Endocrine Surgery – Jan Zedenius' research group

Endokrin- och sarkomkirurgiska sektionen på Karolinska behandlar varje år, i ett multidisciplinärt samarbete, över tusen patienter med sarkom och tumörer och/eller funktionella rubbningar i endokrina organ. Det gör oss till Nordens största endokrinkirurgiska klinik.

Please visit the Swedish site for information about ongoing research projects.

Visting address:
Department of Molecular Medicine and Surgery
Karolinska Institutet
Karolinska University Hospital, Elite Hotel, floor 2, Solna
171 76 Stockholm

Members and contact

Group leader

All members of the group