demens – ett diagnostiskt dilemma

Marie Åsberg, psykiatri, särskilt behandlingsforskning

Ä

Lars Ährlund-Richter, molekylär embryologi

Johan Ärnlöv, allmänmedicin

Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Ö

Claes-Göran Östenson, endokrinologi

Jan Östergren, medicin

Professorspresentation: Viktigt att mäta blodtrycket rätt

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap

Professorspresentation: Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Arne Östman, molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi

Adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer

Foreign Adjunct Professor

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Lista över Foreign Adjunct Professors

Nya professorer

Lista över personer som nyligen har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Lista över nya professorer