Medicinvetarna #95: Vad minns du?

Utan minne vore vi människor ganska hjälplösa. Men hur fungerar minnet egentligen? Professor Agneta Herlitz har länge intresserat sig för kognition och minne, inte minst när vi åldras. Hon tonar ner vikten av att lösa sudoku och dödar myten att vi bara använder en liten procent av vår hjärnkapacitet. Dessutom: Test - så lätt är det att plantera falska minnen. Poddavsnittet publicerades 1 juni 2022.

Agneta Herlitz
Agneta Herlitz Foto: Andreas Andersson

Det stämmer verkligen att man kan se förändringar i hjärnan hos mångåriga London-taxichaufförer som lärt sig tusentals gator utantill. Och det finns personer som lyckas memorera hundratals eller tusentals decimaler av pi. Professor Agneta Herlitz vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet förklarar hur det går till när vi minns och vilka olika typer av minne det finns. Det förvånar inte henne att Andreas upplever sig ha sämre lokalsinne i svampskogen nu än för några år sedan men inte heller att han hittar bättre än många kvinnor.

- Det finns tydliga könsskillnader. Män hittar bättre geografiskt, medan kvinnor minns ansikten och bilder bättre, berättar hon som länge intresserat sig för kognitiva förmågor och minne, inte minst hur det förändras när vi åldras och vilka skillnader som finns mellan könen.

I avsnittet hör vi också forskaren Lars Norlen, anknuten till institutionen för cell- och molekylärbiologi och institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, avliva myter om hår. 

Andreas Andersson
2023-11-22