Research - Experimental and Clinical Neuroendocrinology

The group conducts experimental, epidemiological and clinical research. We collaborate with established research groups within KI, at other universities in Sweden and abroad.

Research projects

Project leader, Sophie Bensing

 • Immunologiska, genetiska samt epidemiologiska studier av Addisons sjukdom- Svenska Addisonregistret
 • Långtidsuppföljning av patienter med Addisons sjukdom - en populationsbaserad retrospektiv registerstudie
 • Egenvård hos patienter med kortisolbrist
 • Hormonell restfunktion hos patienter med binjurebarksinsufficiens 
 • Kognition och hjärnstruktur vid Addisons sjukdom

Project leader, Anneli Björklund

 • BALAD

Project leader, Sigridur Björnsdottir

 • Kliniska och molekylära studier av metabola bensjukdomar
 • Långtidsuppföljning av patienter med hypoparatyreoidism- populationsbaserade registerstudier 

Project leader, Henrik Falhammar

 • Kliniska och epidemiologiska studier av medfödd binjurehyperplasi (Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH)
 • Kliniska och epidemiologiska studier av CYP21A2 variantbärarskap
 • Kliniska och epidemiologiska studier av benigna och maligna binjuretumörer
 • Kliniska och epidemiologiska studier av tyroideasjukdom
 • Epidemiologiska studier av hyponatremi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av dysmagnesemi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av diabetes
 • Kliniska studier av neuroendokrina tumörer (NET)
 • Övriga kliniska och epidemiologiska studier

Project leader, Charlotte Höybye

 • Co-morbidity and mortality in patients with growth hormone deficiency and patients with prolactinoma
 • Morbidity and mortality in adults with Prader-Willi syndrome 
 • Fluid balance : hormones and biomarkers

Project leader, Anna Kistner

 • Forskning med fokus på barn födda små, radiologi inom COVID-19 och binjuretrauma

Project leader, Kristina Melkersson

 • Metabolic changes and diseases in schizophrenia

 

Lilian Pagrot
14-08-2023