Medicinvetarna #58: Har alla adhd?

Även om adhd ökat så är det fortfarande många äldre samt flickor och kvinnor som inte fått sin diagnos. Hör psykiatern och forskaren Charlotte Borg Skoglund förklara varför vi alla har något att vinna på att uppmärksamma och anpassa samhället mer efter personer med adhd. Avsnittet publicerades 30 december 2020.

Porträtt av Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund, psykiater och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Eva Lindblad/1001 Bild

Diagnosen adhd har ökat de senaste tio åren. Det beror delvis på att det tidigare varit underdiagnostiserat, särskilt bland äldre och flickor/kvinnor. I de grupperna är det fortfarande många som lever med odiagnostiserad adhd.

– Samtidigt pågår överdiagnostisering på vissa håll, oftare hos pojkar. Dessa två tankar måste man kunna hålla i huvudet samtidigt, säger Charlotte Borg Skoglund.

Hon är överläkare och specialist i psykiatri och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon forskar om de medicinska och sociala konsekvenserna av adhd i alla åldrar med särskilt fokus på flickor och kvinnor. Charlotte Borg Skoglund är även en aktiv kommunikatör i dessa frågor och har bland annat skrivit boken Adhd: Från duktig flicka till utbränd kvinna som kom ut i mars 2020.

I avsnitt 58 av Medicinvetarna förklarar hon vad adhd är, hur det diagnostiseras och hon redogör för de tre olika benen i behandlingen. Men hon berättar också om hur adhd kan variera mellan individer, olika kön och över livet.   

– Flickor och äldre har mindre förekomst av de hyperaktiva dragen. Men dragen av ouppmärksamhet och svårigheter med exempelvis koncentration är fortfarande närvarande, och tyvärr är dessa drag förknippade med många av de allvarliga konsekvenserna av adhd, säger Charlotte Borg Skoglund. 

Hon förespråkar mer kunskap och forskning om bland annat könsskillnader vid adhd för att kunna fånga upp och hjälpa fler flickor i ett tidigare skede. Hon berättar även om en ny studie som visar att många elever, inte bara de med adhd, har haft svårigheter i samband med hemundervisning under coronapandemin.

– Forskning visar att om vi anpassar skolan efter de behov som elever med adhd har, till exempel inför tydlig struktur, täta pauser och lugn miljö, så fungerar det även bättre för de andra eleverna och för lärarna, säger Charlotte Borg Skoglund.

I början av 2021 kommer serien Superföräldrar i SVT som följer familjer med barn som har adhd och där Charlotte Borg Skoglund medverkar.

– Även där lyfts flera bra råd och tips som är mycket användbara för alla föräldrar och familjer, säger hon. 

I avsnittet svarar även Heather Iriye, forskare vid institutionen för neurovetenskap, på lyssnarfrågan om vad en tanke är.

  • Lyssna på avsnittet på Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes
AA
Innehållsgranskare:
Andreas Andersson
2023-11-22