Professorer A-Ö

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Vid KI sker anställning av professorer inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall tillsätts professurer genom att externa forskare handplockas. Här listas verksamma professorer vid Karolinska Institutet, inklusive forskare med anställning som seniorprofessor och professor emeriti med anknytningsavtal.

A-D

A

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Moderkakan nyckeln till förståelse av flera sjukdomar

Adnane Achour, molekylär immunologi
Professorspresentation: Kartlägger proteiners tredimensionella struktur

Paul Ackermann, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Studerar störd läkning i senor och leder

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes
Professorspresentation: Små proteiner skyddar mot bakterier

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Anders Ahlbom, epidemiologi

Eleni Aklillu, tropikfarmakologi
Professorspresentation: Bättre läkemedelsanvändning i låginkomstländer

Jan Albert, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Maria Albin, arbets- och miljömedicin
Professorspresentation: Forskning om arbetets innehåll och villkor för ett hållbart arbetsliv

Harri Alenius, molekylär toxikologi
Professorspresentation: Nyfiken på samspelet mellan immunförsvar och mikrobiota

Kristina Alexanderson, socialförsäkring

Lars Alfredsson, epidemiologi

Peter Allebeck, socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Brett fokus på arv och miljö i samband med astma

Anders Alvestrand, medicinska njursjukdomar

Samir EL Andaloussi, biomolekylär medicin och avancerad terapi

Björn Andersson, genomanalys

Göran Andersson, patologi

Jan Andersson, infektionssjukdomar

Sonia Andersson, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Nya verktyg kan ge effektivare screening av livmoderhalscancer

Ulf Andersson, barnreumatologi

Ellika Andolf, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Komplikationer under graviditet ökar risk för senare sjukdom

Bo Angelin, klinisk metabolisk forskning

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik
Professorspresentation: Forskar om mitokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Anita Aperia, pediatrik

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Peter Arner, medicin

Elias Arnér, biokemi särskilt selenbiokemi
Professorspresentation: Litet spårämne av stor betydelse

Marie Arsenian-Henriksson, molekylär tumörbiologi
Professorspresentation: Neuroblastom – viktigt finna alternativa möjligheter till behandling

Johan Askling, reumatologi
Professorspresentation: Ledgångsreumatism – inte bara ledvärk

Peter Aspelin, diagnostisk radiologi

B

Jirí Bártek, cancerbiologi
Professorspresentation: Han vill hitta sårbarheten hos cancer

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi
Professorspresentation: Studerar munnens ekosystem genom odlade biofilmsmodeller

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Dzevad Belkic, matematisk strålningsfysik

Per-Olof Berggren, experimentell endokrinologi

Jonas Bergh, onkologi

Tomas Bergman, medicinsk proteomik

Ulf Bergman, farmakoepidemiologi

Martin Bergö, molekylär medicin
Professorspresentation: Oväntade upptäckter om CAAX-proteiner

Leif Bertilsson, klinisk farmakologi

Christer Betsholtz, vaskulär biologi
Professorspresentation: De små blodkärlen och deras stora betydelse

Gunnel Biberfeld, smittskydd, särskilt klinisk immunologi

Camilla Björkegren, cell- och tumörbiologi
Professorspresentation: Proteinkomplex avgörande vid celldelningen

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Magnus Björkholm, medicin

Anders Björkman, infektionssjukdomar

Mikael Björnstedt, patologi
Professorspresentation: Selen kan bli framtidens cytostatikum

Margareta Blombäck, koagulationsforskning

Klas Blomgren, perinatal hjärnforskning
Professorspresentation: Nya metoder för att behandla hjärnskador hos barn

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi
Professorspresentation: Anatomisk karta hjälp till bättre cancerbehandling och operation

Jan Bolinder, diabetesforskning

Lena Borell, arbetsterapi

Kristian Borg, rehabiliteringsmedicin

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi
Professorspresentation: Vill hitta enkla metoder för tidig upptäckt av parodontit

Matteo Bottai, biostatistik
Professorspresentation: Medianen ett mer exakt mätvärde än medelvärdet

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi
Professorspresentation: Livskvalitet och profylax vid cancer

Maria H. Bradley, dermatologi och venereologi
Professorspresentation: Studerar genetiska orsaker till atopiskt eksem

Annelie Brauner, mikrobiologi

Rune Brautaset, optometri

Kerstin Brismar, diabetesforskning

Tom Brismar, klinisk neurofysiologi

Torkel Brismar, medicinsk radiologi
Professorspresentation: Han översätter bilder till data

Sven Britton, infektion

Karin Broberg, miljömedicin, särskilt genetik och epigenetik
Professorspresentation: Kopplingen mellan genetik och skadliga ämnen i vår miljö

Ernst Brodin, farmakologi

Lennart Brodin, neurovetenskap

Petter Brodin, pediatrisk immunologi
Professorspresentation: Studerar immunsystemets tidiga utveckling

Kristina Broliden, infektionssjukdomar

Mats Brommels, medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap

Eling de Bruin, fysioterapi
Professorspresentation: Datorspel hjälper äldre hålla formen

Lou Brundin, neuroimmunologi

Yenan Bryceson, translationell immunologi
Professorspresentation: Studerar ovanlig immunbrist, HLH

Cynthia Bulik, epidemiologi med inriktning mot ätstörningar
Professorspresentation: Forskning om ätstörningar på genetisk nivå

Bo Burström, socialmedicin

Magnus Bäck, kardiologi
Professorspresentation: Kombinerar klinisk och molekylär forskning för bättre behandlingar mot hjärtkärlsjukdom

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Sven Bölte, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

C

Kenneth Caidahl, klinisk fysiologi

Barbara Canlon, hörselfysiologi

Yihai Cao, vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

Lars-Olaf Cardell, öron-näs och halssjukdomar

Juan Jesus Carrero, epidemiologi
Professorspresentation: Använder big data för att förebygga njursjukdom

Gonçalo Castelo Branco, gliacellsbiologi

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo-Minguez, molekylär neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Kenneth R Chien, kardiovaskulär forskning
Professorspresentation: Reparerar skadade hjärtan med stamcellsteknik

Francesca Chiodi, värd-parasitinteraktion

Kyllike Christensson, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Hans-Erik Claesson, medicinsk och fysiologisk kemi, särskilt biokemi

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi
Professorspresentation: Starten av livet – en riskfylld tid

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning
Professorspresentation: Riskfaktorernas gemensamma nämnare

Staffan Cullheim, anatomi

Kamila Czene, cancerepidemiologi, särskilt genetisk epidemiologi
Professorspresentation: Viktigt skaffa sig en helhetsbild vid bröstcancer

D

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi
Professorspresentation: Individanpassad dosering av läkemedel

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Göran Dahllöf, pedodonti

Karin Dahlman-Wright, molekylär endokrinologi

Tina Dalianis, tumörvirologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi
Professorspresentation: Riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd

Bertil Daneholt, molekylär genetik

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi
Professorspresentation: Dålig "städning" i cellerna en orsak till sjukdom

Tatiana Deliagina, neurovetenskap
Professorspresentation: Forskning om postural kontroll kan hjälpa ryggmärgsskadade

Paul Dickman, biostatistik
Professorspresentation: Biostatistik bidrar till att förbättra människors hälsa

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi
Professorspresentation: Biobanker utgör vårt medicinska arv

Vinod K Diwan, epidemiologi

Henrik Druid, rättsmedicin
Professorspresentation: "Deadside" i stället för "bedside"

E-G

E

Lars Egevad, tumörpatologi

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin
Professorspresentation: Genetiska varianter bakom hjärtkärlsjukdom

Henrik Ehrsson, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Upplevelsen av hur vårt fysiska jag påverkar vårt medvetande

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Anders Ekbom, medicinsk epidemiologi

Anders Eklund, lungmedicin

Gunvor Ekman-Ordeberg, obstetrik och gynekologi

Anna Mia Ekström, global infektionsepidemiologi
Professorspresentation: Hiv-forskning från mikro till makro

Tomas Ekström, molekylär cellbiologi, särskilt neuroonkologi

Karin Ekström Smedby, hematologi-onkologi, särskilt klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Studerar lymfom från risker till behandling

Karl Ekwall, medicinsk genetik särskilt epigenetik
Professorspresentation: Epigenetik – en bro mellan arv och miljö

Erik Eliasson, farmakogenetik
Professorspresentation: Nya genetiska rön kring läkemedelssvar och biverkningar

Göran Elinder, pediatrik

Abdel El Manira, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Azita Emami, omvårdnad
Professorspresentation: Egenskaper och upplevelser formar oss mer än etniskt ursprung

Lennart Emtestam, dermatologi och venereologi

Göran Engberg, farmakologi

Henrik Engblom, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Undersöker problem i hjärtats små blodkärl

Lars Engstrand, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anders Enocson, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Forskar om ortopedi för traumapatienter

Sophie Erhardt, experimentell psykiatri
Professorspresentation: Kartlägger biologiska mekanismer bakom psykisk ohälsa

Johan Ericson, utvecklingsbiologi, med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Bo-Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Maria Eriksdotter, geriatrik
Professorspresentation: Nya studier kring NGF-tillförsel vid Alzheimers sjukdom

Håkan Eriksson, fortplantningens endokrinologi

Lars E Eriksson, omvårdnad

Lars I Eriksson, anestesi och intensivvård

Lennart Eriksson, patologi

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande
Professorspresentation: Åldrandets mekanismer i cellen

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin
Professorspresentation: Nedbrytning av bindväv kan ge akut kärlsjukdom

Ulf Eriksson, vaskulär biokemi
Professorspresentation: Ökad kunskap om blodkärlens funktion ger förståelse för vanliga sjukdomar

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning
Professorspresentation: När inflammationen går fel

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Malin Ernberg, klinisk oral fysiologi
Professorspresentation: Vad är det som händer när vi gnisslar tänder?

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

F

Bengt Fadeel, medicinsk inflammationsforskning
Professorspresentation: Vän eller fiende – neutrofilens dubbla roller

Ulf de Faire, epidemiologi

Fang Fang, epidemiologi
Professorspresentationen: Hon förändrar bilden av ALS

Lars Farde, psykiatri

Lars-Ove Farnebo, kirurgi

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi
Professorspresentation: Angeläget med gemensam lista över äldres läkemedel i vården

Elisabeth Faxelid, reproduktiv och perinatal omvårdnad
Professorspresentation: Bygger upp forsknings- och vårdkapacitet i låginkomstländer

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi
Professorspresentation: Forskning om replikativa skador och åldrande

Maria Feychting, epidemiologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar
Professorspresentation: Rubbningar i fettväven påverkar hela kroppen

Gilberto Fisone, neurovetenskap

Jan-Ingmar Flock, klinisk bakteriologi

Malin Flodström Tullberg, typ 1-diabetes
Professorspresentation: Målet: att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1 diabetes

Hans Forssberg, basal och klinisk neurovetenskap

Johan Franck, psykiatri, särskilt beroendeforskning
Professorspresentation: Beroendetillstånd – det största området inom psykiatrin

Anders Franco-Cereceda, thoraxkirurgi

Peter Fransson, hjärnans systemfysiologi
Professorspresentation: Hjärnan nätverkar i vila

Erika Franzen, fysioterapi
Professorspresentation: Utmanande träning effektiv vid parkinson

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Bertil Fredholm, farmakologi

Sten Fredrikson, neurologi

Kaj Fried, neurovetenskap med odontologisk inriktning

Jan Frisell, kirurgi

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Johan Fritzell, socialgerontologi
Professorspresentation: Det åldrande samhället är en utmaning

Johan Frostegård, medicin

Claes Frostell, anestesiologi

Kjell Fuxe, histologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin
Professorspresentation: Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria

G

Susanne Gabrielsson, immunologi
Professorspresentation: Studerar exosomers funktion och nytta

Gösta Gahrton, medicin

Henrik Garoff, virologi

Kristina Gemzell, obstetrik och gynekologi särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa
Professorspresentation: Nya metoder inom familjeplanering

Ata Ghaderi, klinisk psykologi
Professorspresentation: Ätstörningar – vill knyta ihop biologiskt och psykosocialt perspektiv

Christian Giske, klinisk bakteriologi
Professorspresentation: Riskbedömning och behandling av resistenta bakterier

Caroline Graff, genetisk demensforskning
Professorspresentation: Demens – ett brett symtomspektrum av sjukdomar

Roland Grafström, biokemisk toxikologi

Marta Granström, klinisk bakteriologi

Gunnar Grant, anatomi

Sten Grillner, fysiologi, särskilt kroppsövningarnas fysiologi

Johan Grunewald, experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi
Professorspresentation: Detektivarbetet bakom prostatacancer

Susanne Guidetti, arbetsterapi
Professorspresentation: Rehabilitering på patientens villkor

Balázs Gulyás, nuklearmedicin, särskilt positronemissionstomografi
Professorspresentation: Hjärnans struktur och "kemiska arkitektur"

Anders Gustafsson, parodontologi

Jan-Åke Gustafsson, medicinsk näringslära

Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi

Thomas Gustafsson, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Studerar åldrandets muskelförlust

Per Gustavsson, yrkes- och miljömedicin

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

H-K

H

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi

Maria Hagströmer, fysioterapi
Professorspresentation: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Per Hall, strålningsepidemiologi

Christer Halldin, medicinsk radiokemi

Mats Hamberg, medicinsk kemi

Bertil Hamberger, kirurgi

Britta Hammarberg, logopedi

Lennart Hammarström, klinisk immunologi
Professorspresentation: Immunbrist i ny belysning

Qiang Pan Hammarström, klinisk immunologi
Professorspresentation: B-celler – immunförsvarets nyckelspelare

Anders Hamsten, kardiovaskulära sjukdomar

Annika Hanberg, toxikologi
Professorspresentation: Forskning och undervisning – två korsande spår

Göran K Hansson, experimentell kardiovaskulär forskning

Tibor Harkany, neurobiologi

Karin Harms-Ringdahl, sjukgymnastik

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation
Professorspresentation: Nya lovande immunoterapeutiska strategier mot MS och diabetes

Johan Hartman, tumörpatologi

Moustapha Hassan, transplantationsforskning
Professorspresentation: Individanpassad medicinering vid transplantation

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi
Professorspresentation: Forskar om orsakerna bakom trafikskador

Kristina Haugaa, kardiologi med inriktning arytmologi

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gunilla Hedlin, barn-och ungdomsallergologi

Gert Helgesson, medicinsk etik
Professorspresentation: Medicinsk etik i akademi och sjukvård

Thomas Helleday, kemisk biologi
Professorspresentation: Gränsöverskridande cancerforskning

Mai-Lis Hellénius, allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention.
Professorspresentation: Fysisk aktivitet och bra mat kan motverka metabola syndromet

Sten Hellström, öron-, näsa-, halssjukdomar

Eva Hellström-Lindberg, hematologi
Professorspresentation: Blodkroppar som inte vill mogna

Jan Henriksson, fysiologi, särskilt arbetsfysiologi

Peter Henriksson, internmedicin

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi

Jan-Inge Henter, klinisk barnonkologi

Eric Herlenius, pediatrik
Professorspresentation: Hjärnstammens reglering av andningen

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi
Professorspresentation: Kognition och minne – vilken betydelse har ålder och kön?

Ola Hermanson, neurovetenskap
Professorspresentation: Hjärnforskare med teknikintresse

Jan Hillert, neurologi

Paul Hjemdahl, klinisk farmakologi

Anders Hjern, socialepidemiologi
Professorspresentation: Studerar utsatta barns livsvillkor

Anders Hjerpe, patologi

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Emily Holmes, psykologi
Professorspresentation: Förebygger flashbacks med ny kunskap om bildens makt över psyket

Lars Holmgren, tumörbiologi
Professorspresentation: Svältfödd tumör stannar i växten

Staffan Holmin, klinisk neuroimaging
Professorspresentation: Snabb och säker bedömning vid ischemisk stroke

Jan Huggare, ortodonti

Rolf Hultcrantz, gastroenterologi och hepatologi
Professorspresentation: Fler leverskador av ändrad livsstil

Anna-Lena Hulting, endokrinologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi
Professorspresentation: Arv och miljö bakom schizofreni

Keith Humphreys, biostatistik
Professorspresentation: Biostatistiker med fokus på bröstcancerepidemiologi

Helen Håkansson, toxikologi

Björn Högberg, molekylära systems biofysik
Professorspresentation: Konsten att vika DNA

Johan Högberg, toxikologi

Petter Höglund, basal immunologi med inriktning mot kliniskt applicerad cellterapi och transplantation
Professorspresentation: NK-cellernas utbildning viktig faktor vid transplantation

Tomas Hökfelt, histologi med cellbiologi

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Jan-Olov Höög, medicinsk kemi

I

Carlos Ibáñez, neurovetenskap, särskilt molekylär neurobiologi

Magnus Ingelman-Sundberg, molekylär toxikologi

Martin Ingvar, integrativ medicin

J

Sten Eirik W Jacobsen, stamcellsbiologi och regenerativ medicin
Professorspresentation: Normal och onormal blodbildning

Stefan Jacobson, njurmedicin
Professorspresentation: Även lindrig njursjukdom ökar risk för följdsjukdomar

Hans Jacobsson, diagnostisk radiologi och nukleärmedicin

Maja Jagodic, neuroinflammation
Professorspresentation: Epigenetik ger svar om MS

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning
Professorspresentation: Siktar på mer effektiv värktablett

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi
Professorspresentation: Bättre funktionsbilder i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar

Eva Jansson, klinisk fysiologi

Irene Jensen, personskadeprevention

Tomas Jernberg, kardiologi
Professorspresentation: Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Bengt Jernström, toxikologi

Annsofi Johannsen, oral hälsa och sjukdom

Gunnar Johanson, yrkestoxikologi

Janne Johansson, biologisk demensforskning
Professorspresentation: Aggregering av proteiner vid lungsjukdomar och demens

Kristina Johnell, geriatrisk läkemedelsepidemiologi
Professorspresentation: Förbättrar läkemedelsanvändning för äldre patienter

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi
Professorspresentation: Tumörceller med hypoxi påverkar spridningen av cancer

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd
Professorspresentation: Mekanismer för liv och död nära besläktade

Staffan Josephsson, arbetsterapi
Professorspresentation: Viktigt att möjliggöra delaktighet för utsatta grupper

Luca Jovine, strukturbiologi med särskild inriktning mot proteinkristallografi
Professorspresentation: Befruktning på molekylär nivå

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin
Professorspresentation: Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

Hans Jörnvall, medicinsk och fysiologisk kemi

K

Olli Kallioniemi, molekylär precisionsmedicin
Professorspresentation: Nya former för samarbetet mellan forskning och vård

Sigurdur Kalman, anestesi och intensivvård
Professorspresentation: Anpassar och förfinar rutiner för den äldre patienten

Akira Kaneko, global hälsa
Professorspresentation: Malaria - en sjukdom som följt människan under evolutionen

Anna Karlsson, klinisk virologi

Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinforskning
Professorspresentation: Aktivera rätt B-celler för bästa skydd

Mikael Karlsson, immunologi
Professorspresentation: Interaktionen mellan B-celler och makrofager

Juha Kere, molekylär genetik

Ole Kiehn, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Helle Kieler, farmakoepidemiologi
Professorspresentation: Kartlägger användning och biverkningar av läkemedel

Rolf Kiessling, experimentell onkologi

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi
Professorspresentation: "Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan"

Lars Klareskog, reumatologi

Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap

Marie Klingberg Allvin, reproduktiv hälsa
Professorspresentation: Stärkt barnmorskeprofession ökar kvinnors tillgång till vård

Björn Klinge, parodontologi

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning
Professorspresentation: Patienten och sjukvården bedömer olika

Sabine Koch, hälsoinformatik

Ingrid Kockum, genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros
Professorspresentation: Kombinerar olika sorters data för ökad kunskap om MS

Per Kogner, pediatrisk onkologi

Eva Kosek, klinisk smärtforskning med inriktning mot muskuloskeletal smärta
Professorspresentation: Långvarig smärta i muskler och leder

Krister Kristensson, patologi, särskilt neuropatologi

Göran Kronvall, klinisk bakteriologi

Anna Krook, integrativ cellfysiologi
Professorspresentation: Motion påverkar nyckelgener vid typ 2-diabetes

Inger Kull, vårdvetenskap
Professorspresentation: Studerar vård och stöd för barn med allergi

Gunilla Källénius, klinisk mikrobiologi

Olle Kämpe, klinisk endokrinologi
Professorspresentation: Ovanlig sjukdom ger generell kunskap

Klas Kärre, molekylär immunologi

L-O

L

Rudolf Ladenstein, strukturbiokemi

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Hugo Lagercrantz, pediatrik, särskilt neonatologi

Jesper Lagergren, kirurgi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap
Professorspresentation: Undersöker patientens livskvalitet efter operation

Sonia Lain, molekylär cancerfarmakologi
Professorspresentation: Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Mats Lambe, medicinsk epidemiologi
Professorspresentation: Forskning i nationella register för att kvalitetssäkra cancervården

Sir David Lane, tumörsuppressorbiologi
Professorpresentation: p53 – genomets väktare

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning
Professorspresentation: Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Jörgen Larsson, kirurgi

Kjell Larsson, yrkeslungsjukdomar

Lars Larsson, neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi
Professorspresentation: Muskelförtvining hos intensivvårdspatienter

Lars-Gunnar Larsson, tumör- och cellbiologi med inriktning mot transkriptionell reglering

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Olle Larsson, experimentell patologi

Katarina Le Blanc, klinisk stamcellsforskning
Professorspresentation: Mesenkymala stamceller minskar risken för avstötning

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik
Professorspresentation: Biomarkörer ska hjälpa läkare välja rätt läkemedel

Mats Lekander, hälsopsykologi
Professorspresentation: Kropp och känsla

Urban Lendahl, genetik

Gunnar Lennerstrand, oftalmiatrik

Rolf Lewensohn, onkologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Carola Lidén, yrkes- och miljödermatologi

Peter Liljeström, smittskydd, särskilt vaccinforskning

Sten Lindahl, anestesiologi och intensivvård

Annika Lindblom, neurogenetik

Lennart Lindbom, fysiologi

Cecilia Linde, kardiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning
Professorspresentation: Brister i immunsystemet vid KOL och svår/kronisk astma

Bernt Lindelöf, dermatologi och venereologi

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Sambandet vikt, mensrubbningar och nedsatt fertilitet

Stig Linder, molekylär cancerfarmakologi
Professorspresentation: Utvecklar nya cancerläkemedel

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Dag Linnarsson, baromedicin

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys ny teknik

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Hans-Gustaf Ljunggren, infektionsmedicin

Anette Lohmander, logopedi
Intervju: Lek med rösten banar väg för talet

Karin Loré, vaccinationsimmunologi med inriktning mot det medfödda immunsvaret
Professorspresentation: Hur immunförsvaret reagerar på vaccinering

Jonas Ludvigsson, klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Celiaki – en diagnos som ökar i samhället

Bodil Lund, käkkirurgi
ProfessorspresentationStuderar tandvårdens användning av antibiotika

Lars Lund, kardiologi
Professorspresentation: Vill förstå och behandla diastolisk hjärtsvikt

Ingrid Lundberg, reumatologi

Jon Lundberg, gasers farmakologi

Johan Lundin, medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik
Professorspresentation: Artificiell intelligens för medicinsk diagnostik

Niels Lynöe, medicinsk etik

Matthias Löhr, gastroenterologi och hepatologi
Professorspresentation: Tidig upptäckt bästa hjälpen

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi och intensivvård
Professorspresentation: Förbättrad anestesivård för barn

Knut Lönnroth, socialmedicin
Professorspresentation: Socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos

M

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi
Professorspresentation: Målet är att bryta sjukdomskedjan tidigt

Claude Marcus, pediatrik

Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap

Anna Martling, kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer
Professorspresentation: Försöker mildra svåra biverkningar

Maria Masucci, virologi

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar
Professorspresentation: Uppmärksammar patienter med tvångssyndrom

Aleksander Mathé, psykiatri

Gerald Mclnerney, molekylär virologi

Björn Meister, mikroskopisk anatomi
Professorspresentation: Viktigt förstå hur kroppsvikten regleras

Erik Melén, pediatrik
Professorspresentation: De första årens betydelse för lunghälsa genom hela livet

Konstantions Meletis, systemneurovetenskap
ProfessorspresentationKartlägger hjärnans basala funktioner

Bo Melin, arbetspsykologi
Professorspresentation: Ökad stress med nya "mentalt löpande band"

Håkan Mellstedt, onkologisk bioterapi

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi
Professorspresentation: Utforskar sätt att återställa eller förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin
Professorspresentation: Försäkringsmedicin och psykisk ohälsa

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Jonas Muhr, eukaryot molekylärbiologi
Professorspresentation: Stamcellers handlingsutrymme och kompetens

Roland Möllby, bakteriologi

N

Martin Neovius, klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Forskar om hur fetmakirurgi påverkar graviditet, förlossning och barnets hälsa

Gunnar P Nilsson, experimentell allergiforskning
Professorspresentation: Mastcellen har många roller

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik

Lennart Nilsson, molekylär modellering

Magnus Nilsson, kirurgi
Professorspresentation: Söker mer effektiv och skonsam behandling av cancer i matstrupe och magsäck

Ulrica Nilsson, omvårdnad 
Professorspresentation: Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning
Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Eva Nissen, reproduktiv och perinatal omvårdnad
Professorspresentation: Kvinnor bör informeras om amningens hälsofrämjande fördelar

Monica Nistér, patologi

Carl Erik Nord, klinisk mikrobiologi

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap

Monica Nordberg, hygien

Agneta Nordenskjöld, barnkirurgi
Professorspresentation: Viktigt finna orsaker till medfödda missbildningar

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Jörgen Nordenström, kirurgi

Klas Nordlind, dermatologi och venereologi

Pär Nordlund, biofysik

Mikael Norman, pediatrik särskilt neonatologi
Professorspresentation: Biologisk programmering viktig mekanism

Staffan Normark, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anna Norrby-Teglund, medicinsk mikrobiell patogenes
Professorspresentation: Streptokocker grupp A – aggressiv bakterie

Gunnar Norstedt, endokrinologi

Louise Nygård, arbetsterapi
Professorspresentation: Vardagstekniken – stor utmaning för personer med kognitiv svikt

Olof Nyrén, klinisk epidemiologi

Thomas Nyström, medicin med särskild inriktning mot diabetologi
Professorspresentation: Vill minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes

Erik Näslund, kirurgi

O

Rolf Ohlsson, genomisk integritet
Professorspresentation: Dynamiska mekanismer i cellen avgör hälsa - sjukdom

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Lars Olson, neurobiologi

Andreas Olsson, psykologi
Professorspresentation: Undersöker affektiv inlärning

Mats Olsson, experimentell psykologi
Professorspresentation: Lukten – sinnet som arbetar i tysthet

Tomas Olsson, neurologi
Professorspresentation: MS – nya terapier i sikte

Christina H Opava, sjukgymnastik

P-S

P

Lena Palmberg, toxikologi
Professorspresentation: Söker mekanismerna bakom kronisk lungsjukdom

Jan Palmblad, medicin

Juni Palmgren, biostatistik
Professorspresentation: Biostatistik bidrar till effektivare forskningsprocesser

Paolo Parini, klinisk kemi
Professorspresentation: Farliga blodfetter i fokus

Manuel Patarroyo, adhesionsbiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi

Johan Permert, kirurgi

John Pernow, kardiologi
Professorspresentation: Ny behandling vid hjärtinfarkt

Göran Pershagen, hygien

Sven Pettersson, värd-mikrobinteraktioner

Fredrik Piehl, neurologi
Professorspresentation: Arvsanlag har effekt på nervskada

Sari Ponzer, ortopedi
Professorspresentation: Ortopediskt trauma och medicinsk pedagogik

R

Joseph Rafter, medicinsk näringslära

Anders Rane, klinisk farmakologi

Agneta Rannug, molekylär arbetsmiljömedicin

Clas Rehnberg, hälsoekonomi
Professorspresentation: Hälsoekonomi – förbättrad hälsa till lägre kostnad

Marie Reilly, biostatistik

Dorota Religa, geriatrik
ProfessorspresentationBra vård när både kropp och kognition sviktar

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Agneta Richter Dahlfors, cellulär mikrobiologi
Professorspresentation: Komplexa vävnadssvar vid infektion

Ulrik Ringborg, onkologi

Olle Ringdén, transplantationsimmunologi

Hans Ringertz, diagnostisk radiologi

Rudolf Rigler, medicinsk fysik

Mårten Risling, anatomi
Professorspresentation: Experimentell traumaforskning med patienten i sikte

Olav Rooyackers, experimentell anestesi och intensivvård
Professorspresentation: Undernäring – ett kroniskt problem hos intensivvårdspatienter

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik
Professorspresentation: Genetiska markörer visar vägen till effektivaste leukemibehandlingen

Mårten Rosenqvist, medicin, med särskild inriktning mot kardiologi

Martin Rottenberg, infektionsimmunologi
Professorspresentation: Lovande försök mot allvarliga infektioner som tbc och afrikansk sömnsjuka

Jorge Ruas, molekylär fysiologi
Professorspresentation: Studerar sambandet aktivitet och hälsa

Mats Rudling, experimentell kardiovaskulär forskning

Bo Runeson, psykiatri
Professorspresentation: Viktigt ge patienten hopp om att hjälp finns att få

Christian Rück, psykiatri
Professorspresentation: Skapar nätbehandlingar för tvångssyndrom

Per-Anders Rydelius, barn- och ungdomspsykiatri

Lars Rydén, kardiologi

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning
Professorspresentation: För mycket och för lite fettväv lika farligt

Bo Rydqvist, fysiologi

Ute Römling, medicinsk mikrobiell fysiologi
Professorspresentation: Bakterier i biofilm mer motståndskraftiga

S

Andres Salumets, reproduktiv medicin
Professorspresentation: Forskar för bättre hjälp till barnlösa

Bengt Samuelsson, medicinsk och fysiologisk kemi

Christina Samuelsson, logopedi
Professorspresentation: Studerar språkstörning hos barn och vuxna

Christer Sandahl, samhälls- och beteendevetenskap särskilt vårdvetenskap
Professorspresentation: Bra ledarskap och team för bättre vård

Johan Sandberg, viral immunologi
Professorspresentation: MAIT- och NKT-cellers betydelse vid hiv

Rickard Sandberg, molekylär genetik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Gunilla Sandborgh Englund, dentala biomaterial
Professorspresentation: Biverkningar av dentala material

Birgitta Sander, patologi, särskilt hematopatologi
Professorspresentation: Viktigt att finna prognostiska markörer för mantelcellslymfom

Ivanka Savic Berglund, neurologi
Professorspresentation: Neurobiologiska skillnader mellan könen

Arkan Sayed-Noor, ortopedi
Professorspresentation: Forskar för bättre ledproteskirurgi

Martin Schalling, medicinsk genetik, särskilt neurogenetik

Annika Scheynius, klinisk allergiforskning

Gunter Schneider, molekylär strukturbiologi

Johan von Schreeb, global katastrofmedicin
ProfessorspresentationEffektivare hjälp vid katastrofer

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi
Professorspresentation: Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap

Åke Seiger, geriatrik

Thomas Sejersen, neuropediatrik särskilt neuromuskulära sjukdomar
Professorspresentation: Viktigt hitta nyckelgener bakom ärftliga muskelsjukdomar

Galina Selivanova, cell- och tumörbiologi
Professorspresentation: Aktiverat p53 skyddar mot cancer

Stefan Seregard, klinisk oftalmologi
Professorspresentation: Ögonmelanom svårt att behandla

Oleg Shupliakov, neurovetenskap
Professorspresentation: Cellens signalsystem synas

Gilad Silberberg, neurofysiologi
Professorspresentation: Studerar hjärnans neurala kod

András Simon, cell- och molekylärbiologi
Professorspresentation: Försöker skapa återskapande förmågor

Magnus Sköld, lungmedicin
Professorspresentation: Rökning orsak till inflammation i luftvägarna

Olof Sköldenberg, ortopedi
Professorspresentation: Kliniska förbättringar för ledoperationer

Edvard Smith, molekylär genetik, särskilt genterapivetenskap

Alf Sollevi, anestesiologi och intensivvård

Pär Sparén, medicinsk epidemiologi
Professorspresentation: Vaccin skydd mot cancer

André Stark, ortopedi
Professorspresentation: Lösa proteser en utmaning för ortopedkirurger

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi
Professorspresentation: Vidgar förståelsen av PCOS

Terese Stenfors, medicinsk pedagogik
Professorspresentation: Forskar för bättre medicinsk pedagogik

Ulla Stenius, yrkestoxikologi
Professorspresentation: Text mining ger ny kunskap

Peter Stenvinkel, medicinska njursjukdomar
Professorspresentation: Kroniska njursjukdomar ökar stort i världen

Olof Stephansson, klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi
Professorspresentation: Han forskar för säkrare graviditeter och förlossningar

Molly M Stevens, biomaterial och regenerativ medicin
Professorspresentation: Framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar

Sharon Stone-Elander, translationell medicinsk radiokemi
Professorspresentation: Strålande molekyler spårar biokemiska processer

Peter Strang, palliativ medicin, särskilt onkologi

Lars-Erik Strender, allmänmedicin

Stephen Strom, celltransplantationsforskning
Professorspresentation: Transplantation av hepatocyter – framgångsrikt koncept vid leversjukdom

Roger Strömberg, organisk och bioorganisk kemi

Staffan Strömblad, klinisk molekylärbiologi
Professorspresentation: Ny forskning visar hur cancerceller sprids

Agneta Ståhle, sjukgymnastik
Professorspresentation: Att ta balansträningen ett steg längre

Mona Ståhle, dermatologi och venereologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, internationell hälsa
Professorspresentation: Resistens mot antibiotika – den tysta epidemin

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik
Professorspresentation: Målet: att förhindra schizofreni

Carl Johan Sundberg, molekylär och tillämpad arbetsfysiologi
Professorspresentation: Epigenetiks betydelse för träning

Torgny Svenberg, kirurgi

Per Svenningsson, neurologi
Professorspresentation: Nya biomarkörer och behandlingar vid depression och Parkinsons sjukdom

Christer Svensén, anestesiologi
Professorspresentation: Icke invasiva övervakningsmetoder i samband med anestesi

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi
Professorspresentation: Förändrar vår bild av långvarig smärta

Mikael Svensson, neurokirurgi
Professorspresentation: Nya metoder för skador i centrala nervsystemet

Stefan Swartling Peterson, global omställning för hälsa

Christer Sylvén, medicin, särskilt kardiologi

Matti Sällberg, biomedicinsk analys

Margaret Sällberg Chen, klinisk oral immunologi
Professorspresentation: Studerar samband mellan munhälsa och cancer

Lars Sävendahl, barnendokrinologi

Birgitta Söder, odontologisk profylaktik

Olle Söder, pediatrik

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes
Professorspresentation: CMV-virus - intrikat smittämne bakom många tillstånd

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

Anders Sönnerborg, klinisk virologi
Professorspresentation: Resistent hiv-virus globalt problem

T-Ö

T

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Lars Terenius, experimentell beroendeforskning

Mats Thorslund, socialgerontologi

Anna E. Thorson, global infektionsepidemiologi
Professorspresentation: Strategier för minskad spridning av hiv

Uwe Tietge, klinisk kemi 
Professorspresentation: Kolesterolets roll i hjärtkärlsjukdom

Jari Tiihonen, klinisk psykiatri
Professorspresentation: Schizofreni och risken för olika slags dödlighet

Hans-Göran Tiselius, urologisk kirurgi

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg
Professorspresentation: Vård i livets slutskede

Rune Toftgård, miljötoxikologi

Göran Tomson, internationell hälso- och sjukvårdsforskning

Torbjörn Tomson, neurologi

Per Tornvall, kardiologi
Professorspresentation: Hjärtinfarkt trots friska kranskärl

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Mats Trulsson, oral rehabilitering
Professorspresentation: Att lära sig tugga på rätt sätt med tandprotes

Karl Tryggvason, medicinsk kemi

U

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering
Professorspresentation: Svängningar i cellernas kalciumnivå

Brun Ulfhake, anatomi

Fredrik Ullén, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Neuronala mekanismer bakom expertis och kreativitet

V

Anders Vahlne, klinisk virologi

Marie Vahter, miljömedicinsk toxikologi

W

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Mats Wahlgren, smittskydd, särskilt klinisk parasitologi

Nils Gunnar Wahlgren, neurologi

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Britta Wahren, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Marie Wahren-Herlenius, experimentell reumatologi med inriktning mot systematiska reumatiska sjukdomar

Ulla Waldenström, omvårdnad

Harriet Wallberg, fysiologi

Danuta Wasserman, allmänpsykiatri och suicidologi

Anna Wedell, medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar

Elisabete Weiderpass, medicinsk epidemiologi
Professorspresentation: Livsstilen och infektioner viktiga vid cancerutveckling

Ola Weiland, infektionssjukdomar

Eddie Weitzberg, anestesiologi och intensivmedicin

Yvonne Wengström, omvårdnad
Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienterna

Sigbritt Werner, endokrinologi

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Håkan Westerblad, cellulär muskelfysiologi

Magnus Westgren, obstetrik och gynekologi

Eric Westman, neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker mekanismer bakom neurodegenerativ sjukdom

Lennart Wetterberg, psykiatri

Magnus Wickman, pediatrisk allergologi

Ann-Charlotte Widén Holmquist, sjukgymnastik
Professorspresentation: Porträtt av professor Lotta Widén Holmqvist

Zsuzsanna Wiesenfeld Hallin, basal och klinisk neurofysiologi

Hans Wigzell, immunologi

Peter N. Wiklund, urologisk kirurgi

Klas Wiman, molekylär cell- och tumörbiologi

Bengt Winblad, geriatrik

Birger Winbladh, pediatrik

Jacek Winiarski, pediatrik

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Anthony Wright, molekylärbiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Y

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Jan Ygge, oftalmiatrik med speciell inriktning mot barnoftalmologi

Z

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi
Professorspresentation: Forskar om metoder som tidigt kan urskilja olika former av sköldkörtelcancer

Anders Zetterberg, patologi, särskilt tumörcytologi

Boris Zhivotovsky, toxikologi med speciell inriktning på molekylära mekanismer för celldöd

Juleen R. Zierath, klinisk integrativ fysiologi

Roman Zubarev, medicinsk proteomik

Å

Ulrika Ådén, neonatologi
Professorspresentation: Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn

Torbjörn Åkerstedt, psykologi

Agneta Åkesson, epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi
Professorspresentation: Hur kost och livsstil påverkar vår hälsa

Peter Århem, neurovetenskap

Dag Årsland, klinisk demensforskning
Professorspresentation: Depression och/eller demens – ett diagnostiskt dilemma

Marie Åsberg, psykiatri, särskilt behandlingsforskning

Ä

Lars Ährlund-Richter, molekylär embryologi

Johan Ärnlöv, allmänmedicin
Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Ö

Claes-Göran Östenson, endokrinologi

Jan Östergren, medicin
Professorspresentation: Viktigt att mäta blodtrycket rätt

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap
Professorspresentation: Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Arne Östman, molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi

John Øvretveit, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap
Professorspresentation: Att lära och tänka om

Adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer

Foreign Adjunct Professor

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Lista över Foreign Adjunct Professors

Nya professorer

Lista över personer som nyligen har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Lista över nya professorer